Items-tabel

Documentatie •
In dit artikel

Om het aanmaken van facturen te versnellen kunt de Items tabel gebruiken, waarin u terugkerende producten of diensten kunt vastleggen.

Bij het aanmaken van de factuur drukt u, in de Items kolom, eenvoudig op de F2 toets en kiest u het product van de lijst; de invoer wordt aangevuld met de gegevens van de Item tabel.

Voorbeeld Items tabel

Om de Items tabel te gebruiken moet u:

De Items tabel toevoegen

Gebruik menu Extra → Nieuwe functies toevoegen... → Items tabel toevoegen.

In de Items tabel kunt u artikelen, producten en andere dingen invoeren. Deze tabel kan tot op zekere hoogte ook gebruikt worden als een vorm van voorraadbeheer.

 • Groep: Om de totalen aan te maken.
 • Item: Itemcode.
 • Beschrijving: Itembeschrijving.
 • Gr Tel op in: Groep om het totaal te berekenen.
 • Rekening: rekening die gebruikt wordt in de transacties.
 • Valuta: Valuta die gebruikt moet worden (alleen voor vreemde valuta boekhoudingen).
 • BTW Code: BTW code die gebruikt moet worden (alleen voor vreemde valuta boekhoudingen).
 • Eenheid: afkorting voor de het type product dat gebruikt wordt.
 • Verkoop: Prijs per verkoopeenheid.
 • Kosten: Kosten per verkoopeenheid.
 • Begin hoeveelheid: hoeveelheid in het begin.
 • Begin Eenheidsprijs: beginprijs per eenheid.
 • Beginwaarde: beginhoeveelheid maal beginprijs (berekende, beveiligde kolom).
 • Huidige hoeveelheid: huidige hoeveelheid berekend door het programma rekening houdend met de Beginhoeveelheid en de boekingen van items in de Transactietabel. De Hoeveelheidkolom van de Transactietabel wordt gebruikt.
 • Huidige eenheid: huidige prijs van het item.
 • Huidige waarde: huidige hoeveelheid maal huidige prijs.

 

help_id
items
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email