Planning met segmenten per sector en branche

Documentatie •
In dit artikel

De financiële planning met sectoren stelt u in staat om per sector of vestiging van het bedrijf balans- en resultaatprognoses op te stellen. Met segmenten kunt u dus de verschillende onderdelen van het bedrijf evalueren en begrijpen welke bijdrage elk van hen levert aan de totale activiteit.

Ook bij het budgetteren met de methode van het dubbel boekhouden kunt u segmenten aanwijzen die ingesteld worden in de rekeningentabel, aan het eind van het rekeningschema en die gebruikt worden voor zowel boekhouden als budgettering. Wanneer u de mutaties voor het budget invoert moeten de rekeningen ingevoerd worden als dit nodig is. Banana Boekhouding produceert de balans en de verlies- en winstrekening ook met budget met de onderverdeling in segmenten.

Sector- of afdelingsgegevens kunnen met segmenten op verschillende manieren worden weergegeven.

Rekeningschema

Segmenten worden opgezet in het Rekeningschema. Bij het aanwijzen van de segmenten voor de balans en de resultatenrekening is het saldo van het segment altijd nul in de rekeningen.

Voorbeeld rekeningentabel met budget voor segmenten

Rekeningkaart met budgetgegevens van segmenten

Met het Rekeningkaart commando van het menu Rapporten kunt u in detail alle mutaties van ieder segment in detail onderzoeken.

Voorbeeld rekenkaart met segmenten budget Met de Rekeningkaart kunt u aangeven of u de huidige of de budgetmutaties wilt laten zien.

  • Selecteer budget transacties.
  • Geef het gewenste segment aan.
  • Stel de periode in.
    Als u een periode aangeeft die langer is dan de boekhoudperiode genereert het programma automatisch Prognoses voor meerdere jaren.
  • Als u een groep aangeeft ziet u de mutaties van alle segmenten die bij die groep horen.
  • Als u in de budgettabel staat kunt u de rekeningkaart oproepen met een klik op het icoontje in de rechterbovenhoek van de cel met de rekeningnaam.

Uitgebreide balans op groepen

Met de Uitgebreide balans op groepen kunt u ervoor kiezen de bedragen in aparte kolommen te verdelen voor ieder segment. Zo beschikt u over de balans en de resultatenrekening van elke sector.

Voorbeeld uitgebreide balans op groepen met segmenten budget

Boekhoudoverzicht voor het budget met segmenten

Het Boekhoudoverzicht is gelijksoortig aan dat voor de Uitgebreide balans op groepen met het verschil dat de weergave plaatsvindt in de rekeningentabel in kolommen.

U kunt het daardoor gebruiken om direct zicht te krijgen op de ontwikkeling van de segmenten.

Voorbeeld boekhoudoverzicht budget met segmenten

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email