Budget en financiële planning

Documentatie •
In dit artikel

Alle boekhoudtoepassingen binnen de Banana Boekhouding Plus software hebben krachtige en innovatieve hulpmiddelen voor financiële planning gebaseerd op de methode van het dubbel boekhouden. U kunt eenvoudig een balans weergeven, prognoses voor de resultatenrekening, liquiditeits- en investeringsplannen.

Een blik op de toekomst

Door het gebruik van de dubbel boekhouden methode kunt u met financiële prognoses een brede visie op de toekomst van het bedrijf hebben. U kunt zich voorstellen wat de situatie zal zijn voordat dingen gebeuren en u krijgt de kans om op tijd actie te ondernemen. Als u ziet dat de kosten te hoog worden kunt u proberen maatregelen te nemen om deze te verlagen. Als u op tijd gewaarschuwd wordt voor een tekort aan liquiditeit heeft u de tijd om stappen te ondernemen om dit te voorkomen.
Met financiële prognoses voegt u waarde toe aan uw bedrijfsmanagement.

Financiële prognoses binnen ieders bereik

Budgettering gebaseerd op de methode van dubbel boekhouden is ongelofelijk krachtig en binnen ieders bereik.

 • Budgettering is volledig geïntegreerd in de boekhouding.
 • Hetzelfde rekeningschema als dat in uw boekhouding wordt gebruikt.
  Het is niet nodig een nieuw bestand op te zetten, voeg gewoon de budgetboekingen toe.
 • Prognoses worden gedaan op basis van de budgetboekingen.
  De bewezen methode van dubbel boekhouden wordt gebruikt. Kosten en opbrengsten kunnen in detail worden gespecificeerd.
 • Prognoses voor de resultatenrekening en de balans zijn beschikbaar.
  U kunt de verkopen, kosten, winsten, liquiditeit en de ontwikkeling van kapitaal volgen.
 • U kunt de voorgang van een rekening of een groep controleren met alle afzonderlijke budgetboekingen.
 • Het programma maakt prognoses per maand, kwartaal of jaar.
 • Prognoses kunnen opgezet worden met hoeveelheden en formules met berekeningen.
  Wanneer een prognose wordt veranderd, bijvoorbeeld als een investering wordt verhoogd, wordt de afschrijving aan het eind van het jaar automatisch opnieuw berekend.
 • De financiële planning van het ene jaar kan ook gebruikt worden voor meerdere jaren.
 • Alle boekhoudoverzichten zijn beschikbaar met de bedragen van het verleden, heden en toekomst.

Financiële prognoses en een eenvoudig budget in één kolom

De budgetteringsfunctie met financiële vooruitzichten van kosten, opbrengsten en liquiditeit is geïntegreerd en beschikbaar in alle Banana boekhoudtoepassingen.

Er zijn twee manieren van werken:

 1. Complete financiële planning in de Budget tabel
  De budget tabel wordt toegevoegd aan het boekhoudbestand waardoor u de budgetboekingen kunt invoeren die dienen om complete financiële prognoses te maken.
  De Budget kolom van de rekeningentabel wordt automatisch bijgewerkt door het programma op basis van de transacties die in de budgettabel worden ingevoerd.
 2. Jaarlijks budget in de rekeningentabel
  Een heel eenvoudige en traditionele methode die inhoudt dat de jaarlijkse schattingen worden ingevoerd in de Budget kolom van de rekeningen- of categorieëntabel.
  Daarna geeft het programma de verschil aan en de Budgetverschil kolom van de rekening- of categorieëntabel.
  Zie pagina: Eenvoudig jaarlijks budget.

Hierna concentreren we ons op de methode die de budgettabel gebruikt.

Directe weergave van de budget bedragen

Financiële planning, gebaseerd op de methode van dubbel boekhouden, maakt gebruik van hetzelfde rekeningschema als de boekhouding.
In de Rekeningen- en Categorieën tabel (inkomsten en uitgaven boekhouding) kunt u niet alleen de huidige saldi zien, maar ook de budgetsaldi.
U kunt de structuur van de Balans en de Winst- en Verliesrekening vrij instellen, o.a. door rekeningen en groepen toe te voegen.
U kunt ook gebruik maken van kosten- en winstcentra, segmenten, en registers voor klanten en leveranciers.

Voorbeeld budget in de rekeningentabel

De Budgettabel

De planning wordt gedaan door transacties in de Budgettabel in te voeren. Dit is te vergelijken met het invoeren van boekingen, maar dan voor in de toekomst. Herhalende bewerkingen zoals rente worden maar eenmaal aangegeven door de herhaaloptie aan te zetten en een mogelijke einddatum aan te geven.
Het jaarlijkse totaal wordt aangegeven in de kolom Totaal.
U kunt zoveel rijen toevoegen als u wilt, voor het huidige jaar of voor de volgende jaren en op elk moment veranderingen aanbrengen.

Voorbeeld budgettabel

Een heldere en complete blik op de toekomst

Banana Boekhouding levert u alle benodigde overzichten om een uitgebreid zicht te hebben op uw financiële toekomst, dezelfde overzichten als voor uw boekhouding, helemaal geïntegreerd en uitgebalanceerd, zonder verschillen,  precies zoals voor de boekhouding. Alles gaat automatisch, u hoeft geen tijd te verspillen aan het opzetten van tabellen in Excel, het invoeren en controleren van formules, instellen van rijen en kolommen.

 • Liquiditeitsplan.
  U kunt zien hoe de liquiditeit zich ontwikkelt in de gekozen budgetperiode. U weet vooruit of u de middelen heeft om met verschillende verplichtingen om te gaan.
 • Prognose Resultatenrekening.
  U kunt zien wat de opbrengsten en kosten en de verwachte resultaten zullen zijn, een overzicht kiezen met de totalen per groep of zelfs gedetailleerd met de bedragen van de individuele onderdelen. De uitvoering van de resultatenrekening kan vrij gekozen worden en aangepast aan de eisen. Het programma berekent automatisch de totalen zonder dat u formules hoeft in te voeren.
 • Prognose budget.
  Van iedere rekening en groep activa en passiva ziet u de ontwikkeling in de tijd.
 • Investeringsplan.
  Van iedere rekening en groep activa ziet u in detail de ontwikkeling in de tijd.
 • Gedetailleerde rekening kaarten.
  U kunt ieder item in detail analyseren. Dankzij de rekeningkaart kunt u de ontwikkeling de van de bankrekening of de liquiditeit onderzoeken .
 • Grafieken van de ontwikkeling in de toekomst.
  U kunt direct de toekomstige ontwikkeling van ieder onderdeel zien. Met één blik kunt u controleren hoe de verkopen zullen lopen en begrijpen of er een liquiditeitsprobleem zal zijn.
 • Kostenplaatsen en winstcentra en segmenten.
  U kunt ook kostenplaatsen, winstcentra en segmenten gebruiken bij het budgetteren.
  U kunt gedetailleerde prognoses krijgen voor individuele projecten, klanten of geografische gebieden.
 • Vooruitzichten voor meerdere jaren.
  U kunt de balans en de resultatenrekening hebben voor één, twee, vijf of zelf tien jaar.
  Het programma projecteert de gegevens van het jaar op volgende periodes.
 • Bekijk de gegevens per maand, kwartaal, jaar of meerdere jaren.
  U kunt de balans en de resultatenrekening hebben voor een maand, kwartaal, halfjaar, jaar of meerdere jaren. U kunt daardoor de periode die u interesseert in detail analyseren.
 • Vergelijk het budget met de werkelijke cijfers.
  Door hetzelfde rekeningschema te gebruiken is er een directe vergelijking tussen de prognose en de werkelijkheid.
  U kunt eenvoudig afwijkingen van de schatting identificeren.
 • Sla de instellingen van het overzicht op (aanpassingen).
  Maak overzichten en sla de instellingen (aanpassingen) ervan op zodat u ze later weer kunt gebruiken.

Voor ieder overzicht kunt u de vormgeving kiezen die u wenst. Het programma past de afdrukken automatisch aan zonder dat u rijen, kolommen en formules hoeft in te stellen. U kunt de gegevens vanuit verschillende gezichtspunten analyseren in verschillende weergaven.

 • Bekijk een periode.
  Het programma laat u de overzichten van het jaar zien maar u kunt ook vragen om een vooruitzicht voor enkel een kwartaal. U kunt makkelijk omschakelen tussen jaarlijkse en meerjaren budgetten.
 • Ontwikkeling in de tijd.
  Het programma kan alle overzichten presenteren met een onderverdeling per periode. U kunt daardoor de ontwikkeling van de liquiditeit, balans, verkopen en bedrijfsresultaat in de toekomst zien. U kunt eenvoudig veranderen van weergave zonder formules of tabellen opnieuw in te moeten stellen.
 • Volledig op maat gemaakt overzichten.
  U kunt de gewenste weergave kiezen en veranderen zoals u wilt. U kunt uw budgetten professioneel presenteren en een goede indruk maken op uw toeschouwers.
 • Overzichtsinstellingen opslaan.
  U kunt afdrukinstellingen aanmaken en opslaan en deze gebruiken wanneer nodig.

Eenvoudig in gebruik

Alles is al ingesteld, u hoeft alleen maar de budgetboekingen in te voeren met eenvoudige transacties. Deze benadering is vooral handig voor boekhouders die hiermee direct in staat zijn nauwkeurige en volledige prognoses te maken. Dankzij de inkomsten en uitgaven boekhouding kunnen zelfs mensen zonder speciale boekhoudkennis dit doen.

 • Dezelfde invoer als bij gewone boekingen.
  Voor iedere toekomstige financiële gebeurtenis wordt een transactie met datum, beschrijving en de bijbehorende rekeningen ingevoerd.
  Het programma telt de bedragen op per onderdeel en periode, precies zoals in de boekhouding.
 • Gedetailleerde weergave van opbrengsten en kosten.
  De  verschillende kostenitems kunnen in detail worden weergegeven en op het exacte moment dat ze optreden. Voor personeelskosten kunnen de salarissen van individuele werknemers worden aangegeven.
 • Eenvoudiger veranderen en bijwerken.
  Aanpassen, toevoegen of verwijderen van opbrengsten of kosten is eenvoudig omdat u alleen maar specifieke details verandert. Als in het volgende jaar de rente stijgt verandert u gewoon dit onderdeel. Als er een nieuwe uitgave is, voegt u een nieuwe regel toe. Het programma zal het budget automatisch bijwerken.

Snel dankzij de herhalingen

Herhaalde bewerkingen worden maar eenmaal ingevoerd. De budgetboeking geeft de frequentie aan waarmee bewerking zichzelf herhaalt en het programma houdt er in de toekomst rekening mee.
In een budget zijn er veel bewerkingen die zichzelf herhalen. U zet een uitgebreid budget op in korte tijd. De herhalingsfunctie is vooral effectief als u het budget moet aanpassen, verander een enkel bedrag en in één ogenblik wordt alles bijgewerkt.

Automatisering van berekeningen

Het programma voert automatisch eenvoudige of ingewikkelde berekeningen uit.

 • Berekeningen gebaseerd op hoeveelheden en prijzen.
  Verkoopaantallen kunnen opgeslagen worden om een duidelijker zicht op het budget te hebben. Het programma berekent automatisch het bedrag van de mutatie en werkt de boekhouding bij.
 • Berekening met formules (Javascript).
  De mogelijkheid formules in te voeren is alleen beschikbaar in Banana Boekhouding Plus met het  Advanced plan. Stap nu over!
  Banana Boekhouding Plus levert een uitermate krachtig systeem met formules, speciaal ontworpen voor financiële planning. U heeft toegang tot budgetgegevens zodat u mutaties kunt aanmaken die afhangen van vorige gebeurtenissen. U kunt de afschrijving berekenen gebaseerd op de waarde van de gedane investeringen of de rente op een lening gebaseerd op het feitelijke gebruik. Het programma berekent na iedere verandering opnieuw de exacte bedragen.
  Formules worden geschreven in de Javascript programmeertaal. Eenvoudige of ingewikkelde planningen kunnen helemaal automatisch aangemaakt worden.
  • U kunt waardes toekennen aan variabelen en deze op de volgende regels weer gebruiken.
  • Javascript opdrachten hebben toegang tot de Banana API.
  • U kunt ook uw eigen Javascript functies programmeren en oproepen.

Automatische vooruitzichten voor meerdere jaren

U kunt het budget opzetten voor een jaar en het programma vooruitzichten laten aanmaken voor de volgende jaren.
Alle overzichten zoals het liquiditeitsplan, de resultatenrekening en de prognosebalans zijn ook beschikbaar voor volgende jaren.

Op deze manier zijn een midden en lange termijn visie op de financiële situatie beschikbaar. De prognose kan ook volledig beheerd worden voor de volgende jaren. De logica van de bewerkingen is eenvoudig, voor bewerkingen van het jaar die zichzelf herhalen in de volgende jaren wordt een jaarlijkse herhalingscode ingevoerd. Op deze manier kan het programma de planningsgegevens voorspellen voor de betreffende periode. Budgetten voor twee, vijf of zelfs meer jaren kunnen gemakkelijk worden gemaakt.

Klantenportfolio analyse en leveranciersbeheer

Bij het invoeren van budgetboekingen kunnen klantcodes worden aangegeven. Op deze manier kunt u een realistische planning opbouwen, beginnend bij uw klantenportfolio, en begrijpen of de kosten worden gedekt en welke klanten meer winst opleveren.
Het is duidelijk dat dezelfde analyse gedaan kan worden voor leveranciers.

Planning van projecten of sectoren

U kunt financiële planningen maken met overzichten van projecten, activiteiten of bedrijfssectoren. Het is voldoende om in de mutaties aan te geven dat een uitgave of een inkomst betrekking heeft op een project of een afdeling en het programma is in staat automatisch specifieke overzichten te maken.

Eenvoudig aan te passen

U kunt de structuur van het rekeningschema aanpassen en de vormgeving van de balans en de resultatenrekening, rekeningen, categorieën en groepen toevoegen en de overzichten veranderen automatisch zonder formules te hoeven maken of rijen of kolomtotalen te berekenen.

Vergelijking tussen geschatte en werkelijke gegevens

De boekhouding en het budget gebruiken dezelfde motor om te rekenen en overzichten te maken. In de transactiestabel voert u de bedragen in uit het verleden en in de budgettabel die van de toekomst. Het rekeningschema en de ordening van de balans zijn altijd hetzelfde en aanwijzingen voor elke verandering vergeleken met het budget worden automatisch getoond.

Automatische gegevensoverdracht naar een nieuw jaar

De budgetten opgesteld met Banana Boekhouding zijn gemakkelijk aan te passen en bij te werken. Verander gewoon de betreffende boekingen en het programma berekent automatisch opnieuw de formules en werkt het budget bij.

Als u een nieuw jaar aanmaakt gebruikt het programma de budgetgegevens met aangepaste datums. Het is dan alleen nog een kwestie van aanpassen van de onderdelen die veranderden sinds het vorige jaar. Dit levert een gedetailleerde en perfecte planning op voor het volgende jaar.

Financiële bedrijfssimulatie

Geïntegreerde planning in boekhouding is erg krachtig en opent een nieuwe tijd in bedrijfsplanning omdat dit de mogelijkheid biedt de reeks van toekomstige gebeurtenissen met grote precisie en in detail te simuleren. Prognoses kunnen in detail worden geanalyseerd met dezelfde hulpmiddelen die gebruikt worden voor boekhoudkundige analyses; controleren wat het break-even punt is en analyseer de situatie van klanten of projecten.

Leren boekhouden met planning

Door het budget met transacties aan te maken, zoals gebruikt in de boekhouding, leert men de boekhoudtechniek. Boekhoudtrainingen kunnen veel interessanter en effectiever gemaakt worden omdat de studenten de taak krijgen hun eigen bedrijf op te zetten en ervoor te zorgen dat dit solide en winstgevend wordt. Studenten zullen niet alleen de transacties moeten invoeren maar ze zullen ook een oog moeten houden op het bedrijf en gewend moeten raken aan het lezen van de balans en de resultatenrekening.

 

help_id
budget
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email