Rekeningschema

Documentatie •
In dit artikel

De rekeningentabel is de controlekamer van uw boekhouding. Het gebruik lijkt op dat van een Excel spreadsheet. In de rekeningentabel stelt u alles in wat u nodig heeft om de boekhouding te doen en om altijd een bijgewerkt overzicht te hebben van de financiële en economische situatie van uw bedrijf.
accounts table

Invoeren en aanpassen van gegevens is simpel

 • Voeg rekeningen toe en verander ze, snel en eenvoudig, door het invoeren, veranderen of verwijderen van de regel waarin ze staan.
 • Er is geen limiet aan het aantal rekeningen dat toegevoegd kan worden in het rekeningschema.
 • Ieder rekening kan bestaan uit cijfers of letters.
 • De beschrijving kan heel lang zijn.
 • De groepen en subgroepen kunnen naar eigen inzicht ingedeeld worden om de balans en de resultatenrekening samen te stellen.
 • De beginsaldi worden direct in de kolom Opening ingevoerd.
 • Er kunnen kolommen toegevoegd worden om extra informatie in te voeren.
 • Rekeningen kunnen ook in de transactietabel automatisch hernoemd en vervangen worden.
 • De kolommen met de bedragen worden direct bijgewerkt, in een oogopslag weet u de status van liquiditeit, kapitaal, verkopen, winst.
 • Met het opzetten van het budget heeft u de vergelijking met de eindbalans.

Flexibel groepen systeem

Het systeem met groepen is heel flexibel en krachtig:

 • Hiermee kunt u voor elk land het rekeningschema opzetten en het precies aanpassen aan de wensen van het bedrijf.
 • Als u niet tevreden bent met de indeling of nummering van de rekeningen en groepen kunt u deze makkelijk aanpassen.

De structuur van het rekeningschema in de rekeningtabel wordt ook in de presentatie van de balans en de resultatenrekening gebruikt.

Belangrijkste elementen

 • Secties
  Deze geven de indeling van het rekeningschema voor het afdrukken van de Balans en Winst- en Verliesrekening aan.
 • Groepen
  Hiermee kunt u elementen maken die de rekeningen en subgroepen optellen op meerdere niveaus.
 • Rekeningen
  Dit zijn de elementen van de boekhouding waar de boekingen worden vastgelegd. Ze worden aangegeven in debet of credit afhankelijk van het soort boeking, bestemming of oorsprong.
  Deze geven aan op welke rekening (debet of credit) de boekingen moeten worden gedaan.
  Iedere rekening heeft een code of een nummer (rekeningnummer), een beschrijving, een klasse en een groep waartoe deze behoort; ze hebben ook een beginsaldo, het huidige saldo, het budget, etc.

Klant- en leveranciersgegevens

U kunt speciale rekeningen hebben voor het versturen van facturen en het controleren van betalingen. Deze worden gewoonlijk geplaatst aan het eind van het rekeningschema. Ze kunnen worden ingesteld als een register met de saldi gekoppeld aan de balans of als kostenplaats of winstcentrum met alle details maar zonder koppeling naar de balans.

Kostenplaatsen en winstcentra

Geschikt om projecten te beheren of om precieze details te hebben van een specifiek evenement, of om klanten en leveranciers te beheren volgens het kasstelsel.

 • Kostenplaatsen en winstcentra
  Dit zijn speciale rekeningen waarvan het nummer voorafgegaan wordt door een punt ".", een komma "," of een punt-komma ";". Ze worden gebruikt om bedragen toe te kennen aan speciale rekeningen anders dan de algemene boekhoudrekeningen.

Segmenten

Deze worden gebruikt om overzichten te maken van de verschillende sectoren of activiteiten waarin het bedrijf actief is. 

 • Segmenten
  Dit zijn een soort sub-rekeningen waarvan het rekeningnummer voorafgegaan wordt door een dubbele punt ":". Ze worden gebruikt om sommige transacties toe te kennen aan subcategorieën van het rekeningschema.

Geavanceerde afdrukken

Met de volgende commando's kan de gebruiker rekeningen weergeven en afdrukken op een andere manier:
help_id
doubleentry::accounts
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email