Voorlopige balans

Documentatie •
In dit artikel

De balansprognose geeft de balans weer voor een toekomstige periode. Het is een belangrijk instrument om de toestand van uw bedrijf te volgen en stelt u in staat om na te gaan hoe de kapitaalstructuur van het bedrijf zal zijn, evenals de staat van de activa, passiva en het eigen vermogen.

Met Banana Boekhouding heeft u dankzij de budgettering met de methode van dubbel boekhouden volledige prognoses en dat kunt u op verschillende manieren regelen. Het programma kan ook prognoses over meerdere jaren berekenen.
U krijgt een zeer nauwkeurige visie op de toekomstige balans.
De structuur van het budget is dezelfde als die van het boekhoudbestand. Bij het afdrukken kunt u aangeven welke bedragen moeten worden weergegeven, die van het eindsaldo, de raming of beide.

Bij de berekening van de verwachte cijfers wordt rekening gehouden met de in de budgettabel vermelde openingssaldi en de verwachte ontwikkelingen. Wanneer u een begrotingspost wijzigt, worden de prognoses onmiddellijk bijgewerkt. U kunt een betaling simuleren en testen, verplaatsen, een investering toevoegen, verkopen aanpassen en zien hoe het budget in de loop van de tijd verandert.

Budgetprognose cijfers kunnen op diverse manieren worden weergegeven.

Gedetailleerde prognose

Met de financiële prognose, gebaseerd op de methode van het dubbel boekhouden, kunt u ramingen krijgen van de balanscijfers gebruikmakend van dezelfde rekeningen en groepen als die van het boekhoudbestand. Voor het maken van prognoses worden dezelfde onderdelen gebruikt als in de boekingen. Cijfers en overzichten kunnen automatisch dagelijks weergeven hoe de liquiditeit zich ontwikkelt evenals de situatie van de klanten.

Banana Boekhouding budget levert de cijfers voor het vaststellen van de financiële en economische situatie en die van het eigen vermogen. De structuur van het budget is aan te passen. Deze kan worden gepresenteerd op een eenvoudige manier door de hoofdgroepen en de rekeningen die er deel van zijn te gebruiken, of op een complexere manier door subgroepen te gebruiken voor meer details.

ACTIVA PASSIVA

Vlottende activa

  • Liquiditeit
  • Kredieten
  • Voorraad

Vaste activa

  • Roerende activa
  • Onroerend goed

Vreemd vermogen

  • Korte termijn schuld
  • Lange termijn schuld

Eigen vermogen

  • Reserves
  • Winst/verlies vorige jaren
  • Winst/verlies huidige jaar

 

Rekeningentabel

In de kolom Budget van de rekeningentabel kunt u de gebudgetteerde bedragen van alle rekeningen en balansgroepen vinden. In een oogopslag heeft u een overzicht van het budget. De bedragen hebben betrekking op de boekhoudperiode en de afwijkingen worden automatisch berekent ten opzichte van het huidige saldo.

Als u meer details nodig heeft kunt u rekeningen of groepen toevoegen.

Voorbeeld budget in rekeningentabel

Uitgebreide balans op groepen

Met Uitgebreide balans op groepen kunt u de Prognosebalans bekijken met de weergave die u nodig heeft.

Met de verschillende opties kunt u uw afdrukken op maat maken. Hierna volgen enkele voorbeelden.

Uitgebreide balans op groepen van budgetgroepen van dit jaar

Deze afdruk is opgezet om alleen de budgetbedragen van het huidige jaar te produceren.

Budget en huidige balans

De werkelijke bedragen worden vergeleken met die van het budget. U kunt het verschil weergeven als bedrag en als percentage.

Voorbeeld vergelijking budget en balans

Kwartaalbudget

Om een jaarbudget verdeeld in kwartalen te krijgen moet het kwartaal aangegeven worden in de sectie Onderverdeling → Onderverdeling per periode. Het programma laat het budget voor het jaar zien verdeeld in 4 kwartalen.

Kwartaalbudget met vergelijking

Deze afdruk wordt opgezet om zowel het geschatte als het eindsaldo af te drukken. We hebben daardoor de verwachte en de huidige toestand aan het eind van ieder kwartaal.

Voorbeeld budget en werkelijk per kwartaal

Driejaarlijks budget

Deze afdruk is bedoeld om het driejarige budget af te drukken.
Zet in de sectie Periode de periode op drie jaar en in de sectie Onderverdeling op een jaar. In de Bestandseigenschappen (menu Bestand) moeten er 3 jaren zijn aangegeven in de begindatum en einddatum velden (bijvoorbeeld begindatum 01-01-2022 - einddatum 31-12-2024).

Boekhoudoverzicht met budget

Met menu Rapporten → Boekhoudoverzicht kunt u afdrukken maken van de financiële overzichten zoals in de rekeningentabel met de gewenste kolommen.
De opties zijn gelijksoortig aan die voor de Uitgebreide balans op groepen.

Voorbeeld boekhoudoverzicht met budget

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email