In this article

  Voorbeeldbestand Facturen met gebruik van kostenplaatsen

  Nederland
  Dubbel boekhouden met BTW
  Onderwijs

  Dit voorbeeld voor het afdrukken van facturen stelt klantenrekeningen in met behulp van kostenplaatsen in plaats van balansrekeningen, exclusief factuurdetails van de rekeningen.

  In Banana WebApp openen

  Open Banana Accounting Plus op uw browser zonder enige installatie. Pas het sjabloon aan, voer de transacties in en sla het bestand op uw computer op.

  Open tutorial in WebApp

  Modelvoorbeeld

  Facturen 2018

  Basisvaluta: EUR

  Dubbel boekhouden met BTW

  Tabel: Rekeningen
  Groep Beschrijving Tel Op In
      BALANS  
      Activa  
    1020 Bankrekening 1
    1100 Klanten of Debiteuren 1
  1   Totaal activa 00
         
      Passiva  
    2200 Te betalen BTW 2
    2201 BTW volgens BTW overzicht 2
  297   Winst lopend jaar 2
  2   Totaal passiva 00
         
      WINST- EN VERLIESREKENING  
      Baten & Lasten  
    3000 Opbrengst verkopen 4
    3400 Opbrengst dienstverlening 4
    3800 Kortingen 4
  4   Totaal Baten & Lasten 02
         
  02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening 297
         
  00   Verschil moet =0 (lege cel) zijn  
         
         
      Klanten register  
    ;10000 Vermeulen BV DEB
    ;10001 Pieter Vermaas DEB
  DEB   Totaal klanten  
  Tabel: BTW-codes
  BTW-code Beschrijving % BTW
    Informatie mbt btw-codes (niet wijzigen)  
    id=vatcodes-nl-2019.20181219  
    Bijgewerkt op 19.12.2018 met de 2019 BTW tarieven  
       
       
  V21 Leveringen/diensten 21% 21.00
  V9 Leveringen/diensten 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  V6 Leveringen/diensten 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  VOT Leveringen/diensten overige tarieven, behalve 0% (vul % in)  
  OV21 Oninbare vorderingen 21.00
  OV9 Oninbare vorderingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  OV6 Oninbare vorderingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  PG12 Privégebruik 12.00
  V0 Leveringen/diensten 0%  
    Leveringen en/of diensten binnenland  
       
  VR21 Verleggingsregelingen 21% 21.00
  VR9 Verleggingsregelingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  VR6 Verleggingsregelingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
    Verleggingsregelingen  
       
  VX Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)  
  VEU Levering naar landen binnen de EU  
  VEUI Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  
    Leveringen naar het buitenland (vanuit Nederland)  
       
  VIX21 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 21% 21.00
  VIX9 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  VIX6 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  ICP21 Intracommunautaire prestaties 21% 21.00
  ICP9 Intracommunautaire prestaties 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  ICP6 Intracommunautaire prestaties 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
    Leveringen vanuit het buitenland (naar Nederland)  
    Verschuldigde BTW  
       
  IG21 Voorbelasting 21% 21.00
  IG9 Voorbelasting 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  IG6 Voorbelasting 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  IG21-1 Voorbelasting 21% (BTW exclusief) 21.00
  IG9-1 Voorbelasting 9% (BTW exclusief) (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  IG6-1 Voorbelasting 6% (BTW exclusief) (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  IG21-2 Voorbelasting 21% (BTW verlegd) 21.00
  IG9-2 Voorbelasting 9% (BTW verlegd) (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  IG6-2 Voorbelasting 6% (BTW verlegd) (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  D21-2 BTW bij invoer betaald aan douane 21% 21.00
  D9-2 BTW bij invoer betaald aan douane 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
  D6-2 BTW bij invoer betaald aan douane 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
    Voorbelasting  
       
    TOTAAL  
       
       
  Tell us how we can help you better
  If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

  Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email