Afsluiten van facturen

Documentatie •
In dit artikel

Facturen worden automatisch gesloten wanneer u de betaling vastlegt en ze verschijnen niet langer in de lijst met openstaande facturen Rapporten → Klanten → Open facturen per klant

Facturen overdragen naar een nieuw jaar

Aan het einde van het jaar worden alle facturen automatisch overgedragen naar het nieuwe jaar via Rapporten → Klanten → Instellingen → Transacties van de vorige ... jaar/jaren opnemen.

Als u alleen de openstaande facturen wilt rapporteren en niet alle factuurbewegingen, moet u:

  • De vorige jaren die moeten worden opgenomen op 0 zetten.
  • De afsluitende verrichtingen van de openstaande facturen creëren, waarbij het bedrag van de klanten-/leveranciersrekening wordt overgeboekt naar een tijdelijke rekening die niet tot de klanten-/leveranciersgroep behoort (bijvoorbeeld tussenrekening 1090)
  • In het nieuwe jaar de openingsverrichtingen van de facturen aanmaken, waarbij u de facturen van de tijdelijke rekening naar de klanten-leveranciersrekening overbrengt.

Wijzigen van de klantenrekening

Het is mogelijk om de naam van de klantenrekening te wijzigen via het commando Hernoemen, maar als er nog openstaande facturen zijn uit voorgaande jaren, zullen deze in de tabel openstaande facturen worden weergegeven met de oude nummering.

Om een klantrekeningnummer te wijzigen waarop nog openstaande facturen van vorige jaren staan, gaat u als volgt te werk:

  • Voer de nieuwe klantrekening in de Rekeningen tabel in
  • In deTransacties tabel, maak de overboekingstransacties aan voor alle openstaande facturen: vermeld het factuurnummer in de kolom Factuurnummer, de nieuwe klantrekening in Debet en in Credit de oude klantrekening.

Wij raden u aan deze operatie aan het einde van het jaar uit te voeren, zodat u de oude klantrekening in het nieuwe jaar kunt verwijderen, waardoor het saldo weer op nul wordt gezet.

Wijziging van factuurnummer

Als u het nummer van een onbetaalde factuur wilt wijzigen, zijn er twee mogelijkheden:

  • Direct de oorspronkelijke transactie van de factuur wijzigen door het factuurnummer te vervangen.

Of

  • Maak een transactie aan die het openstaande factuurbedrag overboekt naar een tussenrekening, met gebruikmaking van de oorspronkelijke factuurnummering
  • Maak een tweede boeking die het openstaande factuurbedrag van de tussenrekening naar de klantrekening overbrengt, met gebruik van het nieuwe factuurnummer.

closing invoices in invoicing

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email