Boekhoudingsoverzichten

Documentatie •
In dit artikel
  • Dit commando geeft de bedragen van rekeningen weer volgens een bepaalde groepering, voor een gespecificeerde periode of per onderverdeling.
  • Transacties zonder datum worden beschouwd als beginsaldi en verschijnen niet in de afdrukken van de Winst & Verlies Rekening.

Voorbeeld dialoogvenster boekhoudingsoverzich

Weergave

U kiest hier het gewenste groeperingsschema:

  • Rekeningen - Het rapport toont een lijst van alle rekeningen met de volgende kolommen: beginsaldo, inkomsten, uitgaven en rekeningsaldo
  • Categorieën - Het rapport toont een lijst van alle categorieën met de volgende kolommen: beginsaldo, inkomsten, uitgaven en rekeningsaldo

Opties

U kiest hier hoe rekeningen in de afdruk opgenomen of uitgesloten moeten worden:

  • Rekeningen uitsluiten - alleen de categorieën worden afgedrukt
  • Rekeningen zonder transacties opnemen - rekeningen zonder transacties worden ook afgedrukt
  • Rekeningen met nulsaldo opnemen - rekeningen met een saldo van nul worden ook afgedrukt
  • Groepen zonder rekeningen uitsluiten - groepen met rekeningen met een saldo van nul worden niet afgedrukt.

Andere Tabbladen

De uitleg over de andere tabbladen is beschikbaar op de volgende pagina's:

help_id
TabContCassaProspetto

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email