Voorbeeldbestand Facturen in het Dubbel Boekhouden

Voorbeeldtransacties in een Dubbel boekhouden bestand voor het afdrukken van facturen.

Land: Nederland | File type: Dubbel boekhouden met BTW | Categorie: Onderwijs

Facturen 2018

Basisvaluta: EUR

Dubbel boekhouden met BTW

Rekeningen
Groep Rekening Beschrijving Gr
    BALANS  
    Activa  
  1020 Bankrekening 1
10   Klanten register 1
1   Totaal activa 00
       
    Passiva  
  2200 Te betalen BTW 2
  2201 BTW volgens BTW overzicht 2
297   Winst lopend jaar 2
2   Totaal passiva 00
       
    WINST- EN VERLIESREKENING  
    Baten & Lasten  
  3000 Opbrengst verkoop Artikel A 4
  3001 Opbrengst verkoop Artikel B 4
  3400 Opbrengst dienstverlening 4
  3800 Kortingen 4
4   Totaal Baten & Lasten 02
       
02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening 297
       
00   Verschil moet =0 (lege cel) zijn  
       
       
    Klanten register  
  1100 Vermeulen BV DEB
  1101 Pieter Vermaas DEB
  1102 Annelies Schenk DEB
  1103 Pierre Dupont DEB
DEB   Total 10
BTW-codes
BTW-code Beschrijving % BTW
  Informatie mbt btw-codes (niet wijzigen)  
  id=vatcodes-nl-2019.20181219  
  Bijgewerkt op 19.12.2018 met de 2019 BTW tarieven  
     
     
V21 Leveringen/diensten 21% 21.00
V9 Leveringen/diensten 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
V6 Leveringen/diensten 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
VOT Leveringen/diensten overige tarieven, behalve 0% (vul % in)  
OV21 Oninbare vorderingen 21.00
OV9 Oninbare vorderingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
OV6 Oninbare vorderingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
PG12 Privégebruik 12.00
V0 Leveringen/diensten 0%  
  Leveringen en/of diensten binnenland  
     
VR21 Verleggingsregelingen 21% 21.00
VR9 Verleggingsregelingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
VR6 Verleggingsregelingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  Verleggingsregelingen  
     
VX Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)  
VEU Levering naar landen binnen de EU  
VEUI Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  
  Leveringen naar het buitenland (vanuit Nederland)  
     
VIX21 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 21% 21.00
VIX9 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
VIX6 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
ICP21 Intracommunautaire prestaties 21% 21.00
ICP9 Intracommunautaire prestaties 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
ICP6 Intracommunautaire prestaties 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  Leveringen vanuit het buitenland (naar Nederland)  
  Verschuldigde BTW  
     
IG21 Voorbelasting 21% 21.00
IG9 Voorbelasting 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
IG6 Voorbelasting 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
IG21-1 Voorbelasting 21% (BTW exclusief) 21.00
IG9-1 Voorbelasting 9% (BTW exclusief) (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
IG6-1 Voorbelasting 6% (BTW exclusief) (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
IG21-2 Voorbelasting 21% (BTW verlegd) 21.00
IG9-2 Voorbelasting 9% (BTW verlegd) (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
IG6-2 Voorbelasting 6% (BTW verlegd) (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
D21-2 BTW bij invoer betaald aan douane 21% 21.00
D9-2 BTW bij invoer betaald aan douane 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
D6-2 BTW bij invoer betaald aan douane 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  Voorbelasting  
     
  TOTAAL  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Documentatie

Voor meer informatie over het aanmaken en afdrukken van de facturen, ga naar de pagina: Facturen aanmaken.

 

Weergave en bewerken van de facturen inbegrepen in het voorbeeldbestand

 1. Download het programma Banana boekhouding 9 en installeer het programma
   
 2. Download het voorbeeldbestand met en open het Banana 9
   
 3. In de Transacties-tabel bevinden zich de rijen die de factuur vormen
   
 4. Kies het menu Taken - commando Klanten - Facturen afdrukken; klik op OK om een afdrukvoorbeeld van de facturen te bekijken
   
 5. Om de verschillende beschikbare afdrukmodellen te proberen, selecteer ze uit de lijst onder Layout in Taken - Klanten - Facturen afdrukken
   
 6. Om teksten m.b.t. betalingsdetails of kleuren toe te voegen, steeds vanuit het commando Taken - Klanten - Facturen afdrukken, klik op Andere modellen..., kies het model uit en klik vervolgens op Instellingen...

 

 

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email