Voorbeeldbestand Facturen in de Boekhouding inkomsten & uitgaven

Voorbeeldtransacties in een bestand Boekhouding inkomsten & uitgaven voor het afdrukken van facturen.

Facturen 2018

Basisvaluta: EUR

Boekhouding inkomsten & uitgaven met BTW

Rekeningen
Groep Rekening Beschrijving Gr
    BALANS  
    Activa  
  1020 Bankrekening 1
10   Klanten register 1
1   Totaal activa 00
       
    Passiva  
  2200 Te betalen BTW 2
  2201 BTW volgens BTW overzicht 2
297   Winst lopend jaar 2
2   Totaal passiva 00
       
00   Totaal vermogen  
       
    Klanten register  
  1100 Vermeulen BV DEB
  1101 Pieter Vermaas DEB
  1102 Annelies Schenk DEB
  1103 Pierre Dupont DEB
DEB   Total 10
Categorieën
Groep Categorie Beschrijving Gr
    WINST- EN VERLIESREKENING  
    Verkopen  
  3000 Opbrengst verkoop Artikel A 3
  3001 Opbrengst verkoop Artikel B 3
  3400 Opbrengst dienstverlening 3
  3800 Kortingen 3
3   Verkopen  
       
       
       
       
       
       
BTW-codes
BTW-code Beschrijving % BTW
  Informatie mbt btw-codes (niet wijzigen)  
  id=vatcodes-nl-2019.20181219  
  Bijgewerkt op 19.12.2018 met de 2019 BTW tarieven  
     
     
V21 Leveringen/diensten 21% 21.00
V9 Leveringen/diensten 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
V6 Leveringen/diensten 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
VOT Leveringen/diensten overige tarieven, behalve 0% (vul % in)  
OV21 Oninbare vorderingen 21.00
OV9 Oninbare vorderingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
OV6 Oninbare vorderingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
PG12 Privégebruik 12.00
V0 Leveringen/diensten 0%  
  Leveringen en/of diensten binnenland  
     
VR21 Verleggingsregelingen 21% 21.00
VR9 Verleggingsregelingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
VR6 Verleggingsregelingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  Verleggingsregelingen  
     
VX Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)  
VEU Levering naar landen binnen de EU  
VEUI Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  
  Leveringen naar het buitenland (vanuit Nederland)  
     
VIX21 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 21% 21.00
VIX9 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
VIX6 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
ICP21 Intracommunautaire prestaties 21% 21.00
ICP9 Intracommunautaire prestaties 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
ICP6 Intracommunautaire prestaties 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  Leveringen vanuit het buitenland (naar Nederland)  
  Verschuldigde BTW  
     
IG21 Voorbelasting 21% 21.00
IG9 Voorbelasting 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
IG6 Voorbelasting 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
IG21-1 Voorbelasting 21% (BTW exclusief) 21.00
IG9-1 Voorbelasting 9% (BTW exclusief) (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
IG6-1 Voorbelasting 6% (BTW exclusief) (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
IG21-2 Voorbelasting 21% (BTW verlegd) 21.00
IG9-2 Voorbelasting 9% (BTW verlegd) (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
IG6-2 Voorbelasting 6% (BTW verlegd) (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
D21-2 BTW bij invoer betaald aan douane 21% 21.00
D9-2 BTW bij invoer betaald aan douane 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
D6-2 BTW bij invoer betaald aan douane 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  Voorbelasting  
     
  TOTAAL  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Documentatie

Voor meer informatie over het aanmaken en afdrukken van de facturen, ga naar de pagina: Facturen aanmaken.

 

Weergave en bewerken van de facturen inbegrepen in het voorbeeldbestand

 1. Download het programma Banana boekhouding 9 en installeer het programma
   
 2. Download het voorbeeldbestand met en open het Banana 9
   
 3. In de Transacties-tabel bevinden zich de rijen die de factuur vormen
   
 4. Kies het menu Taken - commando Klanten - Facturen afdrukken; klik op OK om een afdrukvoorbeeld van de facturen te bekijken
   
 5. Om de verschillende beschikbare afdrukmodellen te proberen, selecteer ze uit de lijst onder Layout in Taken - Klanten - Facturen afdrukken
   
 6. Om teksten m.b.t. betalingsdetails of kleuren toe te voegen, steeds vanuit het commando Taken - Klanten - Facturen afdrukken, klik op Andere modellen..., kies het model uit en klik vervolgens op Instellingen...

 

 

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email