De inkomsten- en uitgavenboekhouding categorieën

Documentatie •
In dit artikel

Categorieëntabel

De categorieëntabel laat de situatie van de inkomsten en uitgaven zien.
De categorieën kunnen naar eigen inzicht gekozen worden:

  • De categorieën van de uitgaven en inkomsten.
  • Toepasselijke kostplaatsen en winstcentra.
  • De totalen van de groepen.
    Voor meer informatie over het systeem van de groepen zie pagina Groepen in het dubbel boekhouden.

In het voorbeeld hieronder zijn drie hoofdgroepen:

  • Groep 4 - Totaal van alle categorieën die de groepering 4 hebben in de kolom Tel Op in (totaal inkomsten).
  • Groep 3 - Totaal van alle categorieën die de groepering 3 hebben in de kolom Tel Op in (totaal uitgaven).
  • Groep 00 - Het totaal van de groepen 3 en 4 (totaal inkomsten en Uitgaven) die het resultaat bepalen voor de boekhoudperiode.

Voorbeeld groepen

De kolommen van de Categorieëntabel

De belangrijkste kolommen van de categorietabel worden hieronder opgesomd. De weergave van de kolommen verandert naargelang de geselecteerde weergave.

U kunt extra systeemkolommen en uw eigen kolommen toevoegen via Gegevens → Kolommen instellen.

Sectie

Voer een ster in in de rij die de titel bevat, om een verandering van sectie aan te geven, die wordt weergegeven in de uitgebreide rekening op groepen. (In ons voorbeeld staat de ster in rij met de titel "Operating Result").

Als andere secties dan Inkomsten en Uigaven nodig zijn, zoals Kostenplaatsen en Winstcentra, kan een andere ster ingevoerd worden op de betreffende titel rij. Zie ook de pagina Secties voor meer detail en informatie.

Groep 
Voer een code (getal of woord) in dat identiek is aan degene ingevoerd voor iedere categorie in de Tel Op In kolom. De totalen voor iedere categorie die hoort tot dezelfde groep van de Tel Op In kolom worden dan opgeteld (in ons voorbeeld: Groep 4 telt de Inkomsten categorieën op en groep 3 de Uitgaven categorieën).

Categorie
Het categorienummer dat de inkomsten of uitgaven identificeert, wordt ingevoerd.

Beschrijving
Voer een beschrijving in voor de bijbehorende Inkomsten of uitgaven Categorie. Deze beschrijving wordt automatisch overgenomen uit de kolom Categoriebeschrijving van de tabel Records (indien weergegeven).

Tel Op In
Iedere Categorie heeft een code waarmee de totalen voor de betreffende Groep bepaald worden (in ons voorbeeld alle categorieën voor Inkomsten, in de Tel Op in kolom, hebben het groepsnummer 4 omdat deze worden opgeteld in Groep 4, Totale Inkomsten).

Inkomsten
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Uitgaven
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Saldo
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten en uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.
 

help_id
incomeexpense::categories
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email