Voorbeeldbestand Facturen met gebruik van kostenplaatsen

Dit voorbeeld voor het afdrukken van facturen stelt klantenrekeningen in met behulp van kostenplaatsen in plaats van balansrekeningen, exclusief factuurdetails van de rekeningen.

Land: Nederland | File type: Dubbel boekhouden met BTW | Categorie: Onderwijs

Facturen 2018

Basisvaluta: EUR

Dubbel boekhouden met BTW

Rekeningen
Groep Rekening Beschrijving Gr
    BALANS  
    Activa  
  1020 Bankrekening 1
  1100 Klanten of Debiteuren 1
1   Totaal activa 00
       
    Passiva  
  2200 Te betalen BTW 2
  2201 BTW volgens BTW overzicht 2
297   Winst lopend jaar 2
2   Totaal passiva 00
       
    WINST- EN VERLIESREKENING  
    Baten & Lasten  
  3000 Opbrengst verkopen 4
  3400 Opbrengst dienstverlening 4
  3800 Kortingen 4
4   Totaal Baten & Lasten 02
       
02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening 297
       
00   Verschil moet =0 (lege cel) zijn  
       
       
    Klanten register  
  ;10000 Vermeulen BV DEB
  ;10001 Pieter Vermaas DEB
DEB   Totaal klanten  
BTW-codes
BTW-code Beschrijving % BTW
  Informatie mbt btw-codes (niet wijzigen)  
  id=vatcodes-nl-2019.20181219  
  Bijgewerkt op 19.12.2018 met de 2019 BTW tarieven  
     
     
V21 Leveringen/diensten 21% 21.00
V9 Leveringen/diensten 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
V6 Leveringen/diensten 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
VOT Leveringen/diensten overige tarieven, behalve 0% (vul % in)  
OV21 Oninbare vorderingen 21.00
OV9 Oninbare vorderingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
OV6 Oninbare vorderingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
PG12 Privégebruik 12.00
V0 Leveringen/diensten 0%  
  Leveringen en/of diensten binnenland  
     
VR21 Verleggingsregelingen 21% 21.00
VR9 Verleggingsregelingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
VR6 Verleggingsregelingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  Verleggingsregelingen  
     
VX Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)  
VEU Levering naar landen binnen de EU  
VEUI Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  
  Leveringen naar het buitenland (vanuit Nederland)  
     
VIX21 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 21% 21.00
VIX9 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
VIX6 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
ICP21 Intracommunautaire prestaties 21% 21.00
ICP9 Intracommunautaire prestaties 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
ICP6 Intracommunautaire prestaties 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  Leveringen vanuit het buitenland (naar Nederland)  
  Verschuldigde BTW  
     
IG21 Voorbelasting 21% 21.00
IG9 Voorbelasting 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
IG6 Voorbelasting 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
IG21-1 Voorbelasting 21% (BTW exclusief) 21.00
IG9-1 Voorbelasting 9% (BTW exclusief) (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
IG6-1 Voorbelasting 6% (BTW exclusief) (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
IG21-2 Voorbelasting 21% (BTW verlegd) 21.00
IG9-2 Voorbelasting 9% (BTW verlegd) (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
IG6-2 Voorbelasting 6% (BTW verlegd) (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
D21-2 BTW bij invoer betaald aan douane 21% 21.00
D9-2 BTW bij invoer betaald aan douane 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
D6-2 BTW bij invoer betaald aan douane 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  Voorbelasting  
     
  TOTAAL  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Share this article: Twitter | Facebook | Email