Prognose van de verkoop

Documentatie •
In dit artikel

Voor een bedrijf is de verkoop de belangrijkste bron van inkomsten en liquiditeit. In tegenstelling tot kosten die gemakkelijker te plannen zijn, zijn verkopen moeilijker te budgetteren. Als vuistregel geldt dat u zich kunt baseren op het verkoopcijfer van het voorgaande jaar voor dezelfde periode of op de mogelijkheid dat er belangrijke gebeurtenissen in de pijplijn zitten die kunnen leiden tot een stijging van de verkoop of zelfs tot het werven van nieuwe klanten.

Op deze basis kunt u met Banana Boekhouding, dankzij de budgettering met de methode van dubbel boekhouden, verschillende scenario's simuleren en projecteren in de loop van de tijd. Verander eenvoudig de gebudgetteerde bedragen voor de verkopen en het programma werkt automatisch de prognoses bij en geeft gedetailleerde overzichten voor het lopende jaar of toekomstige jaren.

De verkoopverwachtingen worden berekend op basis van de prognoses in de Budgettabel en kunnen op verschillende manieren worden weergegeven.

Rekeningentabel

Stel de rekeningen en verkoopgroepen in de Rekeningentabel in. In de kolom Budget vindt u de bijgewerkte prognosesaldi voor de boekhoudperiode. U kunt in een oogwenk controleren wat de ontwikkeling van de verkopen zal zijn gedurende het jaar.

Voorbeeld verkoopverwachtingen

Grafiek van de verkoopontwikkeling

Als u het Grafieken venster opent en de cursor op een rekening of een groep zet ziet u de grafiek van het verloop van de liquiditeit.
In de legenda zijn de teksten Huidig, Vorige of Budget zichtbaar. Door op de teksten te klikken kunt u de bijbehorende grafiek verbergen of zichtbaar maken.

Rekeningkaart met budgetgegevens van de verkopen

Met het Rekeningkaart commando van het menu Rapporten kunt u in detail, elke dag, zien hoe de verkopen zich ontwikkelen. U kunt alle mutaties zien die invloed hebben op de liquiditeit.

Voorbeeld rekeningkaart verkopen budget

Met het Rekeningkaart commando van het menu Rapporten kunt u aangeven of u de huidige of de budget mutaties wilt zien.

  • Selecteer budget transacties.
  • Activeer de rekening of de groep van de verkopen.
    U kunt ook alle verkopen rekening selecteren.
  • Stel de periode in.
  • Als u een periode aangeeft die langer is dan de boekhoudperiode genereert het programma automatisch Prognoses voor meerdere jaren.
  • Als u een groep aangeeft ziet u de mutaties van alle rekeningen die bij die groep horen.
  • Als u in de budgettabel staat kunt u de rekeningkaart oproepen met een klik op het icoontje in de rechterbovenhoek van de cel met de rekeningnaam.

Resultatenrekening met kwartaalverkoop Budget

Met Uitgebreide balans op groepen kunt u werken met cijfers onderverdeeld naar kolom per periode. Op deze manier kunt de ontwikkeling van de liquiditeit zien per dag, week, maand, kwartaal, halfjaar, jaar, etc.

Voorbeeld winst en verlies rekening met budget

Boekhoudoverzicht met verkopen prognose

Het Boekhoudoverzicht is hetzelfde als de Uitgebreide balans op groepen met het verschil dat de gegevens worden weergegeven in kolommen zoals in de rekeningentabel.

U kunt het boekhoudoverzicht gebruiken om een direct inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de verkopen rekeningen.

Voorbeeld Boekhoudoverzicht met rekeningen verkopen

 

help_id
Forecasting sales
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email