Transactietabel | Dubbel boekhouden

Documentatie •
In dit artikel

De transactietabel is de centrale plaats voor de boekhouding waar alle bewerkingen met financiële en economische gevolgen worden ingevoerd. Het gebruik is gelijkwaardig aan Excel. In de transactietabel zijn de mutaties altijd zichtbaar en in perfecte volgorde en door er doorheen te bladeren heeft u een duidelijk zicht op alle gebeurtenissen.
Alle ingevoerde gegevens kunnen worden aangepast en gecorrigeerd waardoor u altijd eenvoudig een perfecte boekhouding heeft.

transactions table

Snelle invoer

De tabel is gelijkwaardig aan Excel, U kunt op en neer scrollen en in elke cel gaan staan.

Er zijn heel wat functies die gegevens invoeren en aanpassen erg snel maken.

De volgende bewerkingen zijn mogelijk:

 • Annuleren en Opnieuw uitvoeren.
 • Een of meer cellen selecteren en kopiëren / plakken.
 • Toevoegen, kopiëren en verwijderen van regel, per stuk of meerdere tegelijk.
 • Teksten zoeken en vervangen.
 • Rijen op datum sorteren.
 • De auto-aanvullen functie geeft suggesties voor gegevens die ingevoerd kunnen worden (bijvoorbeeld een lijst met rekeningen).
 • Met de F6 toets waardes overnemen van dezelfde soort rij.
 • Met de F4 toets waardes overnemen van de vorige rij.
 • De datum overnemen van de vorige rij.
 • In de kolom Doc worden oplopende nummers (met verschillende tellers) aangegeven.
 • In de kolommen Debet of Credit kunt u zoeken naar de rekening door de beschrijving ervan in te typen.
 • In de kolommen voor bedragen kunt u formules invoeren zoals "30 + 25" en het programma voert het resultaat in.

Meer informatie is beschikbaar op de pagina Cellen.

Mutaties importeren

Door transacties van bank- of creditkaartafschriften te importeren wordt gegevensinvoer in de transactietabel versneld en worden fouten voorkomen. Gegevens worden vastgelegd precies zoals ze op het afschrift staan.

 • Behalve van rekeningafschriften kunt u ook gegevens van andere programma's importeren.
 • Het programma vult automatisch ontbrekende gegevens aan.
 • Er zijn diverse formaten beschikbaar voor het importeren.
 • U kunt gegevens van andere programma's kopiëren en plakken.
 • Geïmporteerde gegevens kunnen worden aangevuld, aangepast of verwijderd.
 • Het is mogelijk extensies te programmeren om elk soort bestand te importeren.

Meer informatie is beschikbaar op de pagina Naar boekhouding importeren.

Beheer van uiteenlopende informatie

Er kan veel informatie worden aangegeven in iedere invoerregel:

 • De valutadatum en die van het document.
 • Een oplopend nummer van document en protocol, of externe referentie.
 • Alle extra informatie die u nodig heeft, door het toevoegen van kolommen.
 • Koppeling naar een digitaal document.
  • Koppelingen toevoegen en verwijderen.
  • Open de koppeling en bekijk de inhoud.
 • BTW Beheer (als gekozen is voor een boekhouding met BTW bij het aanmaken van het bestand):
  • Door de BTW code in te voeren berekent het programma automatisch de BTW.
  • Opsplitsing en boeking van de BTW op de aangewezen rekening.
  • U kunt definiëren of het bedrag netto of bruto BTW is.
  • U kunt aangeven dat het om een omgekeerde btw-code gaat door een minteken "-" vóór de btw-code.
  • U kunt een BTW-percentage aangeven dat niet kan worden teruggevorderd.
  • U kunt speciale gevallen coderen met extra codes.
 • Kostenplaatsen en Winstcentra:
  • Tot 3 Kostenplaatsen en Winstcentra voor iedere boekingsregel.
  • U kunt negatief boeken door een minteken "-" voor het Kostenplaatsen en Winstcentra bedrag te plaatsen.
 • Segmenten:
  • U kunt tot 10 segmenten aangeven voor iedere debet of credit rekening.
 • Leveranciers beheer:
  • Beheer op basis van transacties (opgezet als grootboek) als op basis van kasmiddelen (instelling als kostenplaatsen en winstcentra).
  • Beheer van de vervaldatum en betaling voor een overzicht van de uitstaande en betaalde facturen.
 • Klanten beheer:
  • Beheer op basis van transacties (opgezet als grootboek) als op basis van kasmiddelen (instelling als kostenplaatsen en winstcentra).
  • Beheer van de vervaldatum en betaling voor een overzicht van de uitstaande en geïnde facturen.
 • Facturen naar klanten:
  • Invoer van de aanmaak van facturen.
  • Suggestie voor te gebruiken klantenrekening.
  • Hoeveelheid en prijs (kolommen zichtbaar maken).
   • Voor facturatie of kostenbeheersing.
   • Automatische berekening van het bedrag.
  • Artikelnummer (als de optie is geactiveerd).
   • Om te koppelen aan de itemstabel.
   • Automatische berekening van de hoeveelheden van binnenkomende en uitgaande producten.
  • Afdrukken facturen.
  • Aanduiding van informatie die nodig is om de factuur af te drukken.

Rekeningkaart

Vanuit de transactietabel kunt u elke rekeningkaart aanmaken. Ga naar de cel waar het rekeningnummer in staat (in de debet of credit kolom) en klik op het icoontje dat in de rechterbovenhoek van de cel verschijnt.

Als u zich in de rekeningkaart bevindt brengt klikken op het rijnummer van een transactie u terug naar de transactietabel, precies op de originele transactie.

Meer informatie over rekeningkaarten is te vinden op de pagina rekening- / categoriekaart.

Gegevenserificatie

Het invoeren van gegevens is erg veilig. Banana Boekhouding heeft functies waarmee automatische detectie en rapportage van fouten gedaan worden.

 • Het programma verifieert dat ingevoerde waardes correct zijn.
 • Als er onbalans is tussen de debet en credit kolommen wordt dit in rood aangegeven in het informatievenster.
 • Transacties waar u onzeker over bent kunt u "in behandeling" laten en later afhandelen.
 • Voor iedere foutmelding is er een overeenkomstige help pagina (vereist een internetverbinding).
 • In het informatievenster onderaan het scherm vindt u de volgende informatie:
  • Beschrijving, mutatie en saldo van de gebruikte rekeningen.
  • Foutmeldingen met een koppeling naar de help pagina.
  • Vermelding van het debet en credit verschil.
 • Door de werkelijke banksaldi in te voeren met de #checkbalance functie kunt u direct de balans van de saldi in de boekhouding controleren en fouten vermijden.
 • Met het commando Boekhouding controleren controleert het programma alle ingevoerde gegevens opnieuw en attendeert u op vergissingen en fouten.
 • U kunt rijen een kleur geven, lettertype ervan veranderen en vetgedrukt maken.
 • U kunt rijen beveiligen.
 • Transacties blokkeren met blockchain technologie.

Indeling van de kolommen

Voor een prettiger gegevensinvoer kunt u alle kolommen in uw eigen volgorde zetten.

U kunt ervoor kiezen om:

 • Kolommen naar rechts of naar links te schuiven.
 • Extra kolommen weer te geven of onnodige te verbergen.
 • Eigen kolommen toe te voegen.
 • De volgorde van de kolommen op te slaan in Weergaven.

Meer informatie is beschikbaar op de pagina Kolommen instellen.

 

help_id
doubleentry::transactions
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email