Jaarlijks budget in kolommen (rekeningen- en categorieëntabellen)

Documentatie •
In dit artikel

Wanneer u een budget op jaarbasis snel wilt opzetten, zonder details per periode, kunt u de begrootte bedragen in de kolom Budget van de rekeningen- en/of categorieëntabel invoeren.

Voorbeeld van de kolom Budget in de rekeningentabel

Kolom voor het jaarbudget

In de rekeningen- en/of categorieëntabel kan de kolom Budget alleen gebruikt worden als de budgettabel niet toegevoegd is. Als de budgettabel aanwezig is kan deze als volgt verwijdert worden:

Zodra de budgettabel is verwijderd wordt de kolom Budget geactiveerd en kunt u de bedragen van het jaarbudget invoeren in de weergave Budget van de rekeningen- en/of categorieëntabel.

Als een vuistregel wordt alleen het budget voor de uitgaven en inkomsten (dubbel boekhouden) en voor inkomsten en uitgaven (inkomsten / uitgaven boekhouding) aangegeven.

De budgetbedragen moeten ingevoerd worden voor iedere rekening en/of categorie. Het programma berekent de totalen automatisch en leidt daarvan de winst of verlies af.

 • Rekeningentabel:
  • Opbrengsten (Credit) moeten als een negatieve waarde worden ingevoerd.
  • Uitgaven (Debet) moeten als een positieve waarde worden ingevoerd.
 • Categorieëntabel:
  • Inkomsten moeten als een positieve waarde worden ingevoerd.
  • Uitgaven moeten als een negatieve waarde worden ingevoerd.

Budget Verschil kolom

In de Budget Verschil kolom berekent het programma het verschil tussen het saldo en het bedrag in de Budget kolom. Als een transactie wordt ingevoerd in de de rekeningen- en/of categorieëntabel dan wordt  deze kolom automatisch bijgewerkt.

Afdruk per periode

Bij het afdrukken per maand of kwartaal verdeelt het programma de waarde aangegeven in de Budget kolom in maandelijkse of kwartaal hoeveelheden.

Het programma gaat als volgt te werk voor de onderverdelingen:

Als u bijvoorbeeld een bedrag van 10.000 heeft aangegeven wordt dit verdeeld in 11 maandelijkse bedragen van 833,33 en een van 833,37.

Als afdrukken per kwartaal is geselecteerd wordt de waarde van het kwartaal de som van de aparte maanden en niet de waarde van het jaar gedeeld door het aantal kwartalen.

Als u een verschillende planning wilt per maand of per kwartaal moet u de planning met de Budgettabel gebruiken.

Budget kolommen toevoegen

Met het commando Gegevens → Kolommen instellen → Toevoegen kunt u andere kolommen toevoegen om andere budget waardes in te voeren.

 • Stel het gegevenstype in op Bedrag.
  Op deze manier kan het programma de totalen berekenen.

U kunt budgetkolommen toevoegen voor:

 • Het beheren van meerdere Budget waardes (verschillende scenario's).
 • Het bewaren van een kopie van het initiële budget aangemaakt in de budgettabel:
  • Maak het budget aan in de budgettabel.
  • Ga naar de eerste rij in de rekeningentabel en kies de hele kolom (door op de kolomkop te klikken).
  • Menu Bewerken → kopiëren.
  • Ga in de eerste rij van de budgetkolom staan waar de gegevens naartoe gekopieerd moeten worden.
  • Menu Bewerken → plakken.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email