Rekeningen en categorieën aanpassen

Documentatie •
In dit artikel

Met Banana Boekhouding is het mogelijk om het rekeningschema aan te passen door rekeningen en categorieën toe te voegen of te verwijderen.

Om een nieuwe rekening of categorie toe te voegen gaat u als volgt te werk:

 • Ga in de rij staan boven de rij waar u de nieuwe rekening toe wilt voegen
 • Voeg een nieuwe lege rij toe met het commando Rijen toevoegen
 • Voer in de toepasselijke kolommen in:
  • Het rekeningnummer
  • De beschrijving
  • De BKlasse (1 voor de Activa, 2 voor de Passiva, 3 voor de Baten en 4 voor de Lasten)
  • Het groeperingsnummer kolom Tel Op In, dat hetzelfde moet zijn als degene die ingevoerd is voor de rekeningen die bij dezelfde Groep horen.

Als u een transactie invoert met een niet bestaande rekening geeft het programma een foutmelding; om deze weg te krijgen moet u een nieuwe rekening aanmaken in het rekeningschema, en de boekhouding controleren met de Shift + F9 toetscombinatie of met menu Acties → Boekhouding controleren.

Een nieuwe groep toevoegen

 • Ga in de rij staan boven de rij waar u de nieuwe groep toe wilt voegen
 • Voeg een nieuwe lege rij toe met het commando Rijen toevoegen
 • Voer in de toepasselijke kolommen in:
  • Het groepsnummer
  • De groepsbeschrijving
  • Het groeperingsnummer kolom Tel Op In waarin deze groep opgeteld moet worden.

Een rekening, een groep, een categorie of een BTW code hernoemen

Dit is een heel handige functie waarmee u een rekening, een groep, een categorie of een BTW code kunt hernoemen waarna de vervanging automatisch plaatsvindt in de transactie- en de budgettabel zonder dat u dit zelf handmatig moet doen.

Om een van deze elementen te hernoemen gaat u als volgt te werk:

 • Ga in de cel staan waar de rekening of groep (Rekeningentabel), of de categorie (categorieëntabel), die hernoemd moet worden. zich bevinden.
 • Als het nodig is om een BTW-code te hernoemen, dan moet u in de btw-codetabel op de cel gaan staan van de code die vervangen moet worden.
 • Kies het menu Gegevens → Hernoemen commando.
 • Voer de nieuwe rekening, categorie, groep of BTW-code in.

Een rekening, een groep, een categorie of een BTW code verwijderen

Na het verwijderen van een rekening, een categorie, een groep of een BTW code is het nodig de boekhouding opnieuw te controleren. Het programma geeft een waarschuwing als de verwijderde rekening, categorie of groep in transacties werd gebruikt.

Als u een groep verwijdert en niet alle rekeningen die bij de verwijderde groep horen worden verwijderd, dan moet u het groepsnummer in de kolom Tel op in veranderen voor de overblijvende rekeningen, anders worden er fouten gerapporteerd.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email