Karakteristieken van de Inkomsten en Uitgaven boekhouding

Documentatie •
In dit artikel

Met de Inkomsten en Uitgaven boekhouding toepassing van Banana Boekhouding Plus kunt u eenvoudig de inkomsten en uitgaven van uw bedrijf beheren, zelfs als u geen boekhoud kennis heeft. Intuïtief en snel door gebruiksgemak en flexibiliteit.

Ideaal voor de boekhouding van kleine bedrijven, verenigingen, ZZPers of voor de aanvullende boekhouding van projecten of vastgoed.

Zelfs als u niet het professioneel dubbel boekhouden gebruikt kunt u toch professionele afdrukken en overzichten maken omdat het programma technisch gesproken intern het dubbel boekhouden gebruikt. U kunt een bestand opzetten, beginnend met een van onze modellen en dit naar uw wensen aanpassen zonder gedwongen te worden vaste schema's te gebruiken waarin geen veranderingen gemaakt kunnen worden.

Net zoals bij dubbel boekhouden heeft u een balans en een resultatenrekening, rekeningoverzichten, BTW beheer, kostenplaatsen en winstcentra, segmenten. Het is echter niet mogelijk een vreemde valuta boekhouding te doen.

Gelijkwaardig aan Excel

Excel-achtige functies en commando's

Op tabellen gebaseerde structuur

Het boekhouden gebeurt in twee tabellen die op dezelfde manier gebruikt worden als in Excel spreadsheets maar die al helemaal ingesteld zijn en geprogrammeerd met alles wat u voor een snelle en veilige boekhouding nodig heeft.

 • Rekeningen tabel.
  U kunt alle contanten, klanten, leveranciers, etc. rekeningen instellen en de beginsaldi invoeren zonder deze handmatig te hoeven boeken in de transactietabel. U kunt meerdere rekeningen groeperen, zoals de contanten en de bank in de liquiditeitsgroep, zodat u bijgewerkte saldi meteen kunt controleren.
 • Categorieëntabel.
  In deze tabel stelt u alle categorieën voor inkomsten en uitgaven in en daardoor weet u alle details van iedere uitgave en alle ontvangsten en u bent in staat te evalueren waar u het meeste aan besteedde of wat het meeste winst opleverde. Net zoals in de rekeningentabel ziet u meteen alle bijgewerkte saldi en de kolommen van de binnenkomende en uitgaande mutaties. U weet meteen hoeveel u heeft uitgegeven, hoeveel u heeft ontvangen en wat u verdiensten zijn.
 • Transactietabel.
  Dit is de tabel waarin u al uw dagelijkse mutaties invoert. Er kunnen veel functies gebruikt worden voor een snelle gegevensinvoer, het overnemen van de opgeslagen rijen, het kopiëren en plakken van dezelfde soort transacties, het overnemen van herhaalde transacties en het importeren van mutaties uit bankafschriften.

Er kunnen extra tabellen worden toegevoegd om extra functies te ondersteunen.

 • Budgettabel.
  Bereid financiële prognoses voor met dezelfde soort invoer als in de transactietabel. Compleet met liquiditeitsplanning, budget en verwachting voor resultatenrekening, klanten, leveranciers, investeringen, projecten en segmenten voor een of meerdere jaren.
 • BTW codes tabel.
  Stel de vereiste percentages en parameters in die gebruikt worden in de transactietabel voor de automatische berekening van BTW en de overzichten voor de belastingdienst.
 • Itemstabel.
  Om een lijst van te factureren artikelen aan te maken. Het programma houdt uw inkomsten en uitgaven bij.
 • Eigen tabellen.
  Om aan specifieke wensen te voldoen.

Snelstart met onze modellen

Begin direct met een van onze modellen zonder tijd te verliezen. U kunt er een kiezen uit de lijst voor uw land en voor het soort bedrijf dat u uitvoert. U kunt het model aanpassen om het nog beter op uw wensen af te stemmen.

Opzetten van de boekhouding

Meertalig

Bestands- en gegevensopslag

Planning-Uitvoering-Beheer

Binnen hetzelfde inkomsten en uitgaven boekhoudbestand kunt u ook uw toekomstige inkomsten en uitgaven budgetteren, waarmee u eenvoudig de "Planning - Uitvoering - Beheer" benadering in praktijk brengt.

Dezelfde methode voor verschillende doelen

Rekeningschema

Transacties

Financiële prognoses

Kasmiddelen en economisch overzicht

Andere afdrukken van de boekhouding

Grafieken

 • Contextueel, onderaan de tabel.
 • Verschillende formaten.
 • Saldo ontwikkeling per rekening of groep.
 • Boekhoudwaarden.
 • Begroting.
 • Voorafgaande jaar.
 • Keuze in soort grafiek.

Meer functies voor bedrijfsbeheer

Met het programma kunt u extra informatie aan de transacties toevoegen, zodat u dezelfde gegevens kunt gebruiken voor het BTW-beheer, voor het volgen van klanten en leveranciers, het uitschrijven van facturen, het genereren van rapporten voor projecten of bedrijfssectoren en om te voldoen aan de verschillende vennootschaps- en belastingverplichtingen.

BTW beheer

Klanten beheer

Facturen aan klanten

Leveranciersbeheer

Kostenplaatsen en winstcentra

Segmenten

Itemstabel

Controle en afsluiting

Foutrapportage en boekhouding controle

Transactie bescherming

Afsluiting en nieuw jaar opening

Gegevens exporteren en archiveren

Extensies en andere functies

Functies toevoegen

Documententabel

Andere extra tabellen

Extensies

Uitgebreide documentatie

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email