Rekeningkaarten / Grootboek

Documentatie •
In dit artikel

De rekeningkaart komt overeen met het Grootboek en maakt het mogelijk om een volledige lijst van boekhoud mutaties te hebben met betrekking tot dezelfde rekening, kostenplaats, segment en groep.

De Rekeningenkaart openen

Er zijn twee manieren om een rekeningkaart te openen:

Eerste methode

Deze methode wordt aanbevolen wanneer u enkele of alle rekeningkaarten wilt weergeven en afdrukken.

 • Kies RapportenRekeningkaarten in het menu

Voorbeeld dialoogvenster rekeningkaarten

Er verschijnt een dialoogvenster met de volgende secties:

Klik op de betreffende links om meer informatie over de secties te vinden.

Tweede methode

 • Klik op het icoontje dat verschijnt als u de cel selecteert die het rekening- of groepsnummer bevat.

Bijwerken van de rekening kaart

De rekeningkaart is tijdelijk en wordt berekend wanneer het commando gegeven wordt om dit te doen. Veranderde of toegevoegde transacties in de transactietabel worden niet automatisch bijgewerkt in de rekeningkaart.

Om de rekeningkaart bij te werken na veranderingen moet het Rekeningkaarten commando gegeven worden of, als de rekeningkaart nog openstaat, klikken op het knopje Tabel vernieuwen in de rechterbovenhoek zie afbeelding hieronder.

Vooorbeeld bijwerken geopende rekeningkaart

Let op

Het is niet mogelijk de gegevens in de rekeningkaart te veranderen. Dubbelklik op het rijnummer in de rekeningkaart om terug te gaan naar de bijbehorende regel in de Transacties- of Budgettabel.

De Geselecteerde Rekening kolom

In de Geselecteerde Rekening kolom, die zichtbaar gemaakt kan worden met menu Gegevens → Kolommen instellen, wordt de rekening getoond waarop de transactie plaatsvond.
Wanneer u een rekeningkaart heeft van één of meerdere rekeningen, groepen of segmenten ziet u precies de rekening die werd gebruikt.

De tegenrekening in de rekeningkaarten

In de Rekeningkaarten wordt de kolom Tegenrekening (Tegenrek.), die de rekening aangeeft die de transactie afsloot, getoond.

Voorbeeld Tegenrekening in rekeningkaart

Als er transacties zijn op meerdere rekeningen (transacties op meerdere rijen) zoals in het voorbeeld hieronder en er wordt één rekening ingevoerd in debet en meerder rekeningen in credit, of andersom, dan leidt de software de mogelijke tegenrekening af door de volgende logica te gebruiken:

 • In de eerste transactierij wordt de rekening 5000 beschouwd als de gemeenschappelijke tegenrekening van de transacties die daarna komen.

Voorbeeld tegenrekening bepaling

 • Op Rekeningkaart 5000 laten de samengestelde transacties (Bruto salaris van december) de tegenrekening zien aangegeven door het [*] symbool. Het is onmogelijk de tegenrekeningen direct in de rekeningkaart weer te geven omdat de rekening meerdere tegenrekeningen heeft (1020, 5700, 5730). Daarom plaatst het programma het [*] symbool in de Tegenrek. (Tegenrekening) kolom wat betekent dat we te maken hebben met een transactie op meerdere rekeningen.

Voorbeeld tegenrekening voor boeking over meer rijen

 • Op de Rekeningkaarten van de volgende transactierijen (1020, 5700, 5730), wordt de gemeenschappelijke tegenrekening aangegeven tussen rechte haken ("[5700]"), en geeft een afgeleide tegenrekening aan.

Voorbeeld afgeleide tegenrekening

Kaarten van groepen en klassen

In de rekeningkaart van een groep of een klasse worden alle transacties van de rekeningen die bij de geselecteerde groep of klasse horen gegroepeerd.
De rekeningen van de groep of de klasse kunnen worden getoond door de Geselecteerde Rekening kolom zichtbaar te maken.

Voorbeeld rekeningkaart van een groep

Budget rekeningkaart

Als er budgettransacties zijn ingevoerd in de budgettabel is het mogelijk rekening- of groepskaarten te maken van het budget:

Voorbeeld Budget transacties optie

Grootboek (alle rekeningkaarten) afdrukken

Om de Rekeningkaarten af te drukken:

 • Menu Rapporten, commando Rekeningkaarten...
 • Met behulp van het Filter kunnen alle rekeningkaarten die geheel of gedeeltelijk (bijvoorbeeld alleen rekeningen, kostenplaatsen, segmenten) afgedrukt moeten worden geselecteerd
 • Activeer de gewenste opties (bijvoorbeeld periode, 1 rekening per pagina, ...) in de diverse secties Periode, Opties, Compositie
 • Druk op OK om te bevestigen, na het selecteren van de gewenste optie.

Voorbeeld rekeningkaarten van alles afdrukken

Voor de uitleg over de diverse tabbladen bezoek de volgende pagina'"s: Tabblad Rekening/Categorie, Tabblad Periode en Tabblad Opties.
Het programma toont de geselecteerde rekeningkaarten.

Om af te drukken kies het commando Afdrukken van het menu Bestand.

Als de Budget-tabel geactiveerd is in uw boekhoudbestand, kunt u kiezen welke transacties u wenst te zien (Huidige of budget transacties)

Een logo gebruiken in de rekeningkaarten

Vanaf Banana Boekhouding 9 kunt u een logo gebruiken in de afdrukken van de rekeningkaart. Nadat u uw rekening kaarten heeft aangemaakt met het commando Rapporten → Rekeningkaarten... gebruikt u het commando menu BestandAfdrukvoorbeeld. In het afdrukvoorbeeldscherm klikt u op het Instellingen icoon. In het dialoogvenster dat geopend wordt kiest u in de Logo optie uw logo in plaats van Geen.
Zie ook de pagina Logo-instellen.

De instellingen opslaan

Als u de rekeningkaarten regelmatig afdrukt, bijvoorbeeld alle kaarten die met de Verkopen rekeningen te maken hebben, is het handig een specifieke aanpassing aan te maken.

 • Ga naar het tabblad Compositie
 • Maak een nieuwe compositie aan met de knop Nieuw
 • Geef een naam op voor de compositie, bijvoorbeeld "rekeningen Verkopen", in het veld Beschrijving van het venster
 • Selecteer de rekeningen die u afgedrukt wilt hebben.

Nu kunt u, telkens wanneer u deze rekeningen wilt afdrukken, de compositie selecteren die u aangemaakt heeft.

Pagina instellen

In Pagina instelling kunt u de marges & andere instellingen van de pagina specificeren.
 

help_id
accounting::accountcard
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email