Lijst Leveranciersfacturen

Documentatie •
In dit artikel

De ontvangen facturen weergeven

Commando: Rapporten → Leveranciers → Ontvangen facturen van leveranciers

In deze tabel worden alle facturen die deel zijn van het Leveranciersregister of die bij een individuele leverancier horen weergegeven.

Voorbeeld ontvangen leveranciersfacturen

De openstaande facturen weergeven

Commando: RapportenLeveranciersOpen rekeningen per leverancier

In deze tabel worden alleen de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven.

Voor vreemde valuta boekhouding: als er niet geboekte wisselkoersverschillen zijn voor een bepaalde leverancier wordt een regel "Aanpassing wisselkoersverschillen" weergegeven die het saldo in de open facturen lijst in evenwicht brengt met het saldo op de rekeningkaart.

Voorbeeld open facturen

Facturen weergeven op vervaldatum

Commando: RapportenLeveranciersOpen facturen op vervaldatum

In deze tabel worden de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven, gegroepeerd op vervaldatum.

Voorbeeld facturen op vervaldatum

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email