Jaarlijks budget in kolommen (rekeningen- en categorieëntabellen)

In dit artikel

Het is mogelijk het budget te beheren door het bedrag van het jaarlijkse budget aan te geven voor iedere rekening in de rekeningen- en categorieëntabel. Er zijn minstens twee manieren:

 • Voer de gegevens in de bestaande kolom Budget in.
  Als het boekhoudbestand geen budgettabel heeft is de kolom Budget in de rekeningen- en categorieëntabel aan te passen.
 • Voeg andere kolommen toe om de budgetgegevens in te voeren.

 

Bewerkbare budgetkolom

Als het boekhoudbestand geen budgettabel heeft is de kolom Budget in de rekeningen- en categorieëntabel aan te passen. Als het bestand een budgettabel heeft, en u heeft deze niet nodig, kunt u deze verwijderen met het volgende commando:

 • Menu Extra → Nieuwe functies toevoegen → budgettabel verwijderen.
  Als de budgettabel is verwijderd wordt de kolom Budget in de rekeningen- en categorieëntabel geactiveerd en kunnen bedragen worden ingevoerd.

Over het algemeen wordt alleen het budget voor inkomsten en uitgaven aangegeven (of bij het dubbel boekhouden lasten en baten).

De budgetbedragen moeten voor iedere rekening ingevoerd worden; het programma berekent automatisch de totalen en winst of verlies.

 • Bij dubbel boekhouden moeten de inkomsten (credit) ingevoerd als een negatief bedrag in de rekeningentabel. Kosten (debet) als een positief bedrag.
 • Bij een inkomsten- en uitgavenboekhouding moeten de inkomsten in de categorieëntabel ingevoerd worden als een positief en de kosten als een negatief bedrag.

Budget Verschil kolom

Het programma berekent het verschil tussen het saldo en het bedrag in de Budget kolom en geeft dit weer in de Budget Verschil kolom.

Afdruk per periode

Bij het afdrukken per maand of kwartaal verdeelt het programma de waarde aangegeven in de Budget kolom in maandelijkse of kwartaal hoeveelheden.

Het programma gaat als volgt te werk voor de onderverdelingen:

 • Het aantal maanden, gebaseerd op de begin- en einddatum aangegeven in de boekhoudingseigenschappen (menu Bestand -> Eigenschappen en basis gegevens) wordt berekend.
 • Het begrootte bedrag wordt gedeeld door het aantal berekende maanden.
 • Eventuele afrondingsverschillen worden opgeteld bij de laatste maand.

Als u bijvoorbeeld een bedrag van 10.000 heeft aangegeven wordt dit verdeeld in 11 maandelijkse bedragen van 833,33 en een van 833,37.

Als afdrukken per kwartaal is geselecteerd wordt de waarde van het kwartaal de som van de aparte maanden en niet de waarde van het jaar gedeeld door het aantal kwartalen.

Als u een verschillende planning wilt per maand of per kwartaal moet u de planning met de Budgettabel gebruiken.

 

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email