Budget gescheiden van de boekhouding

Documentatie •
In dit artikel

Het bestand voorbereiden

Als de budgettabel niet zichtbaar is in het boekhoudbestand, geef deze tabel dan weer via het menu Extra → Functies toevoegen/verwijderen → Budget tabel toevoegen.

De transactietabel blijft bestaan zoals deze is ingesteld. Als u deze niet nodig heeft gebruik dan menu Gegevens → Tabellen instellen en schakel de transactietabel uit zodat deze tabel niet weergegeven wordt.

Het proces is hetzelfde of u nu alleen een boekhouding gaat doen, een budget gaat maken of beide:

 1. Maak een boekhoudbestand aan.
 2. Stel de bestandseigenschappen in.
 3. Zet het rekeningschema op.
 4. Voer beginsaldi in (als die er zijn).
 5. Voer de budgetbedragen in de budgettabel in.

De boekhouding en het budget worden meestal gedaan in hetzelfde Banana Boekhouding bestand. Als u het budget los van de boekhouding wilt beheren voer dan alleen transacties in de budgettabel in. In dit geval wordt de transactietabel leeg gelaten.

U gebruikt een bestand met alleen een budget om:

 • Het budget van een Startup in te stellen:
  • Bereid de financiële plannen voor van een nieuw bedrijf dat nog niet gestart is.
  • Als u nog niet direct gedetailleerde plannen heeft kan het nuttig zijn om een model te kiezen met weinig rekeningen, zonder BTW.
  • Als u van plan bent ook de boekhouding te gaan doen is het handig om te beginnen met een van de door ons voorbereide rekeningschema's.
 • Het budget in te stellen voor een bestaand bedrijf dat de boekhouding met een ander programma doet:
  • Het rekeningschema wordt opgezet op basis van de bestaande boekhouding.
  • Er zijn drie mogelijkheden om een overeenkomst met de bestaande balans te bereiken:
   • U kunt de budgetgegevens van Banana Boekhouding exporteren naar het andere boekhoudprogramma.
   • Als u een vergelijking wilt maken tussen het budget dat gemaakt is met Banana Boekhouding en de gegevens van uw andere programma moet u de gegevens van het andere programma exporteren en importeren in de budgettabel van het Banana Boekhoudbestand.
   • Gebruik Excel spreadsheets om de gegevens van het Banana Boekhouding budget en de boekhoudgegevens van uw eigen programma te presenteren.

Meer informatie over budgettransacties kunt u via de volgende links vinden:

Budget periode

Het is niet nodig de budget periode te definiëren. U kunt het budget opzetten voor een jaar en toch prognoses maken voor de volgende jaren .

Budget voor een jaar

In de regel wordt het budget opgezet voor de boekhoudperiode gedefinieerd in bestandseigenschappen die in het algemeen gelijk is aan het kalenderjaar.

 • Voer het beginsaldo aan het begin van de periode in de kolom Opening van de rekeningtabel in.
 • Voer de verwachte gegevens voor het huidige jaar in de budgettabel in.

Bij het maken van overzichten gebruikt het programma de boekhoudperiode als u geen andere periode specificeert dan die in de bestandseigenschappen.

Wanneer u een budget wilt maken voor het volgende jaar kunt u een bestand aanmaken voor het nieuwe jaar. Het programma neemt de budgettransacties over die dan weer aangepast kunnen worden (zie Een nieuw jaar aanmaken... in menu Acties).

Meerjaren budgettering

Met Banana Boekhouding beschikt u over een planning voor meerdere jaren. De planningsperiode is zelf in te stellen op het moment dat het overzicht wordt opgevraagd.

Om een budget voor meerdere jaren te maken begint u met het opzetten van het budget voor het eerste jaar en daarna breidt u het uit voor de volgende jaren.

Technisch gezien gaat u daarvoor te werk alsof u een jaarbudget maakt met een uitbreiding voor de volgende jaren:

 • In de bestandseigenschappen worden de begin- en einddatum van het eerste jaar (dat in het algemeen een kalenderjaar is) aangegeven.
 • De beginsaldi worden ingevoerd in het rekeningschema.
 • De budgettransacties worden ingevoerd in de budgettabel
  • Activiteiten die alleen specifiek zijn voor het eerste jaar worden aangegeven zonder herhaling.
  • Geef de herhalingscode voor alle andere activiteiten waarvan u denkt dat ze herhaald worden in de volgende jaren.
  • Activiteiten die maar een keer per jaar plaatsvinden worden aangegeven door de jaar herhaling "Y". Bijvoorbeeld de berekening van de afschrijving die aan het eind van het jaar gedaan wordt.
  • Specifieke activiteiten voor volgende jaren worden aangegeven met de bijbehorende datum waarop ze plaatsvinden.
  • Voor herhalende activiteiten die beperkt zijn tot een enkel jaar of tot een specifieke periode (bijvoorbeeld transacties voor vaste termijn huur) wordt de einddatum aangegeven. Na die datum worden geen herhalingen meer gedaan.
  • U kunt formules gebruiken om het bedrag van de rij automatisch te laten herhalen.
   • De berekening van de afschrijving kan worden gebaseerd op het saldo van de activa rekening.
   • Over de mutatie op de bankrekening kan direct rente berekend worden.
   • De vooruitgang van verkopen kan worden gespecificeerd.
   • Inkopen kunnen worden gedefinieerd als een percentage van de kosten.
 • Geef de begin- en einddatum van het vereiste budget aan om het budgetoverzicht te zien (Uitgebreide balans of uitgebreide balans op groepen, rekeningkaarten).

Overgang naar het nieuwe jaar

De Banana Boekhouding functie om een nieuw jaar aan te maken... brengt ook de budgettransacties over.

 • Voor elke rij kunt u aangeven of de bewerking overgedragen moet worden of niet an of de originele gegevens behouden moeten blijven of vervangen moeten worden door die van het nieuwe jaar.
 • Het budget voor het nieuwe jaar aanmaken is daardoor heel eenvoudig omdat het alleen maar een kwestie is van uitgaven en inkomsten te aan te passen waarvan verwacht wordt dat deze veranderen.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email