Boekhoudingsoverzicht

Documentatie •
In dit artikel
 • Het commando Boekhoudingsoverzichten... van het menu Rapporten. maakt de bedragen van de rekeningen zichtbaar met een specifieke groepering, voor een specifieke periode of met een specifieke onderverdeling.
 • Transacties zonder een datum worden beschouwd als openingstransacties en verschijnen niet in de afdrukken van de Winst & Verlies rekening.

Een logo gebruiken in de afdruk van het boekhoudingsoverzicht

Om boekhoudoverzichten met een logo te maken moet u, nadat u het overzicht gemaakt heeft:

 • Menu Bestand Afdrukvoorbeeld → kies Pagina instelling (klik op het Instellingen icoon).
  In het dialoogvenster dat geopend wordt kiest u in de Logo optie uw logo in plaats van Geen.

Zie ook de pagina Logo-instellen.

Voorbeeld Logo instellen

Base tabblad

Rapport
Hier kunt u de gewenste groepering kiezen:

 • Zoals in Rekeningen-tabel - het rapport laat een lijst van alle rekeningen precies zoals in de Rekeningen-tabel zien met de Beginsaldi en Saldokolommen
 • Rekening op klasse - het rapport laat de rekeningenlijst, maar zonder de subgroepen, zien
 • Extern boekhoudingsoverzicht - het rapport laat de gegevens zien volgens een groepering ingesteld in een apart bestand (menu BestandNieuw...Dubbel boekhoudenBoekhoudingsoverzicht).

Opties
Hier kunt u de rekeningen kiezen die wel- of niet meegenomen moeten worden:

 • Alleen groepstotalen weergeven - alleen de groepstotalen worden getoond
 • Rekeningen met transacties opnemen - alleen rekeningen met transacties worden afgedrukt
 • Rekeningen met nulsaldo opnemen - ook rekeningen met een nulsaldo worden afgedrukt
 • Groepen zonder rekeningen uitsluiten - groepen die uitsluitend rekeningen met een nulsaldo bevatten worden niet afgedrukt.
   

Andere tabbladen

De andere tabbladen worden uitgelegd in de volgende pagina's:

Rapport resultaat

Een nieuwe tabel wordt aangemaakt waarin de resultaten worden getoond.

Voorbeeld resultaat Boekhoudingsoverzicht

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email