Interface

Documentatie •
In dit artikel

Banana Boekhouding is gebaseerd op spreadsheets zoals die van Excel. Het gebruik is heel intuïtief en productief. U heeft altijd inzicht in de gegevens en u kunt deze op elk moment aanpassen waardoor u eenvoudig altijd een perfect georganiseerde boekhouding heeft.

Interface Banana Boekhouding Plus

De grafische elementen komen overeen met die van de meest gebruikte programma's, u kunt het direct gebruiken, zelfs zonder een speciale training. Het programma past zich aan de stijl van uw besturingssysteem aan. De grafische elementen van het Windows- en Mac-besturingssysteem worden hieronder weergegeven.

De menubalk

De menubalk bevat een breed scala aan functies en ieder menu heeft zijn eigen specifieke commando's.

Ze bevinden zich in groepen in de menubalk.

Bestand, Bewerken, Gegevens, Opmaak, Extra, Rapporten, Acties, Extensies, Venster, Help.

Warschuwing: in het Mac operating systeem, bevindt de menubalk zich bovenaan aan de rechterkant van het Apple logo.

"Banana Boekhouding Plus MAC interface"
 

De knoppenbalk

De knoppenbalk bevat iconen waarmee u de meest gebruikte commando's en dialogen kunt bereiken
Als u met de muis over een icoon beweegt wordt een beschrijving van het commando getoond.

Tekst invoergebied

Tekst wordt direct in de cel ingevoerd. De ingevoerde tekst wordt ook getoond in het tekstinvoergebied net onder de knoppenbalk, waar ook veranderingen kunnen worden gemaakt.

Een tekst bewerken

 • dubbelklik op de cel
 • druk op de F2 toets
 • druk op de spatietoets (ook een lege cel kunt u bewerken)

Sneltoetsen voor het bewerken

 • Als u op "." drukt in de Datum kolom vult de software de datum van vandaag in
 • Als u op "." drukt in de Uren kolom vult de software de huidige tijd in (bijvoorbeeld in een Urenregistratie bestand)
 • Als de Smart Fill optie actief is en u selecteert uw keuze met de combinatie Ctrl + pijltje naar beneden neemt de software uw keuze over en gaat naar de cel eronder.

Andere zeer nuttige sneltoetsen zijn:

 • F4 toets (of Cmd+4 op Apple computers) - kopieert  gegevens van de cel erboven
 • F6 toets (of Cmd+6 op Apple computers) - verschillende functies afhankelijk van de cel waar u in bezig bent. Zie hieronder.

U kunt altijd de lijst van sneltoetsen bekijken via het commando menu Help - Sneltoetsen.

Suggesties en auto-aanvullen functie

Automatisch aanvullen maakt het invoeren van gegevens makkelijker en sneller. Het programma laat de rekeningen, BTW codes, datums of teksten zien die u eerder al ingevoerd heeft. Tik een paar letters in en het programma vult de waarde voor u aan.

Via Extra → Programnaopties → Editor, kunt u het aantal voorgestelde waardes verminderen of zelfs deze functionaliteit uitschakelen.

U kunt één van de volgende toetsen gebruiken om de voorgestelde waarde te accepteren:

 • druk op de Enter toets - het programma accepteert uw keuze en gaat naar de volgende cel rechts of naar beneden (afhankelijk van uw instellingen)
 • druk op de Tab toets - het programma accepteert uw keuze en gaat naar de volgende cel rechts
 • druk op de Shift + Tab toetsen - het programma accepteert uw keuze en gaat naar de volgende cel links
 • of druk op de F6 toets (of Cmd+6) het programma accepteert uw keuze en voert het bijbehorende commando uit (zie hierna)

 

Geïntegreerde rekenmachine

U hoeft niet langer een rekenmachine te gebruiken. U kunt snel een formule invoeren in iedere cel van het type Bedrag, en die niet beveiligd is; druk gewoon op de Enter toets en het programma voert de berekening uit en zet deze in de cel. Met deze functie kunt u direct berekeningen maken, bijvoorbeeld als u een bedrag van een papieren document of een percentage moet invoeren in het programma.

Deze functie is beschikbaar in alle tabellen en in alle kolommen waar bedragen in staan.

integrated calculator

Opdracht uitvoeren (F6 toets)

Sommige kolommen zijn gekoppeld aan acties die geactiveerd worden met het menu Bewerken-> Opdracht uitvoeren of met de bijbehorende toets (F6 of Cmd + F6 voor Apple computers), die in het informatievenster wordt weergegeven.
Voorbeelden van acties:

 • Doc kolom: opvragen van terugkerende transacties of van de progressieve nummering.
 • Beschrijving kolom: ophalen van rijen met gelijksoortige tekst.

De tabellen

Ieder boekhoudbestand heeft diverse tabellen. Sommige zijn altijd aanwezig en andere zijn optioneel. Tabellen zien er anders uit afhankelijk van het gekozen boekhoudingstype.

Door met tabellen te werken heeft u altijd gegevens die gesorteerd en gegroepeerd zijn op basis van de inhoud.

Als in tabellen die door de gebruiker aangemaakt zijn gegevens bijgewerkt of toegevoegd moeten worden klikt u op het toepasselijke icoon om de tabel bij te werken met nieuwe gegevens. Hiermee kunnen maatwerktabellen gemaakt worden.

Alles wat u op het scherm ziet afdrukken

Als een aanvulling op de verschillende beschikbare overzichten kunt u met Banana Boekhouding alles, in elke tabel, afdrukken wat u op het scherm ziet.
Voor meer informatie zie de pagina Afdrukken/Afdrukvoorbeelden.

De weergaven

De weergaven zijn manieren om de boekhoudgegevens te laten zien met specifieke kolommen. Voor iedere tabel zijn er verschillende weergaven en deze zijn erg handig als u uw gegevens op verschillende manieren wilt weergeven, zonder uw basisinstellingen te veranderen.
Weergaven staan onder de tabelnamen en kunnen aan persoonlijke wensen aangepast worden met het commando Tabellen instellen van het menu Gegevens. U kunt ook Nieuwe weergaven aanmaken.

De kolommen

Kolommen zijn de verticale elementen van de tabellen. Iedere tabel heeft specifieke kolommen met specifieke kolomkoppen. De manier waarop kolommen weergegeven worden - breedte, stijl, uitlijning, tekstterugloop, etc. - kan worden ingesteld met het commando Kolommen instellen van het menu Gegevens.

Sommige kolommen bevatten gegevens die door de gebruiker ingevoerd zijn en andere worden door het programma gebruikt en kunnen niet veranderd worden door de gebruiker (bijvoorbeeld de kolommen van de rekeningkaarten).

Gebruikers kunnen nieuwe kolommen toevoegen om extra informatie toe te voegen (altijd met het commando Kolommen instellen... van het menu Gegevens), maar de gegevens die daarin gezet worden zullen niet door het programma verwerkt worden.

Een groep van specifieke kolommen maakt samen een weergave die alleen specifieke gegevens bevat.

De informatievensters

Dit is een zone aan de onderkant van het scherm waar nuttige informatie weergegeven wordt, gerelateerd aan de actieve tabel en cel waarin u zich bevindt. Deze zone is verdeeld in drie zeer nuttige vensters die onmiddellijk informatie verschaffen:

 • Het Infovenster laat de inhoud van de rij en de cel zien waarin u staat (bijvoorbeeld naam en rekeningsaldo, BTW code en beschrijving van de gebruikte code).
 • Het Berichtenvenster laat de foutmeldingen roodgekleurd zien.
 • Het Grafiekenvenster laat de grafiek van de inhoud van de cel of rij waarin u staat zien (bijvoorbeeld als u op een rekening gaat staan verschijnt de grafiek van het verloop van de rekeningsaldo).

Het Infovenster

Het Infovenster toont altijd informatie over de cel en de rij waarin u zich bevindt. Het biedt bijvoorbeeld de namen en codes van de rekeningen die bij de verrichting betrokken zijn, de bedragen en de resterende saldi. Wanneer er een fout is, toont het programma het verschil.

 • Door te klikken op het vraagteken symbool Vraagteken symboolkomt u op de pagina waar de fout wordt uitgelegd.

Infovenster

Het Berichtenvenster

Wanneer het programma fouten tegenkomt, verschijnt er een dialoogvenster om deze te melden:

Dialoog waarschuwingsberichten

Het Berichtenvenster bevat een lijst van de fouten die gevonden en aangegeven zijn door het programma.
Om de berichten te lezen klikt u op de tab Berichten.

 • Door vanuit het Berichtenvenster te dubbelklikken op de foutmelding, wordt u naar de rij gebracht waar de fout optrad.
 • Als u op het vraagteken symbool naast de foutmelding klikt, wordt u naar de online documentatie geleid waar de fout wordt uitgelegd en mogelijke oplossingen worden gegeven.

 

 

Grafiekenvenster

U kunt nu direct in Banana Boekhouding grafieken genereren. Door een rekening of een groep te selecteren is het mogelijk een grafiek te tonen in het grafiekenvenster. Met de grafiek kunt u direct de ontwikkeling van uw situatie zichtbaar maken en zelfs een vergelijking tussen uw prognose en de werkelijke cijfers. U heeft direct zicht op een periode zonder dat u alle bedragen heeft op te zoeken.

grafiekenvenster

Contextuele hulp

In Banana Boekhouding Plus geeft de contextuele hulp u onmiddellijke hulp met betrekking tot precies datgene waar u mee bezig bent. Dit gebeurt op 3 complementaire manieren:

 1. Help knop in de dialoogvensters
  Als u op deze knop klikt, verschijnt de online pagina met uitleg over het geopende dialoogvenster of de foutmelding.
 2. Vraagteken symbool rechtsboven in de tabel punto interrogativo tabella
  Een eenvoudige klik op het symbool brengt u onmiddellijk naar onze Documentatie pagina. Hier vindt u diepgaande informatie over het specifieke gebruik van de tabel en alle andere programmafuncties.
 3. Vraagteken symbool onderaan in het Info- of Berichtenvenster
  Als u op dit symbool klikt, komt u op de pagina waar de foutmelding wordt uitgelegd en mogelijke oplossingen worden aangegeven.

Contextuele hulp

Statusbalk

De statusbalk is te vinden helemaal onderaan het Banana Boekhouding scherm en bevat de volgende informatie:

 • rijnummer van de geselecteerde cel/regel
 • aantal rijen in de tabel
 • Als u meer dan een cel selecteert (bedragen of tijd)
  • Rekenmachine: de software telt het aantal geselecteerde cellen (als deze getallen bevatten)
  • Totale waarde
 • Zoom
  • U kunt hier de vergrotingsfactor voor de weergave van de tabelinhoud veranderen.

Standaard Datum en getallen formaat

Als het programma eenmaal is geïnstalleerd gebruikt het automatisch de standaardinstellingen van uw operating systeem.

Als u de instellingen van uw operating systeem wilt veranderen moet u naar Configuratiescherm (Windows) of Systeem Voorkeuren (Mac) gaan.

Dit gaat stap voor stap zo in Windows 8 en Windows 10:

 • vanuit het Start menu ga naar het Configuratiescherm
 • Klik op Land/regio
 • een dialoogvenster verschijnt waarin u het datumformaat kunt wijzigen (in de Notaties tab)
 • om ook getallen of valuta formaten te veranderen klikt u in hetzelfde venster op de knop Meer instellingen... en dan op de betreffende tab voor getallen, valuta, etc.

Dit gaat stap voor stap zo in Mac OS X 10.9.5:

 • klik op Systeemvoorkeuren vanuit het Apple logo (linksboven in uw scherm)
 • kies het Datum en tijd icoon in het dialoogvenster dat verschijnt
 • er verschijnt een nieuw scherm waarin u Open taal en zone... kunt kiezen
 • er verschijnt een nieuw scherm waarin u op de knop Geavanceerd kunt klikken
 • tenslotte verschijnt er een nieuw scherm waarin u het getallen formaat (tab Algemeen) en het datum en tijd formaat (Datum en Tijd tabs) kunt veranderen.

Datum, tijd en nummer opmaak in Banana Boekhouding

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email