Afleverbon afdrukken

Documentatie •
In dit artikel

Wanneer u een factuur maakt met geïntegreerde facturering wordt deze automatisch geboekt in de boekhouding en op de klantenrekening. Het is mogelijk een factuur af te drukken met het woord "Afleverbon" waarin dezelfde factuurgegevens staan door model UNI11 (Engelstalig) te gebruiken.

Het is echte niet mogelijk een losse boeking te doen voor de afleverbon zonder enige invloed op de boekhouding, een die niet de klantenrekening debiteert of andere rekeningen crediteert.

Verplichte vereisten om de lay-outvoorkeuren te gebruiken:

Hoe u een afleverbon afdrukt

Selecteer in de transactietabel de rij waar van de af te drukken afleverbon en ga als volgt te werk:

 • Menu Raporten > Klanten > Facturen afdrukken
 • Selecteer Layout UNI11
 • Selecteer onder Afdrukken als:
  • Afleverbon met bedragen
   In it geval worden de gedetailleerde bedragen en het totale bedrag opgenomen in de afleverbon.
  • Afleverbon zonder bedragen
   Alleen de details van de afgeleverde goederen worden weergegeven in de afleverbon zonder bedragen.
 • Bevestig met OK.

Aflever adres

Wanneer de afleverbon afgedrukt moet worden met een ander dan het factuuradres moet het afleveradres worden ingevoerd in de transactietabel door de kolom Type te gebruiken.

In dit geval wordt met de afleverbon het adres ingevoerd in de transactietabel afgedrukt en niet het adres van de betrokken klant dat in plaats daarvan te vinden is in de rekeningentabel in de weergave Adres.

Personaliseren van de afdruk

Alle instellingen die bij Layout UNI11 horen worden gehandhaafd bij het afdrukken van de afleverbon.

Om de instellingen te veranderen gaat u naar Afdruk Layout Instellingen.

Onder Teksten > Afleverbon kunt u de begin- en eindteksten van de afleverbon definiëren.

Voorbeeld van een afdruk:
Voorbeeld van een afleverbon afdruk

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email