Voorlopige winst- en verliesrekening

Documentatie •
In dit artikel

In de resultatenrekeningprognose worden de winst, de kosten en het resultaat voor een toekomstige periode gepresenteerd. Het is een belangrijk instrument om de toestand van het bedrijf te volgen, waardoor u begrijpt hoe de financiële situatie zich zal ontwikkelen.

Met Banana Boekhouding heeft u dankzij de budgettering met de methode van dubbel boekhouden volledige prognoses en dat kunt u op verschillende manieren regelen. Het programma kan ook prognoses over meerdere jaren berekenen.
U krijgt een zeer nauwkeurige visie op de ontwikkeling van de economische situatie.

De structuur van de resultatenrekening is dezelfde als die van het boekhoudbestand. Bij het afdrukken kunt u aangeven welke bedragen moeten worden weergegeven, die van het eindsaldo, de raming of beide.

Bij de berekening van de verwachte cijfers wordt rekening gehouden met de in de budgettabel vermelde openingssaldi en de verwachte ontwikkelingen. Wanneer u een begrotingspost wijzigt, worden de prognoses onmiddellijk bijgewerkt. U kunt een betaling simuleren en testen, verplaatsen, een investering toevoegen, verkopen aanpassen en zien hoe het budget in de loop van de tijd verandert.

De verwachte cijfers in de winst- en verliesrekening kunnen op verschillende manieren worden weergegeven.

Gebruik van hoeveelheden en formules

Met de hoeveelheid en prijs kolom van de budgettabel kunt u realistischer verwachtingen voorbereiden, op dezelfde manier als met spreadsheets. Hiermee zijn snellere simulaties mogelijk. U hoeft alleen de prijs te wijzigen en u krijgt automatisch toegang tot de nieuwe prognoses van de resultatenrekening en ook die van de balans en de liquiditeitsrekening.

Met de formules kunt u de kostprijsberekening automatiseren zodat u, bijvoorbeeld wanneer u de verkoop verandert, de aankoopkosten veranderen in procenten. Op deze manier kunt u gebruik maken van nauwkeurige winst- en verliesrekeningprognoses die automatisch worden bijgewerkt. Formules zijn vooral nuttig bij het maken van prognoses over meerdere jaren.

Gedetailleerde prognoses

Met de financiële prognose, gebaseerd op de methode van het dubbel boekhouden, kunt u ramingen krijgen van de lasten en de baten gebruikmakend van dezelfde rekeningen en groepen als die van het boekhoudbestand. Voor het maken van prognoses worden dezelfde onderdelen gebruikt als in de boekingen. Cijfers en overzichten kunnen automatisch dagelijks weergeven hoe de liquiditeit zich ontwikkelt evenals de situatie van de klanten.

De structuur van het Rekeningschema, waarop ook de prognose is gebaseerd, is aanpasbaar. Dit kan worden gedaan door eenvoudigweg de hoofdgroepen en de rekeningen die er deel van uitmaken te gebruiken, of op een complexere manier, door ook subgroepen in te voegen, voor een gedetailleerder beeld.

De structuur van de Winst- en Verliesrekening is stapsgewijs opgebouwd en geeft u de mogelijkheid om de tussentijdse en eindresultaten van het jaar na betaling van de belastingen te bekijken.

Resultatenrekening

  • Inkomsten.
  • Kosten van goederen.

Bruto bedrijfsresultaat (totaal van opbrengsten en kosten).

  • Personeelskosten.
  • Algemene kosten.

Bedrijfsresultaat (totaal van het bruto bedrijfsresultaat, personeelskosten en algemene kosten).

  • Financiële kosten.

Gewone operationele bedrijfsresultaten (totaal bedrijfsresultaat en financiële kosten).

  • Afschrijvingen.

Winst voor belastingen (Totale gewone operationele bedrijfsresultaten en Afschrijvingen).

  • Belastingen en heffingen

Nettoresultaat over het boekjaar (totaal van het resultaat vóór belastingen en heffingen).

 

Rekeningen / Categorieëntabel

In de Rekeningentabel, voor dubbel boekhouden, en de Categorieëntabel, voor inkomsten en uitgaven boekhouding, worden de prognosecijfers voor alle rekeningen en groepen van de resultatenrekening weergegeven. In een oogopslag heeft u een overzicht van de prognose van de resultatenrekening. De bedragen hebben betrekking op de boekhoudperiode en de afwijkingen worden automatisch berekent ten opzichte van het huidige saldo.

Als u meer details nodig heeft kunt u rekeningen of groepen toevoegen.

Voorbeeld van winst en verlies rekeningen in het budget

Winst en verlies met groepen

Met Uitgebreide balans op groepen kunt u de Prognosebalans bekijken met de weergave die u nodig heeft.

Met de verschillende opties kunt u uw afdrukken op maat maken. Hierna volgen enkele voorbeelden.

Jaarprognose voor winst en verlies

Deze afdruk wordt opgezet met de budgetcijfers van alleen dit jaar.
U kunt veranderingen als bedrag of als percentage weergeven.

Voorbeeld overzicht winst en verlies budget huidige jaar

Prognoseresultatenrekening en vergelijking huidige jaar

De eindcijfers (huidig) worden vergeleken met die van het budget.

Voorbeeld van winst en verlies budget vergelijking

Kwartaalbudget resultatenrekening

Zet in de sectie Onderverdeling de periode op kwartaal en het programma toont de verwachte resultatenrekening voor de verschillende kwartalen.
De ontwikkeling van het budget in de loop van het jaar wordt nu weergegeven.

Voorbeeld winst en verlies per jaar onderverdeeld in kwartalen

Kwartaalbudget met vergelijking

Deze afdruk wordt opgezet om zowel het geschatte als het eindsaldo af te drukken. We hebben daardoor de verwachte en de huidige toestand aan het eind van ieder kwartaal.

Voorbeeld winst en verlies per jaar verdeeld in kwartalen

Driejaarlijks budget winst- en verliesrekening

Wanneer u de budgetboekingen invoert met de herhalingscode kan het programma schattingen maken voorbij de gedefinieerde periode.

Om prognose over meerdere jaren te krijgen worden de transacties ingevoerd in de budgettabel met herhalingscode "Y".

Deze afdruk is bedoeld om het driejarige budget af te drukken.

Voorbeeld winst en verlies budget 3 jaar

 

Boekhoudoverzicht

Vanuit het menu Rapporten → Boekhoudoverzicht kunt u overzichten maken van winst en verlies zoals in de rekeningentabel maar dan met de gewenste kolommen.

De opties zijn hetzelfde als die uitgelegd voor de Uitgebreide Balans op groepen.

Voorbeeld boekhoudoverzicht voor budget

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email