Klantenbeheer met de methode van het factuurstelsel

In dit artikel

Introductie

Met Banana boekhouding kunt u de facturen van klanten en leveranciers beheren. Gedetailleerde uitleg is te vinden op pagina Boekhouden met de methode van het factuur- of het kasstelsel.

Hieronder wordt uitgelegd hoe u voor elke klant een aparte rekening kunt opzetten en een groep voor klanten, zodat u een lijst met afzonderlijke facturen per klant beschikbaar hebt.

Indien u slechts enkele facturen heeft en geen detail per klant wilt bijhouden, kunt u ook één rekening aanhouden om alle klantenfacturen te registreren. De lijst met facturen geldt dan voor alle klanten en niet voor één enkele klant.

Instellen van de groep en de rekeningen van de klanten

De rekeningen en/of groepen van cliënten kunnen als gewone rekeningen rechtstreeks in het rekeningschema worden ingesteld, in de sectie Activa.
 
Het is ook mogelijk om een aparte sectie aan te maken voor het klantenregister. Op deze manier wordt alleen het totaal van de klantengroep weergegeven in de Activa en zijn alle klantenrekeningen aanwezig in het klantenregister.
 
Om het klantenregister in een aparte sectie aan te maken, moet aan het einde van het rekeningschema het volgende worden toegevoegd:

 • Een * sectie (kop) (zie Secties)
 • Een 01 sectie voor de Klanten (zie Secties)
 • De Klantenrekeningen die nodig zijn (zie Een nieuwe rekeningn toevoegen). Iedere klant is een aparte rij in het rekeningschema met zijn eigen rekeningnummer. Het rekeningnummer kan vrij worden gekozen (zie Rekeningen), aanbevolen wordt echter alleen cijfers te gebruiken, met name voor het betalingsbeheer.
 • Een groep die alle klantenrekeningen groepeert
 • Deze groep wordt op zijn beurt gegroepeerd in een groep die aanwezig is in de Activa.

Voorbeeld rekeningentabel met een groep voor klanten

 • Het Totaal Klanten wordt opgeteld in de groep 110A van de Gr kolom.
 • Dezelfde code of getal dat gebruikt wordt voor de Gr (110A) moet gebruikt worden in de Activa Groep kolom in de rij die overeenkomt met Totaal Klanten.
 • Het groepsnummer kan vrij worden gekozen (zie Groepen).

Voorbeeld klantengroep in rekeningschema

Een uitgereikte factuur boeken

De uitgereikte factuur wordt geboekt door de volgende gegevens in de betreffende kolommen in te voeren:

 • Datum van de factuur en een documentnummer
 • Factuurnummer - Het is erg belangrijk om het factuurnummer in de kolom Factuur in te voeren omdat dit wordt gebruikt om de verschillende klantoverzichten te automatiseren en om automatisch de openstaande factuur af te sluiten bij het boeken van de betaling.
 • Klantenrekening in kolom Debet en inkomstenrekening in kolom Credit
 • De BTW code voor de verkopen.

Voorbeeld van het boeken van een uitgereikte factuur

Een betaling boeken

 • Voer de transactiedatum in
 • Voer het factuurnummer automatisch in:
  • Ga in de Factuurkolom op de cel staan en druk op F2. Er verschijnt een lijst van alle openstaande facturen.
   Als F2 niet werkt moet u uw klanten/leveranciers instellingen activeren door de groep van uw klantenregister in te voeren via menu Rapporten → Klanten → Instellingen.
  • Als een alternatief kunt u ook beginnen met het invoeren van het factuurnummer, het klant/leverancier register of een bedrag, en het programma laat u een lijst van openstaande facturen zien, gebaseerd op uw zoekterm.
 • Kies de gewenste factuur en druk op Enter.
 • Het programma maakt de transactie compleet met de kolom Beschrijving, de Creditrekening en het Bedrag. Het programma geeft een melding van een verschil als het rekeningnummer van de tegenrekening niet is ingevoerd.

Voer de rekening in waarheen het factuurbedrag geboekt is. Zodra de tegenrekening geregistreerd is, wordt het verschil in de transacties (debet-credit verschil) niet meer getoond.

Voorbeeld boeken van betalingen van facturen

Een debetnota boeken

Om een bedrag in mindering te krijgen op de originele factuur moet hetzelfde factuurnummer gebruikt worden.

 • Als het aanpassingsdocument (bijvoorbeeld een debetnota) een andere nummer heeft dat beschikbaar moet blijven, voer dit dan in een andere kolom in, bijvoorbeeld DocOrigineel.
 • De BTW code moet worden voorafgegaan door een minteken "-" zodat de BTW operatie wordt omgekeerd of gebruik een speciale BTW code voor debetnota's (ingesteld in de BTW code tabel).

Note: om een debetnota die naar de klant gestuurd moet worden af te drukken moet in de kolom Type 12 ingevoerd worden. Zie Een creditnota invoeren.Recording a credit note

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email