Beginsaldi bijwerken | Inkomsten en Uitgaven boekhouding

Documentatie •
In dit artikel

Het commando Beginsaldi bijwerken neemt gegevens over uit het bestand van het vorige jaar en werkt de beginsaldi bij voor het huidige jaar.

Wanneer moet u het commando Beginsaldi bijwerken gebruiken?

Het commando Beginsaldi bijwerken is nodig in de volgende gevallen:

  • U hebt het nieuwe jaar aangemaakt met het commando Nieuw jaar aanmaken, maar u hebt nog wijzigingen aangebracht in het bestand van het vorige jaar (extra transacties, nieuwe rekeningen, ...).
  • In het voorgaande jaar zijn wijzigingen aangebracht (toegevoegde of gewijzigde transacties, toegevoegde rekeningen, enz.).

De boekhouding van het vorige jaar controleren

Om verschillen tussen de eindsaldi van het vorige jaar en de beginsaldi van het nieuwe jaar te voorkomen, is het van belang dat u, voordat u het commando Beginsaldi bijwerken gebruikt, er zeker van bent dat u alle controles, verificatiebewerkingen en alle boekingen ter afsluiting van het boekjaar hebt uitgevoerd, zoals aangegeven op de pagina Jaarafsluiting van het Dubbel Boekhouden.

Het dialoogvenster Beginsaldi bijwerken

Om dit dialoogvenster te openen, gebruikt u het menu Acties → Beginsaldi bijwerken.
U moet het pad invoeren naar de plaats waar het bestand van het vorige jaar zich bevindt:

  • Het programma zal de naam van het opgeslagen bestand voorstellen
  • Als de naam van het bestand of het pad naar de locatie is gewijzigd, drukt u op de knop Bladeren.

Beginsaldi bijwerken, dialoog

Verrichtingen die door dit commando worden uitgevoerd

Het commando neemt de gegevens van het vorige jaar over, zonder de inhoud ervan te wijzigen. Dit commando kan dus worden herhaald zonder gevolgen voor het bestand van het voorgaande jaar.

Het commando voert dezelfde bewerkingen uit als in Nieuw jaar aanmaken, behalve die welke betrekking hebben op het aanmaken van het bestand.

Veranderingen in het rekenschema van het vorige jaar

Als u na het aanmaken van het nieuwe jaar rekeningen toevoegt aan het rekeningschema van het vorige jaar en dan saldi overbrengt, kan het programma een foutmelding geven.

  • Voer de nieuwe rekeningen ook in het bestand voor het nieuwe jaar in.
  • Herhaal de operatie Beginsaldi bijwerken

U kunt de veranderingen importeren met het commando Rekeningen importeren.

 

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email