Functies toevoegen/verwijderen

Documentatie •
In dit artikel

Banana Boekhouding Plus biedt de mogelijkheid om nieuwe functies aan het bestand toe te voegen. Zie ook Toevoegen/verwijderen van functies.

Voorbeeld functies toevoegen verwijderen

Toestaan van hoofdletters en kleine letter in rekeningnummers en codes

Wanneer de rekeningen in het rekeningschema beschrijvend zijn (bijvoorbeeld contanten) converteert het programma standaard de lettertekens naar hoofdletters. Door deze functie te activeren staat het programma toe dat de rekeningen zowel met hoofd- als kleine letters geschreven worden.
In de transactietabel wordt in de kolom Rekening de naam uit de rekeningentabel overgenomen.
Let op dat rekeningnamen in dit geval hoofdlettergevoelig zijn, 'Contanten' is een andere rekening dan 'contanten'.

Items-tabel toevoegen

Informatie is te vinden in de documentatie over de Items tabel.

Kolom 'Items' toevoegen in transactietabel

Informatie is te vinden in de documentatie over Items kolommen in de transactietabel.

Items tabel en kolommen 'Items' toevoegen in de transactietabel

Informatie is te vinden in de documentatie over Items tabel en over Items kolommen toevoegen in de transactietabel.

Adreskolommen toevoegen in de rekeningentabel

Voor boekhoudbestanden.

Met deze functie kunt u kolommen toevoegen aan de rekeningentabel voor het invoeren van de adressen van klanten, leveranciers, leden of anderen.

Ga als volgt te werk om deze functie toe te voegen:

 • Klik op menu Extra
 • Kies het Functies toevoegen/verwijderen... commando
 • Kies Adreskolommen toevoegen in de rekeningentabel. (Als deze functie niet wordt weergegeven betekent dit dat deze al is geactiveerd).

Het programma voegt in de rekeningentabel toe:

 • De Adres weergave waarin de toegevoegde kolommen zichtbaar zijn.
 • De kolommen waarin u adresgegevens en andere informatie kunt invoeren.
  • Om deze kolommen ook in andere weergaven zichtbaar te maken gebruikt u het Kolommen instellen commando van het menu Gegevens.
  • Om andere weergaven te maken met specifieke kolommen gebruikt u het commando Tabellen instellen van het menu Gegevens.

Budget tabel toevoegen

Met deze functie geactiveerd kan in het boekhoudbestand financiële planning gedaan worden doordat de budgettabel toegevoegd wordt waarin u budgettransacties kunt invoeren.

Zie voor meer informatie de pagina Budget tabel.

Bewerkbare kolom BTW bedrag type in transactietabel instellen

In boekhoudbestanden met BTW kan met deze functie de kolom Bedragtype (BTW bedrag type) veranderbaar gemaakt worden.

In deze kolom kunt u, indien nodig, een van de volgende BTW bedrag types invoeren voor iedere transactie:

 • 0 (of lege cel) = bedrag is inclusief BTW
 • 1 = bedrag is inclusief BTW
 • 2 = BTW bedrag, het bedrag wordt beschouwd als het BTW bedrag
 • Het programma vult automatisch de standaardgegevens in vanuit de BTW code tabel (voor iedere code) in de kolom Bedragtype. Als bij uitzondering het bedrag anders is voor een BTW code kan 1 of 2 handmatig worden ingevoerd.
Let op

Door deze functie te gebruiken ontstaat er enige BTW gegevens incompatibiliteit met vorige versies die deze functie niet hebben.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email