BTW Beheer

Hoe beginnen

Wanneer u een type boekhouding kiest, moet u beslissen of deze al of niet de BTW zal bevatten. Indien u als ondernemer BTW-plichtig bent, kiest u dus, binnen Banana, een type boekhouding met BTW.

Om de BTW te kunnen beheren met Banana, moet men als volgt beginnen

  • Kies het type boekhouding "met BTW"
  • Kies één van de gepredifiniëerde rekeningsschema's uit de lijst van modellen/voorbeelden
  • De BTW rekening "BTW volgens het BTW overzicht" is normaal gezien reeds aanwezig in de Rekeningen-tabel
  • Indien nodig, de BTW tarieven aanpassen aan de in voege zijnde in de tabel "BTW-codes".

Op de volgende pagina's vindt u meer specifieke informatie:

 

 

 

Help us improve the documentation

We welcome feedback on how to improve this page.

Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

Share this article: Twitter | Facebook | Email