Betalingsherinneringen afdrukken vanuit de dialoog Facturen afdrukken

Documentatie •
In dit artikel

Met Banana Boekhouding Plus, met de UNI11 layout (Engelstalig), kunt u betalingsherinneringen afdrukken.

Vereisten om de lay-outvoorkeuren te gebruiken:

Op basis van de factuurgegevens ingevoerd in de transactietabel, kunnen herinneringen worden afgedrukt.

Hoe een herinnering af te drukken

Selecteer in de transactietabel de rij van de factuur waarvoor u een herinnering wilt afdrukken ga als volgt te werk:

  • In Menu Rapporten > Klanten > Facturen afdrukken
  • Selecteer Layout UNI11
  • Onder Afdrukken als, selecteer een van de volgende opties:
    • 1. herinnering
    • 2. herinnering
    • 3. herinnering
  • Bevestig met OK

Afdruk personaliseren

Alle instellingen voor de UNI11 layout zitten ook in de afdruk van de herinnering.

Om de instellingen te veranderen gaat u naar Print Layout Settings.

Onder Tekst → Herinnering kunt u de begin- en eindteksten van de herinnering definiëren .

Afdruk voorbeeld:
Afdruk voorbeeld

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email