Beginsaldi | Dubbel boekhouden

Documentatie •
In dit artikel

Beginsaldi bij het starten van een boekhouding

Wanneer Banana Boekhouding voor de eerste keer gebruikt wordt moeten de beginsaldi handmatig ingevoerd worden om de openingsbalans te creëren

Nadat het rekeningsschema opgezet is, ga als volgt verder:

 1. Ga naar de Rekeningen tabel, weergave Basis, Opening kolom.
 2. Voer de beginsaldi van de Activa en Passiva handmatig in. De Passiva worden ingevoerd, voorafgegaan door het minteken (-).
 3. Controleer of de Totale Activa uitkomen op hetzelfde totaal als de Totale Passiva, zodat uw boekhouding in evenwicht is. Als er verschillen zijn in de openingsbalans moet u deze controleren en corrigeren.
opening balances

Beginsaldi van kostenplaatsen

De kolom Opening in de rekeningentabel kan ook gebruikt worden om de beginsaldi van de kostenplaatsen in te voeren.

Beginsaldi voor Segmenten

Om de beginsaldi van de segmenten in te voeren moeten begintransacties worden ingevoerd.
Meer details zijn te vinden op de pagina Segmenten.

Beginsaldi voor een boekhouding die al begonnen is

Wanneer u met een nieuwe boekhouding begint en daarbij gegevens overneemt van andere programma's zijn er twee mogelijkheden:

 1. Begin met de boekhouding vanaf het begin van het jaar door de beginsaldi van het begin van het jaar (rekeningtabel, kolom Opening) en de boekingen (transactietabel), die al met andere programma's gedaan zijn, in te voeren (zie ook Gegevens overnemen vanuit andere programma's). Hierdoor heeft u alle boekhoudgegevens in één bestand.
 2. Beginnend op de datum wanneer de boekhouding wordt overgenomen:
  • Voer de beginsaldi (rekeningtabel, kolom Opening) in door de bedragen van de andere boekhouding over te nemen.
   Behalve het invoeren van de beginsaldi van de activa en passiva rekeningen is het ook nodig de beginsaldi van de uitgaven (positieve bedragen) en de inkomsten (negatieve bedragen) in te voeren.
  • Het bedrijfsresultaat tot op dat moment moet worden vermeld in de rekening voor overgedragen winst/verlies.
   Als het om winst gaat moet het beginsaldo als een negatief bedrag worden ingevoerd, bij verlies als een positief bedrag.
  • Controleer dat de som van de beginsaldi nul is, met andere woorden dat het programma geen verschillen aangeeft.
  • Voer de nieuwe transacties in de transactietabel in.

Beginsaldi met begintransacties

Beginsaldi kunnen ook worden ingevoerd als begintransacties in de transactietabel.

Ga voor iedere begintransactie als volgt te werk:

 • Geef de startdatum van de boekhouding als transactiedatum.
 • Voer in de kolom Type de code "01" (openingstransactie) in.
 • Geef de debet of credit rekening aan en het bedrag.
 • Het totaal van de begin debetsaldi moet gelijk zijn aan die in credit.

Beginsaldi die als transactie ingevoerd zijn worden gebruikt voor het maken van overzichten. Het beginsaldo van transactie wordt opgeteld bij het bedrag dat in de kolom Opening van de rekeningentabel is ingevoerd.

Saldi van het vorige jaar

Als u een nieuwe boekhouding begint door een bestaande over te nemen en u wilt de saldi van vorig jaar in de afdrukken laten verschijnen moet u de saldi van vorig jaar invoeren in de kolom Vorig jaar van de rekeningentabel in de weergave Vorige:

 • Voer de eindsaldi van de activa rekeningen van vorig jaar in.
 • Voer de eindsaldi van de passiva rekeningen van vorig jaar in (voer een minteken in vóór het bedrag).
 • Voer de eindsaldi van de uitgaven van vorig jaar in.
 • Voer de eindsaldi van de inkomsten van vorig jaar in (voer een minteken in vóór het bedrag).
previous balances

Een nieuw jaar beginnen

Wanneer u begint met een nieuw jaar neemt het programma automatisch de beginsaldi over naar het volgende jaar.
Zie ook Jaarafsluiting en nieuw jaar.

Wanneer voor een speciale reden de beginsaldi veranderd moeten worden kunnen deze handmatig aangepast worden in de kolom Opening van de rekeningentabel. Zorg ervoor dat er na iedere aanpassing geen boekhoudverschillen zijn. We raden in ieder geval aan om het overdragen van de beginsaldi te doen met het commando Nieuw jaar aanmaken of, indien de boekhouding voor het nieuwe jaar al is aangemaakt, met het commando Beginsaldi bijwerken.

De rekeningkaarten worden automatisch aangemaakt en het is niet mogelijk daar de beginsaldi direct in te voeren of veranderingen te maken.

Om het beginsaldo in een rekeningkaart te veranderen moet u naar de rekeningtabel, kolom Opening, gaan en om mutaties te corrigeren moet u de invoer in de transactietabel aanpassen.

Om de beginsaldi af te drukken:

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email