Karakteristieken van Cash Manager (Kasboek)

Documentatie •
In dit artikel

Cash Manager is een Banana Boekhouding applicatie die helemaal gratis is. Iedereen, jong en oud, kan deze applicatie gebruiken, zonder enige kennis van boekhouden. Cash Manager is eenvoudig en intuïtief, met een spreadsheet structuur zoals in Excel.

De karakteristieken van Cash Manager zijn identiek aan die van de Inkomsten en Uitgaven boekhouding, met het verschil dat u in de rekeningentabel van Cash Manager één rekening kunt gebruiken terwijl in de Inkomsten en Uitgaven boekhouding, net zoals bij een balans, zoveel rekeningen als nodig zijn gebruikt kunnen worden.

Cash Manager is ideaal voor:

 • Het bijhouden van contanten of één bankrekening.
 • Het voeren van een privéboekhouding.
 • Het maken van een budget met prognoses van de uitgaven en de ontwikkeling van de liquiditeit voor meerdere jaren.
 • Het bijhouden van een apart bestand voor de kas dat periodiek geïmporteerd kan worden in een bestand met het grootboek.

Cash Manager is eenvoudig te gebruiken omdat:

 • U boekingen kunt invoeren en aanpassen totdat alles correct is.
 • U een categorie aan iedere boeking voor inkomsten en uitgaven kunt toekennen en dan automatisch het totaal per groep heeft.
 • U overzichten heeft waarin u kunt zien hoeveel u heeft besteed en hoeveel u over heeft.
 • Alle bonnen geordend, klaar om naar uw accountant te sturen.

▶ Video: How to start a Cash Manager (Cash book) (Engelstalig)

Direct informatie

In de rekeningen- en categorieëntabellen worden de saldi van de contantenrekening en de categorieën, inkomsten en uitgaven, direct weergegeven.
 

Na iedere transactie worden de saldi automatisch bijgewerkt en het is niet nodig overzichten te maken om alles onder controle te houden. Ga gewoon naar de rekeningen en categorieën tabel.

Vergelijkbaar met Excel

Excel-achtige functies en commando's

Op tabellen gebaseerde structuur

Boekhouden gebruikt voornamelijk drie tabellen die op dezelfde manier worden gebruikt als de Excel-spreadsheets maar die al volledig zijn ingesteld en geprogrammeerd met alles wat u nodig hebt om uw boekhouding snel en veilig bij te houden.

 • Rekeningentabel.
  U kunt alle rekeningen voor contanten, klanten, leveranciers, enz. instellen en de openingssaldi invoeren zonder dat u deze handmatig in de transactietabel hoeft te plaatsen. U kunt meerdere rekeningen groeperen, zoals de kas of de bank in de liquiditeitsgroep, zodat u direct de bijgewerkte saldi kunt controleren.
 • Categorieëntabel.
  In deze tabel stelt u alle categorieën voor inkomsten en uitgaven in; zo kent u de details van alle uitgaven en inkomsten en kunt u evalueren waar u het meest hebt uitgegeven of welke inkomsten de meeste winst hebben opgeleverd. In deze tabel ziet u onmiddellijk alle bijgewerkte saldi en de kolommen met de inkomende en uitgaande mutaties. U weet meteen hoeveel u heeft uitgegeven, hoeveel u heeft geïnd en hoeveel winst u heeft gemaakt.
 • Transactietabel.
  Dit is de tabel waarin u al uw dagelijkse mutaties invoert. Diverse functies kunnen worden gebruikt om snel gegevens in te voeren, van het herhalen van de opgeslagen rijen tot het kopiëren en plakken van dezelfde transacties, en het herhalen van terugkerende bewerkingen tot zelfs het importeren van banktransacties.

Om extra functies te gebruiken kunnen tabellen worden toegevoegd.

 • Budgettabel.
  Financiële budgetten opstellen met de methode van inkomsten en uitgaven. Complete liquiditeitsplanning, begroting en prognose van de resultatenrekening, projecten, segmenten voor een of meer jaren.
 • BTW codes tabel.
  Stel de vereiste tarieven en parameters in die moeten worden gebruikt in de transactietabel voor de automatische berekening van de BTW en de overzichten die moeten worden ingediend bij de belastingdienst.

Snel aan de slag met onze modellen

Begin direct met een van onze modellen, zonder tijd te verspillen. U kunt er een kiezen die geschikt is voor uw land en voor het type bedrijf dat u voert. U kunt het aanpassen om het nog beter aan te laten sluiten bij uw wensen.

Boekhouding opzet

Meertalig

Opslaan van bestanden en gegevens

Planning-Uitvoering-Controle

Binnen hetzelfde cash manager boekhoudbestand kunt u ook uw toekomstige inkomsten en uitgaven budgetteren, waarmee u eenvoudig de "Planning - Uitvoering - Beheer" benadering in praktijk brengt.

Dezelfde methode voor verschillende doeleinden

Pas categorieën aan voor inkomsten en uitgaven

 

Transacties

Financiële prognoses

Balans en resultatenrekening

Andere afdrukken van de boekhouding

Grafieken

 • Contextueel, onderaan de tabel.
 • Verschillende formaten.
 • Saldo ontwikkeling voor de contantenrekening en de categorieën.
 • Boekhoudbedragen.
 • Prognoses.
 • Voorafgaande jaar.
 • Keuze in het soort grafiek.

Meer functies voor bedrijfsbeheer

Met het programma kunt u extra informatie aan de transacties toevoegen, zodat u dezelfde gegevens kunt gebruiken voor het BTW-beheer, voor het volgen van klanten en leveranciers, het uitschrijven van facturen, het genereren van rapporten voor projecten of bedrijfssectoren en om te voldoen aan de verschillende vennootschaps- en belastingverplichtingen.

BTW beheer

Kostenplaatsen en winstcentra

Segmenten

Itemstabel

Controle en afsluiting

Foutrapportage en boekhouding controle

Transactie bescherming

Afsluiting en nieuw jaar opening

Gegevens exporteren en archiveren

Extensies en andere functies

Functies toevoegen

Documententabel

Andere extra tabellen

Extensies

Uitgebreide documentatie

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email