Rekeningschema voor het Budget

Documentatie •
In dit artikel

Kolom Opening

Voer het beginsaldo van uw boekhoudperiode in de kolom Opening van de Rekeningentabel in. Dit dient als:

 • Beginsaldo voor de boekhouding (Transactiestabel)
 • Beginsaldo voor de budgetgegevens (Budgettabel).

Kolom Budget

Als er geen Budgettabel is kan de kolom Budget van het Rekeningschema aangepast en gebruikt worden om de verwachtingen van het huidige jaar in tabelvorm in te voeren.

Als de Budgettabel is ingesteld is de kolom Budget van het Rekeningschema beveiligd en worden de waarden automatisch berekend op basis van de gebudgetteerde veranderingen zoals vastgelegd in de Budgettabel voor de boekhoudperiode. De waarde die weergegeven wordt in de kolom Budget is het saldo aan het einde van de periode en is daardoor inclusief het beginsaldo en de boekingen voor de periode.

Het Rekeningschema aanpassen

De balans en de winst en verliesrekening worden ingesteld in de Rekeningen- of Categorieëntabel met het totaal voor de rekeningen en groepen.
De kolommen van de bedragen worden bijgewerkt door het programma zodat de betreffende tabel een direct beeld geeft van de huidige en de verwachte financiële situatie waarbij het rekeningsaldo, de verandering, budget en andere belangrijke informatie worden getoond naast iedere rekening en groep. Met één klik wordt de rekeningkaart weergegeven.

Het rekeningschema wordt opgezet volgens de wensen van de gebruiker. Nieuwe rekeningen en groepen kunnen worden toegevoegd, hun nummer of beschrijving kan worden veranderd of verwijderd op elk moment dat u uitkomt.

Doorgaans start u voor uw planning met een paar rekeningen en voegt u nieuwe toe wanneer meer details beschikbaar zijn en deze nuttig geacht worden.

Planning met meer detail

Verschillende rekeningtypes kunnen worden ingesteld in het rekeningschema. Bij het boeken kunt u gedetailleerde bedragen aangeven voor:

 • Klanten- en leveranciersrekeningen
  Maakt het mogelijk een planning voor iedere klant te maken met de bijbehorende omzet en kosten.
 • Kostenplaatsen en winstcentra
  Maakt gedetailleerde planning voor een specifiek project of de verkopen door individuele vertegenwoordigers mogelijk.
 • Segmenten
  Beheer winst- en verliesrekeningen per afdeling, vestiging, etc.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email