Rekeningschema

Documentatie •
In dit artikel

Rekeningentabel

De rekeningentabel geeft de balansrekeningen weer, de volgende gegevens worden er ingevoerd:

 • Balansrekeningen, inclusief klanten- en leveranciersrekeningen.
 • De totalen van de groepen.
  Voor meer informatie over het groeperingssysteem zie de pagina over Groepen in het dubbel boekhouden.
 • De beginsaldi.

In de rekeningentabel bevinden zich ook de rekeningsaldo, mutaties en budgetbedragen. Er is daardoor altijd direct bijgewerkt overzicht van de financiële situatie. Activa worden getoond als positieve, passiva als negatieve bedragen.

In het voorbeeld hierna zijn alle rekeningen gegroepeerd in Groep 1 (Net estate) in de rekeningentabel. Activa rekeningen worden opgeteld bij de passiva rekeningen en het verschil bepaalt de nettowinst.

Voorbeeld rekeningentabel

De kolommen van de Rekeningentabel:

Sectie
Voer een ster in om een verandering van sectie aan te geven. Bijvoorbeeld, om het Totale Vermogen te scheiden van Kostenplaatsen.
De waardes die ingevoerd worden in de kolom Sectie worden gebruikt bij de presentatie van de Uitgebreide rekening op groepen.
Zie ook de pagina Secties voor meer informatie.

Groep 
Er worden waarden ingevoerd die de categorieën optellen die dezelfde groepering hebben in de kolom Tel Op In. Ze zijn de basis voor de totalen.

Rekening
Voer het getal of de afkorting van de rekening die beheert moet worden (contanten, bank).

Beschrijving
Voer de beschrijving in voor de rekening.

Gr
Voer een waarde in die de categorie aangeeft die bij dezelfde groep hoort.

Opening
Het invoeren van een rekeningsaldo is alleen nodig als een nieuw bestand wordt geopend of als Banana Boekhouding software voor de eerste keer gebruikt wordt. Bij het aanmaken van een nieuw jaar worden de saldi automatisch ingevuld.

Inkomsten
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Uitgaven
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Saldo
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten en uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Secties

Met de secties in de rekeningen- en/of categorieëntabel kunt u een aantal rekeningen en categorieën definiëren die u wilt afdrukken via het commando Raporten → Uitgebreide balans op groepen.

 • De secties worden aangegeven in de kolom Secties van de rekeningen- en categorieëntabel
 • Een * (ster) markeert het begin van de sectie
 • Een ** (dubbele ster) markeert het begin van een subsectie
 • Een # markeert het begin van een notitie sectie
 • De ene sectie eindigt als een andere begint
 • In tegenstelling tot de dubbele boekhouding kunnen numerieke secties niet gebruikt worden
 • Als er geen sectie wordt aangegeven voegt het programma deze automatisch toe als u het commando de eerste keer gebruikt
  • In de rekeningentabel "Balans"
  • In de categorieëntabel "Resultaat"
 • Het is handig om aparte secties te maken als u kostenplaatsen, segmenten of klanten en leveranciers grootboeken heeft.
  Op deze manier kunt u overzichten van voor u belangrijke informatie afdrukken.

Rekeningen en categorieën instellingen

In dit dialoogvenster kunt u instellen hoe de rekeningen en categorieën afgedrukt moeten worden
personalizzare i conti e le categorie nel rendiconto abbellito

help_id
incomeexpense::accounts
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email