Naar boekhouding importeren commando

Documentatie •
In dit artikel

Het commando Importeren wordt gegeven vanuit het menu Acties → Naar boekhouding importeren. Met dit commando kunt u vanuit bestanden gegevens importeren in de volgende tabellen:

Om gegevens vanuit andere programma's te importeren bezoekt u de pagina Gegevens van andere programma's ophalen.

Procedure voor het importeren

 1. Kies de doeltabel voor de gegevens.
 2. Kies het bestandstype waarvan geïmporteerd wordt.
 3. Geef de bestandsnaam op.
 4. Kies welke transacties moeten worden geïmporteerd.

Ondersteunde importformaten

Er zijn verschillende importformaten beschikbaar overeenkomstig het type van de doeltabel.

 • Vanuit andere Banana Boekhouding bestanden (.AC2)
  Voorbereid om gegevens vanuit bestanden te converteren.
 • Tekstbestand met kolomkoppen (CSV/TXT)
  Voor bestanden die gegevens exporteren in het formaat vereist voor Banana Boekhouding.
  Technische uitleg over hoe dit soort bestanden aangemaakt moeten worden kan gevonden worden op deze pagina, in het Engels.
 • Standaard bestandsformaten (algemeen)
  ISO 20022 (algemeen).
 • Formaten die met een import extensie geïmporteerd kunnen worden.
  Gebruikelijk voor bank afschriften.
  De import extensie is een extra Banana Boekhouding programma dat gegevens van een specifiek formaat omzet.
  U moet de passende extensie installeren.
  Wanneer er een gegevens van een ander bestandstype, dat niet in de lijst staat, geïmporteerd moeten worden, dan kan er een specifieke Banana Import Extensie ontwikkeld worden.

Voorbeeld dialoogvenster Importeren

Import parameters

Bestandsnaam

 • Geef de naam aan van het bestand waarvan de gegevens geïmporteerd moeten worden.
 • Voor sommige soorten bestanden (bijvoorbeeld bankafschriften) geldt het volgende:
  • Kunt u meerdere bestanden tegelijk aangeven door deze in het dialoogvenster Verkennen te selecteren of door deze in te voeren gescheiden door een puntkomma ";".
  • Kunt u een zip bestand aangeven dat meerdere te importeren bestanden bevat.
  • Moeten alle bestanden van het zelfde soort zijn als u er meerdere tegelijk specificeert.

Gegevens importeren vanuit het klembord (Excel)

Met deze functie worden de gegevens vanuit het klembord gelezen in plaats vanuit een bestand.
Dit wordt gebruikt om gegevens te importeren die niet direct door Banana gelezen kunnen worden, zoals bankafschriften in Excel formaat of van een ander programma.

Het voordeel van het importeren van gegevens, en niet gewoon de kopiëren en plakken functie gebruiken, is dat de gegevens worden geconverteerd door de import extensie en automatisch aangevuld.

Ga als volgt te werk:

 • Open het bestand met de gegevens in Excel.
 • Selecteer de gegevens die geïmporteerd moeten worden, inclusief eventuele koprijen.
 • Voor het kopieer commando uit (Ctrl+C) om de gegevens in het klembord te krijgen.

Deze optie wordt alleen voor sommige import soorten getoond.

UTF-8

Kies of de gegevens die geïmporteerd worden in het UTF-8 formaat is.
Deze optie wordt alleen voor sommige import soorten getoond.

Extensies beheren...

Dit commando brengt u naar het Extensies beheren dialoog venster.
U kunt dit gebruiken om:

 • Import extensies te zoeken, toe te voegen of te verwijderen.
 • De parameters van extensies aan te passen.

U kunt het commando ook gebruiken om de extensie instellingen te veranderen.

Instellingen

Met deze knop kunt u de extensie instellingen veranderen.
De knop is zichtbaar vanaf Banana versie 10.1 en dan alleen als de extensie toestaat parameters in te stellen.

OK knop

Deze knop start het importeer proces.

Foutmeldingen

Wanneer er fouten worden gemeld tijdens het importeren the moeten de import extensies eerst worden bijgewerkt.

Wanneer de fouten blijven optreden geef ons dan alstublieft terugkoppeling. Het zou kunnen zijn dat het bestandsformaat is veranderd door de bank of instelling. Wij zullen ons importfilter dan overeenkomstig aanpassen.

 

help_id
DlgImportaFile
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email