Nieuw bestand aanmaken

Documentatie •
In dit artikel

Om een nieuw bestand aan te maken gaat u naar het menu Bestand en klikt u op het commando Nieuw.

Dit commando opent een venster voor het aanmaken van een nieuw bestand. Vanuit dit ene venster heeft u toegang tot alle beschikbare modellen. We raden u aan te beginnen met een bestaand model en dat aan te passen met uw gegevens. Met dit venster kunt u op drie verschillende manieren een nieuw bestand aanmaken:

 1. Een bestaand model gebruiken
 2. Gegevens van een bestaand bestand kopiëren
 3. Een nieuw leeg bestand gebruiken

Begin met één van onze modellen

Dit genereert een nieuw bestand gebaseerd op een van de bestaande modellen. Er is een veelvoud aan modellen beschikbaar, geschikt voor elke organisatievorm en bedrijf.

New file with Banana Accounting+

 • Menu Bestand, → Nieuw
 • Kies uw land/taal
 • Kies uw categorie
 • Kies uw Boekhoudmodel
 • Kies uit de lijst met modellen die verschijnt het model dat het beste voldoet aan uw behoefte.
  Als u op het bestand klikt, wordt het automatisch geopend en kan het worden opgeslagen met een naam.

Alle bestanden met de BTW optie hebben BTW tabellen aangepast aan de nieuwste percentages.
U kunt het rekeningschema aanpassen aan uw wensen (verander beschrijvingen van rekeningen, verwijder (sub)groepen of voeg deze toe, etc.).

U kunt naar een model zoeken door een zoekterm in het Filteren op vak in te voeren.

Sla het bestand met een naam op

Wanneer u het model heeft geopend met Banana Boekhouding moet u het commando Opslaan als van het menu Bestand gebruiken om het op te slaan.

 • Kies de doelmap
  Het kan handig zijn om een aparte map voor ieder jaar aan te maken zodat u andere documenten die op dat jaar betrekking hebben erin kunt opslaan.
 • Gebruik een bestandsnaam waarin de bedrijfsnaam voorkomt en het boekjaar (bijvoorbeeld smit_bedrijf_2020).
 • De software voegt de .ac2 extensie toe die wordt gebruikt voor Banana Boekhouding bestanden.

Een model aanpassen

 1. Pas de bestandseigenschappen aan
 2. Pas uw rekeningschema aan
  • Voer uw bankrekeningen in.
  • Voer rekeningen in of pas ze aan zodat deze aan uw eisen voldoen.
   Terwijl u aan het werk bent kunt u nog steeds rekeningen toevoegen of aanpassen als u daar behoefte aan heeft.

Beginnen met een Tutorial

Begin met het gebruik van bestaande sjablonen, die al voorbeeldboekhoudgegevens bevatten. Niet voor alle modellen is een zelfstudie beschikbaar.

De zelfstudiebestanden zijn handig om te begrijpen hoe de boekhouding binnen een bepaalde sjabloon moet worden gestructureerd. De ingevoerde voorbeeldgegevens zijn alleen voor demonstratiedoeleinden en kunnen op elk moment worden gewijzigd, verwijderd of vervangen door uw eigen gegevens.

Als je een sjabloon selecteert met een zelfstudiebestand, verschijnt automatisch de knop Aanmaken vanuit tutorial naast de beschrijving van de sjabloon.

Nuovo file partendo da un Tutorial

Begin met een beschikbaar bestand

Beginnen met een bestand dat al bestaat zonder dit te veranderen.

Nieuw bestand uitgaande van een model in Banana Boekhouding+

Er zijn meerdere mogelijkheden om gegevens te kopiëren:

 • Open het bestand dat uw model moet zijn door op de Bladeren knop te klikken en geef aan waar het bestand te vinden is.
 • Maak een kopie van het geopende bestand met het commando Bestand → Opslaan als command.
 • Anders, kunt u een kopie van het geopende bestand maken met het commando ExtraCopie bestand creëren.... Kies in het dialoogvenster welke gegevens u wilt behouden. Als geen va de drie opties worden geactiveerd, wordt een bestand aangemaakt met alleen het rekekningschema.

Kopie opties voor een bestand in Banana Boekhouding+

 • Sla het bestandop in de folder waar u de gegevens wilt bewaren (normaliter in de documentenmap). Voer de naam van het bedrijf en het boekjaar in als bestandsnaam, bijvoorbeeld smit_bedrijf_2020.
 • Als u een bestaand boekhoudbestand overneemt moet u ook de beginsaldi invoeren in de kolom Opening.
 • Als u werkt in een vreemde valuta bestand moet u de Openingswisselkoers bijwerken.

Beginnen met een nieuw leeg bestand

U begint met niets, dus u moet de basis boekhoudgegevens opzetten en het hele rekeningschema. (niet aanbevolen).

Nieuw leeg bestand in Banana Boekhouding+

 • Menu Bestand, → Nieuw
 • Kies uw land/taal
 • Kies uw categorie
 • Kies uw Boekhoudmodel
 • Onderaan de lijst klik op Nieuw leeg
 • Stel de parameters nieuw bestand in.

Outline to create a new file in Banana Accounting+

Verwante documenten

Overgaan op een nieuw jaar

Bij het overgaan op een nieuw jaar moet er een specifieke procedure gevolgd worden om een bestand voor het nieuwe jaar aan te maken en automatisch de beginsaldi over te hevelen..

Instellingen nieuw bestand

Als het programma een bestand met nieuwe eigenschappen aanmaakt moet u de parameters nieuw bestand instellen.

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email