Periode voor de financiële prognose

Documentatie •
In dit artikel

Met het budgetteringssysteem gebaseerd op de methode van het dubbel boekhouden kunt u prognoses maken waarbij u aangeeft wanneer de activiteiten plaatsvinden.
In tegenstelling tot Excel, waar u een werkblad opzet met kolommen voor de budgetperiodes (maand, kwartaal of jaar), kunt u met Banana Boekhouding eenvoudig de verwachte datum van de gebeurtenis aangeven. De toewijzing aan een periode wordt automatisch gegenereerd door het programma als het de gegevens verwerkt. U bepaalt of de prognoses worden weergegeven per dag, week, maand, 2 maanden, kwartaal, halfjaar, jaar, of per 2, 5 of 10 jaar.

 • Prognose kunnen voor een of meerdere jaren gemaakt worden.
 • Op basis van de ingevoerde gegevens berekent het programma de verwachte liquiditeit, balans en resultatenrekening voor de betreffende periode.
 • Dagelijkse prognoses zijn mogelijk, vooral geschikt voor liquiditeit maar ook per maand of jaar.
  Zie  Rapporten financiële prognoses.

Boekhoud-, planning- en prognoseperiode

De boekhouding of prognose is altijd van toepassing op een periode. De volgende periodes worden onderscheiden:

 • Boekhoudperiode
  Deze wordt gedefinieerd in de bestandseigenschappen, met een begin- en een einddatum.
  In het algemeen is deze periode hetzelfde als het kalenderjaar maar kan elke begin- en een einddatum hebben.
 • Budgetperiode
  De periode waarvoor de budgetgegevens worden ingevoerd.
  • Voor het budget hoeft geen periode te worden ingesteld.
  • Er wordt in het algemeen aangenomen dat deze hetzelfde is als de boekhoudperiode.
  • De planningsperiode kan verschillen van de boekhoudperiode.
   In de budgettabel kunnen rijen worden ingevoegd die gevolgen hebben buiten de boekhoudperiode.
   • Transacties met data buiten de boekhoudperiode.
   • Herhalende transacties zonder een einddatum of met een einddatum die buiten de boekhoudperiode ligt.
 • Prognoseperiode
  De periode die door het programma gebruikt wordt om de prognose te berekenen.
  • Deze wordt aangegeven wanneer een afdruk wordt gemaakt.
   • Gebruikt standaard de boekhoudperiode.
   • De periode kan naar eigen inzicht worden ingesteld en op deze manier kunnen prognoses worden verkregen meerdere jaren en zelfs voor meerdere decennia.
  • De boekhoudperiode wordt gebruikt als prognoseperiode voor de berekening van de inhoud van de kolom Totaal in de budgettabel en van de kolom Budget in de rekeningen- en categorieëntabellen.
   • Deze waardes verwijzen daarvoor naar de boekhoudperiode gedefinieerd in de bestandseigenschappen.
   • Als u de boekhoud begin- en einddatum verandert worden de budgetten opnieuw berekend.

Prognose met maandelijkse logica

Budgetboekingen worden ingevoerd in de budgettabel met een indicatie van de datum waarop de bijbehorende gebeurtenissen worden verwacht. Voor liquiditeitsprognoses is het belangrijk data voor inkomsten en uitgaven zo nauwkeurig mogelijk aan te geven.

Voor alle andere inkomsten en uitgaven die op een dag van de maand gebeuren of eigenlijk aan het begin of het eind, zoals huur, lonen, bankkosten en ander uitgaven of inkomsten, is het belangrijk de datum aan te geven van de dag dichtbij de feitelijk dag van betaling.

Voor andere inkomsten en uitgaven worden benaderingen gemaakt. Bijvoorbeeld - behalve in speciale gevallen - voor restaurant inkomsten die dagelijks binnenkomen, is het niet handig dagelijkse prognoses te maken. In dit geval is het voldoende om de totale omzet aan te geven die in de maand wordt verwacht. We raden aan om dag 15, het midden van de maand, te gebruiken.

Prognose voor het huidige jaar

Transacties met of zonder herhalingen worden ingevoerd in de budgettabel.

De berekening van de prognose wordt in het algemeen gedaan met de transacties die binnen de huidige boekhoudperiode, gedefinieerd in de bestandseigenschappen, vallen.

 • Het totale bedrag voor de huidige periode wordt weergegeven in de kolom Totaal van de budgettabel.
 • Het geschatte saldo voor de huidige periode wordt weergegeven in de kolommen Budget van de rekeningen- en categorieëntabel.
 • In de diverse afdrukken zijn er prognoses voor de huidige periode als u de hele periode aangeeft.

Als het bestand ook wordt gebruikt om de boekhouding te doen moet de boekhoudperiode uiteraard de periode zijn van de boekhouding. Zelfs als het bestand alleen voor budgettering wordt gebruikt is het beter de boekhoudperiode voor maar één jaar in te stellen. Als een periode van twee jaar wordt opgegeven in de basisgegevens zijn de bedragen in de kolommen Totaal en Rekening voor twee jaar. Dit kan leiden tot verwarrende bedragen.

Jaarlijks budget

Prognoses voor meerdere jaren

Wanneer u budgettransacties invoert met een herhalingscode kan het programma prognoses maken die verder gaan dan de gedefinieerde periode.

Om prognoses voor meerdere jaren te krijgen worden de transacties in de budgettabel ingevoerd.

 • Beginsaldi
  • Deze worden ingevoerd in de rekeningentabel.
 • Budgettransacties van voor de boekhoudperiode.
  • Voor speciale gevallen is het mogelijk transacties in te voeren met data voor de boekhoudperiode.
  • Voorzichtigheid is geboden omdat deze bewerkingen de saldi veranderen op het moment dat de boekhouding geopend wordt.
  • Voor deze transacties is de kolom Totaal leeg omdat dit buiten de boekhoudperiode is.
 • Budgettransacties binnen de boekhoudperiode.  
  • Transacties worden ingevoerd met een datum die binnen de boekhoudperiode valt.
  • Als er bewerkingen zijn die zich ook herhalen in de volgende jaren moet de herhalingscode op  "Y" gezet worden.
  • Als de herhaling van de bewerking gedurende meerdere jaren voorkomt geef dan het aantal jaren aan voor de Y, bijvoorbeeld voor iedere 2 jaar geeft u "2Y", 5 jaar "5Y", 10 jaar "10Y".
  • Als de herhaling niet voorbij een zekere datum moet gaan (bijvoorbeeld de betaling van een huur) moet de einddatum worden ingevoerd.
 • Budgettransacties voor de volgende jaren.
  • De toekomstige datum waarop de transactie wordt verwacht wordt aangegeven.
  • De herhalingscode en de einddatum kunnen aangegeven worden.
  • Voor deze transacties blijft de kolom Totaal leeg omdat deze buiten de boekhoudperiode vallen.

Gebruik van formules

Met formules kunt u afschrijving- en renteberekeningen automatiseren. Wanneer een investering toeneemt wordt de resultatenrekening meteen bijgewerkt. Formules zijn vooral nuttig bij het maken van prognoses voor meerdere jaren.

U kunt de formules gebruiken om de bedragen in de herhalingsrijen automatisch aan te passen.

 • De berekening van de afschrijving kan worden gebaseerd op het saldo van de activa rekening.
 • Rente kan direct worden berekend vanuit de bankrekening boekingen.
 • U kunt de ontwikkeling van de verkopen bepalen.
 • Aankopen kunnen worden gedefinieerd als een percentage.

Omdat de transacties met de herhalingscode of met de datums van de volgende jaren worden ingevoerd in de budgettabel kan het programma de prognoses voor toekomstige jaren berekenen.
Bij het afdrukken van het overzicht moet u de begin en einddatum aangeven in de sectie Periode van de instellingen van het afdrukcommando.

Stel dat de begindatum 1 januari 2022 is:

 • Als u een 2 jaren prognose wilt geef dan als einddatum 31 december 2024 aan.
 • Als u een 5 jaren prognose wilt geef dan als einddatum 31 december 2027 aan.
 • Als u een 20 jaren prognose wilt geef dan als einddatum 31 december 2042 aan.

Bij de volgende afdrukken kan een prognose verkregen worden:

Alle boekhoudoverzichten kunnen bedragen uit de boekhouding, prognosebedragen of beide bevatten. De mogelijke parameters zijn dezelfde voor boekhoudrapporten en prognoses.

Dankzij deze overzichten kunt u voor toekomstige periodes de volgende overzichten, en meer genereren:

Kolommen verdeeld per periode

De Sectie Onderverdeling van de instellingen van het afdrukcommando kunt u gebruiken om het programma kolommen voor de periode te laten genereren..

U kunt hiermee de ontwikkeling per maand, kwartaal of jaar weergeven.

Met Composities kunt u afdrukformaten instellen die u later weer kunt gebruiken. Het is handig om vooringestelde composities te hebben, algemeen, per jaar, 5 jaar of met de vergelijking tussen de eindbalans en de schatting die direct opgevraagd kan worden.

Budget - Vier-jaar prognose

Balans, 4 jaarlijkse prognose

Winst- en Verlies-rekening - Vier-jaar prognose

Winst en verlies, 4 jaarlijkse prognose

help_id
Forecast
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email