Terugboekingen/Creditnota

Documentatie •
In dit artikel

Wanneer er terugboekingen zijn voor credit- of debetnota's, of gewoon om vorige boekingen, waarvan de bedragen onderhevig zijn aan BTW, te corrigeren, dan moet de BTW ook omgekeerd worden in de correctietransactie.

Voor de transactie:

  • Verwissel de rekeningen, die in de vorige transactie gebruikt zijn, waarnaar de creditnota verwijst, in de kolommen Debet en Credit.

Om de BTW om te keren zijn er twee mogelijkheden:

  • Zet een minteken voor de BTW code (bijvoorbeeld -V81).
  • Gebruik een van de codes, die naar kortingen verwijzen, die al ingesteld zijn in de BTW-codes tabel.

Met deze procedures wordt het BTW bedrag aangepast.

Voorbeeld van een creditnota op een verkoop

Wanneer een klant een defect vindt in een gekocht product wordt er gewoonlijk een creditnota ten gunste van de klant gestuurd. De creditnota heeft een daling van de inkomsten tot gevolg en daarom een terugvordering van de BTW.

Bijvoorbeeld: we voeren een verkoopwaarde in van 12000 inclusief 8.1% BTW. Daarna sturen we een creditnota van 200 naar de klant voor een kapot product.

Voorbeeld van het invoeren van een BTW creditnota

In de transactie van de creditnota die naar de klant is gestuurd:

  • Zijn de rekeningen voor de verkoop, waarnaar de creditnota verwijst, omgekeerd.
  • Wordt de BTW code van de verkoop, voor het terugvorderen van de BTW op de creditnota, ingevoerd voorafgegaan door een minteken.

Voorbeeld van een creditnota op een aankoop

Als we een creditnota van een leverancier ontvangen is de procedure voor de boeking gelijksoortig:

  • De rekeningen die gebruikt zijn voor de aankoop worden omgekeerd.
  • Voer dezelfde BTW code die gebruikt is voor de aankoop in, voorafgegaan door een minteken.

Bijvoorbeeld: we boeken een factuur van de inkoop van goederen voor 3000 inclusief 8.1% BTW. We krijgen dan een creditnota van 300 van onze leverancier vanwege een defect product.

Voorbeeld van het invoeren van een creditnota met BTW van een leverancier

In de transactie van de creditnota ontvangen van de leverancier:

  • De rekeningen van de aankoop waaraan de creditnota refereert zijn omgewisseld.
  • Voor het terugvorderen van de BTW op de creditnota wordt de BTW code van de aankoop gebruikt, voorafgegaan door een minteken.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email