Credit nota's

Documentatie •
In dit artikel

Credit nota's hebben hun eigen TypeDoc, die anders is dan die voor facturen.

 • Voer uw transactie in alsof het een factuur is.
 • Geef het nummer van de credit nota aan in de kolom Factuur.
  De rekeningen volgen de logica van het boeken van een credit nota. Als gevolg daarvan is het bedrag van het document negatief.
 • Voer '12:' in de kolom Type in.
 • Voer in de kolom Beschrijving de tekst in die verschijnt in de Credit Nota details.
  In sommige afdrukformaten van Banana 9 wordt altijd het woord Factuur afgedrukt. Om dit te veranderen gaat u als volgt te werk:
  • Voer een regel in met een identiek factuurnummer en 12:tit in de kolom Type.
  • Voer Credit Nota in de kolom Beschrijving in.

De credit nota afdrukken

Het zelfde commando als voor het afdrukken van facturen wordt gebruikt: Rapporten → Klanten → Facturen afdrukken.

Voorbeeld van het afdruuke van de credit nota

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email