Afrondingen in de facturen

Documentatie •
In dit artikel

Wanneer u een boekhouding heeft waarin de kleinste munteenheid 5 cent is, zoals bijvoorbeeld bij de Zwitserse frank, en daarin een factuur afdrukt wordt het totaal afgerond naar 5 cent, als dat nodig is. Als het totaal op de afgedrukte factuur niet overeenkomt met het transactiebedrag wordt de gebruiker gewaarschuwd voor het verschil.

Als afronding van het totaalbedrag niet nodig is kiest u het commando Taken → Klanten → Instellingen → Geavanceerd om de gewenste afronding in te stellen, bijvoorbeeld 0.01, die het totaal van de factuur in overeenstemming brengt met het transactiebedrag.

Maak de afrondingstransactie aan die opgenomen wordt in de afdruk van de factuur, zoals in het voorbeeld:

Voorbeeld afrondingstransactie

 

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email