Facturatie geïntegreerd in uw boekhoudbestand

Documentatie •
In dit artikel

De geïntegreerde factureringsfunctie van Banana Boekhouding Plus biedt het klantfactuurregistratiesysteem rechtstreeks vanuit de transactietabel. Hiermee kunt u afdrukken maken, inclusief aanpasbare afdrukken, op basis van transacties van klanten.

U kunt zowel facturen met een QR betaalstrook voor Zwitserland als internationale facturen voor andere landen afdrukken, zelfs in vreemde valuta zonder een QR betaalstrook.

Facturen maken

De transactietabel is het hart van Banana Boekhouding en wordt ook gebruikt om facturen te versturen. Niets is makkelijker: om een factuur te maken voert u een gewone transactie in die de klant de kosten in rekening brengt.

Met Banana Boekhouding kunt u ook facturen in vreemde valuta maken.

Voorbeeld transactietabel met factuur

De kolommen van belang voor de facturering:

 • Datum - Factuurdatum
 • Factuur - Het factuurnummer.
 • Beschrijving - Beschrijving van het te factureren item.
  Als er meer dan één item is om te factureren gebruikt u nog een regel met hetzelfde klantnummer.
 • Debet - Klantrekening.
 • Credit - Winstrekening.
 • Bedrag - Factuurbedrag.
  U kunt ook de hoeveelheid en de eenheidsprijs aangeven en het programma berekent het bedrag.
 • BTW code- BTW code van de winst.

Voordelen

Met geïntegreerde facturering van Banana Boekhouding wordt uw administratieve werk eenvoudiger waardoor de tijd nodig voor het beheer van de facturen, klanten en boekingen minder wordt:

 • Factuur transacties zijn altijd hetzelfde voor de facturering en de boekhouding waardoor de kans op fouten en omissies kleiner wordt.
 • Banana Boekhouding produceert automatisch de bijbehorende boekhouddocumenten, zoals BTW-, klantrekening- en bonnenlijsten.
 • U heeft meteen een accuraat overzicht over uw klanten met voortdurend bijgewerkte saldi.
 • Veel automatisering om uw werk gemakkelijk te maken met met directe professionele resultaten:
  • Adressen van contacten worden automatisch opgehaalde zodat de gegevens niet steeds opnieuw ingevoerd hoeven te worden in de factuur.
  • Geen handmatige berekeningen. Alle berekeningen zijn automatisch, altijd nauwkeurig en up-to-date.
  • De taal, munteenheid, aantal decimalen en afronding kunnen voor iedere individuele factuur ingesteld worden.
  • Weergave van de vervaldatum.
  • Archivering van facturen voor een overzichtelijke administratie die altijd beschikbaar is voor belastingcontroles.

Verschillen met de Offertes en Facturen applicatie

Geïntegreerde facturering is een extra functie opgenomen in alle boekhouding applicaties: dubbel boekhouden, Inkomsten / Uitgaven, Vreemde valuta en Cash Manager.

Offertes en Facturen is een applicatie gescheiden van alle andere boekhouding applicaties. Deze wordt alleen gebruikt voor het maken van offertes en facturen. Er is geen verband met het boekhoudbestand.

Geïntegreerde facturering is ideaal voor factureringsdiensten of verkoop die niet de behoefte hebben veel gestructureerde details op de factuur.

 • De elementen en details voor facturen (zoals hoeveelheden, prijzen, eenheden, enz.) worden alleen vastgelegd in de transactietabel. De applicatie Offertes en Facturen heeft een tabel Facturen met een Factuurdialoogvenster waarin verschillende kolommen en opties beschikbaar zijn om de verschillende items en gegevens in te voeren. In dit opzicht is de applicatie Offerte en Facturen veel flexibeler en uitgebreider omdat het meer maatwerk mogelijk maakt.
 • Door in de transactietabel, naast de gegevens voor facturering, de debet- en creditrekening in te voeren, blijft de boeking verantwoord in het boekhoudbestand zonder dat u de factuur achteraf hoeft te boeken. Dit is ideaal voor het beheren van de omzetadministratie.
  In Offertes en Facturen worden geen boekingen gedaan waardoor het nodig is de factuur in het boekhoudbestand te boeken.
 • Het is niet mogelijk in de geïntegreerde facturering offertes te maken. Het is echter wel mogelijk een factuur te maken met de titel "Offerte" (in plaats van "Factuur").
  Met de Offertes en Facturen applicatie kunnen juist ook offertes gemaakt worden.

Tabel Items 

Met de Items Tabel kunt u een artikelen lijst beheren en beschikbare aantallen, verkopen en verkoopprijzen bijhouden.

In deze tabel worden gegevens voor het beheer van artikelen of diensten die gefactureerd moeten worden ingevoerd. Ieder artikel krijgt een ID en er kunnen groepen van artikelen en diensten in dezelfde categorie gemaakt worden.
Er zijn diverse kolommen beschikbaar voor complete en gedetailleerde informatie:

 • Product (ProductenId): de code van het artikel.
 • Beschrijving: de beschrijving van het artikel..
 • Groep waartoe het product behoort.
 • Rekening (voor de boekhouding).
 • BTW code van de verkoop.
 • Eenheid: een afkorting om het type van de hoeveelheid te definiëren (dozen, uren...).
 • Verkoopprijs: de verkoopprijs per eenheid.
 • Verkoopkosten.

De Items tabel is gekoppeld aan de Items kolommen van de transactietabel.

Het gebruik van de Items tabel versnelt de gegevensinvoer van de factuurgegevens in de transactietabel. Door de ID (artikelcode) in te voeren, neemt het programma automatisch de omschrijving, eenheid en eenheidsprijs over. Door de hoeveelheid in te voeren, wordt de totale te factureren prijs berekend en ingevoerd.

Voorbeeld Items tabel

Na het invoeren van de factuurgegevens in de transactietabel kunt u de factuur maken en afdrukken met een van de beschikbare modellen voor het afdrukken van facturen.

Vanuit het menu,  Rapporten > Klanten > Facturen afdrukken:

Met dezelfde boeking kunt u er ook voor kiezen om Aflevernota's, Offertes en Herinneringen af te drukken vanuit het dialoogvenster Facturen afdrukken, onder Voorkeuren Layout > Afdrukken als.

Factuur structuur

In deze afbeelding kunt u de structuur van een factuur zien:

Afdrukvoorbeeld factuur 

stampa fattura passo 1

 

Logo

Voeg een gepersonaliseerd logo in. menu Bestand → Logo instelling...

stampa fatture passo 2

 

Koptekst

De kop van de factuur wordt hetzelfde als de tekst die u ingevoerd heeft in menu
Bestand → Bestands- en boekhoudingseigenschappen Tabblad Adres

stampa fattue passo 3

 

Klantadres

Het adres van de klant wordt opgehaald uit de Rekeningentabel. Zie Klantenrekeningen instellen.

stampa fatture passo 4

 

Factuurgegevens

De inhoud van de factuur moet u in de transactietabel invoeren. Meer over het invoeren van facturen.

stampa fatture passo 5

 

Vrije teksten

Voer begintekst, notities en begroeting toe door de kolom Type te gebruiken en eindteksten via Menu Rapporten → Klanten → Facturen afdrukken → Opties Modellen.

stampa fatture passo 6

 

Zwitserse QR-Code

Alleen van toepassing voor Zwitserland.

Klantenbeheer

Met Klantenbeheer kunt u klantinformatie beheren, klanttransacties en -betalingen, vervaldata en ontractinformatie bijhouden. U kunt betalingen van klanten volgen en de betalingsstatus van verstuurde facturen bijwerken en facturen invoeren en afdrukken.

In Banana Boekhouding worden de klantgegevens opgeslagen in de rekeningentabel.

Om facturen te maken is het nodig om:

Met een reeks functies kunt u beheren:

Een factuur maken vanuit een kostenplaats

Wanneer het klantregister wordt opgezet met kostenplaatsen (Klantenbeheer met de methode van het kasstelsel)
wordt de kolom kostenplaats KP3 gebruikt voor de factuurtransacties.

Geef in de betreffende kolommen in de transactietabel aan:

 • De datum.
 • Het factuurnummer.
 • De beschrijving van het item, dat u op de factuur wilt laten weergeven.
  Als er meer dan een item gefactureerd moet worden gebruikt u een andere regel met hetzelfde klantnummer.
 • In de Debet rekening boekt u geen bedrag
 • In de Credit rekening boekt u geen bedrag
 • Het bedrag. U kunt ook de hoeveelheid en eenheidsprijs invoeren en het programma berekent het bedrag.
 • Voer in kolom KP3 de rekening voor de kostenplaats van de klant in (rekeningentabel).

Factuur met kostenplaats

Functies die nog niet beschikbaar zijn

Deze door gebruikers gewenste functies zijn nog niet beschikbaar:

 • Automatisch facturen per email sturen.
 • Het maken van offertes.
  Met het programma kunt u een factuur afdrukken met de vermelding 'Offerte'.
 • Het maken van aflevernota's.
  Met het programma kunt u een factuur afdrukken met de vermelding 'Aflevernota'.
 • Koppeling met de voorraadbeheer applicatie.
 • Koppeling met de Timesheet applicatie.
 • Het maken van facturen in vreemde valuta met BTW in basis valuta (bijvoorbeeld facturen in USD met BTW in EUR). 

Wanneer u facturen gescheiden van de boekhouding wilt versturen (handig voor contanten boekhouding) en ook offertes wilt maken kunt u gebruiken: 

Hiermee kunt u makkelijker extra informatie aan facturen of offertes toevoegen.

Meer informatie

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email