Bedrijfsfinancieringsplan

Documentatie •
In dit artikel

Het bedrijfsfinancieringsplan geeft de verwachte ontwikkeling van de cijfers weer vergeleken met de ontwikkeling van vreemd en eigen vermogen.

Met Banana Boekhouding kunt u, dankzij de budgettering met de methode van dubbel boekhouden, de ontwikkeling van de passiva en de winst volgen. U maakt uitgebreide prognoses die u op verschillende manieren kunt regelen. Het programma kan ook prognoses over meerdere jaren berekenen. De structuur van het budget is dezelfde als die van het boekhoudbestand. Bij het afdrukken kunt u aangeven welke bedragen moeten worden weergegeven, die van het eindsaldo, de raming of beide.

U beschikt ook over de vooruitzichten van de resultatenrekening, zodat u de ontwikkeling van de afschrijvingen en de rente kunt weergeven. Wanneer een budgetbedrag wordt gewijzigd, worden de prognoses onmiddellijk bijgewerkt. U kunt simulaties uitvoeren, een betaling toewijzen, een investering toevoegen, verkopen wijzigen en zien hoe de activarekeningen reageren.

Voor het bedrijfsfinancieringsplan beschikt u over dezelfde mogelijkheden als in de Liquiditeitsplanning en de Voorlopige winst- en verliesrekening.

Formules gebruiken

Met formules kunt u berekeningen van afschrijvingen en rente automatiseren. Wanneer u een investering verhoogt, wordt ook de resultatenrekening onmiddellijk bijgewerkt. Formules zijn vooral nuttig bij het maken van prognoses over meerdere jaren.

Rekeningentabel

In de kolom Budget van de rekeningentabel worden de gebudgetteerde bedragen van alle rekeningen en balansgroepen weergegeven en daardoor ook alles wat met vreemd en eigen vermogen te maken heeft. In een oogopslag heeft u een overzicht van de cijfers die betrekking hebben op de boekhoudperiode.

Voorbeeld budget met rekeningen van de passiva

Als u meer details van vreemd en eigen vermogen nodig heeft kunt u rekeningen of groepen toevoegen.

Voortgangsgrafiek vreemd vermogen

Als u het Grafieken venster opent en de cursor op een rekening of een groep zet ziet u de grafiek van het verloop van de financiering van het bedrijf.
In de legenda zijn de teksten Huidig, Vorige of Budget zichtbaar. Door op de teksten te klikken kunt u de bijbehorende grafiek verbergen of zichtbaar maken.

Rekeningkaart met budgetgegevens van geleend vermogen

Met het Rekeningkaart commando van het menu Rapporten kunt u in detail, elke dag, alle mutaties voor iedere bedrijfsfinancieringsrekening zien. U kunt alle mutaties proberen die invloed hebben op de bedrijfsfinanciering.

Voorbeeld budget rekeningenkaart van de passiva

Met het Rekeningkaart commando kunt u specificeren of u de huidige of de gebudgetteerde mutaties wilt zien.

  • Selecteer budget transacties.
  • Geef de investeringsrekening of -groep aan.
  • Stel de periode in.
    Als u een periode aangeeft die langer is dan de boekhoudperiode genereert het programma automatisch Prognoses voor meerdere jaren.
  • Als u een groep aangeeft ziet u de mutaties van alle rekeningen die bij die groep horen.
  • Als u in de budgettabel staat kunt u de rekeningkaart oproepen met een klik op het icoontje in de rechterbovenhoek van de cel met de rekeningnaam.

Uitgebreide balans op groepen met budgetgegevens van geleend vermogen

Met Uitgebreide balans op groepen kunt u werken met cijfers onderverdeeld naar kolom per periode. Op deze manier kunt de ontwikkeling van vreemd en eigen vermogen zien per dag, week, maand, kwartaal, halfjaar, jaar, etc.

Voorbeeld budget balans vreemd vermogen

Boekhoudoverzicht met budget voor geleend vermogen

Het Boekhoudoverzicht is gelijksoortig aan dat voor de Uitgebreide balans op groepen met het verschil dat de weergave plaatsvindt in de rekeningentabel in kolommen.

U kunt het daardoor gebruiken om direct zicht te krijgen op de ontwikkeling van de bedrijfsfinancieringsrekeningen.

Voorbeeld boekhoudoverzicht met budget geleend vermogen

 

help_id
Financing planning
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email