Naar boekhouding importeren

Documentatie •
In dit artikel

Ondersteunde importformaten

Met Banana kunt u gegevens importeren vanuit vele formaten (zie de lijst van huidige ondersteunde formaten). Indien u een import nodig heeft vanuit andere bestandstypes die niet in de lijst voorkomen, kunnen specifieke BananaApps voor import ontwikkeld worden.

Commando Naar Boekhouding importeren

Met het Naar boekhouding importeren commando van het menu Rapporten kunnen de volgende gegevens geïmporteerd worden:

 • Transacties - om transacties van een ander Banana bestand of van een bankafschrift over te dragen
 • Rekeningen - om de rekeningen van een ander Banana bestand of van een tekstbestand over te dragen
 • BTW codes - om de BTW codes van een ander Banana bestand of van een tekstbestand over te dragen
 • Wisselkoersen - om de wisselkoersen een ander Banana bestand of van een tekstbestand over te dragen
 • Bestanden - om een compleet bestand over te dragen om het Rekeningschema te converteren

Om gegevens voor een enkele keer over te dragen kijkt u op de Gegevens van andere boekkhoudprogramma's overdragen pagina.

Voorbeeld dialoogvenster Importeren

Procedure voor het importeren

 1. Kies de doeltabel voor de gegevens
 2. Kies het bestandstype waarvan geïmporteerd wordt
 3. Geef de bestandsnaam op
 4. Kies welke transacties moeten worden geïmporteerd

Doeltabellen

Er zijn specifieke pagina's voor ieder gegevenstype

Importformaten

Er zijn verschillende importformaten beschikbaar overeenkomstig het type van de doeltabel.

Echter, de volgende formaten zijn beschikbaar voor alle opties:

 • Tekstbestand met kolomkoppen
  Dit zijn bestanden die speciaal aangemaakt zijn met andere programma's (bijvoorbeeld een programma dat facturen aanmaakt) zodat de gegevens kunnen worden ingevoerd in Banana Boekhouding.
  Technische uitleg over hoe dit soort bestanden aangemaakt moeten worden kan gevonden worden op deze pagina, in het Engels.
 • Er zijn ook andere bestandstypes waarvoor een specifiek import filter bestaat of is gemaakt.

Bestandsnaam

 • De naam van het bestand waaruit de gegevens moeten worden geimporteerd moet hier opgegeven worden of d.m.v. de Bladeren knop aangewezen.

Gegevens importeren van klembord

Met deze optie actief, worden de gegevens, in plaats van uit het bestand te worden gelezen, van het klembord gelezen.
Het wordt gebruikt om gegevens te importeren uit bestanden die niet rechtstreeks door Banana kunnen worden gelezen, zoals bankafschriften in Excel-formaat.

 • Open het bestand met de gegevens met Excel.
 • Selecteer de te importeren gegevens, inclusief eventuele kopregels.
 • Geef het kopieer commando.

Deze optie wordt alleen getoond voor bepaalde soorten invoer.

UTF-8

Selecteer of de te importeren gegevens in het utf-8 formaat zijn.

Deze optie wordt alleen weergegeven voor bepaalde invoertypes.

Apps beheren

Ok knop

 • Start het importeren.

Foutmeldingen

Wanneer er tijdens de importprocedure foutmeldingen verschijnen, let u er dan in de eerste plaats op dat de ImportApps geaktualiseerd zijn.

 

 

 

help_id
DlgImportaFile

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email