Regels in de terugkerende transacties tabel

Documentatie •
In dit artikel

De terugkerende transacties tabel bevat zowel gegevens voor het terughalen van opgeslagen transacties (voor alle Banana Boekhouding Plus plannen) als alle regels, inclusief de regels aangemaakt in het dialoogvenster Regels toepassen (alleen Advance plan). In deze tabel kunt u bestaande regels aanpassen of nieuwe regels toevoegen. De tabel Terugkerende transacties kan op de volgende manieren worden weergegeven:

 • Vanuit het menu Acties → Terugkerende transacties  → Tabel terugkerende transacties
 • Vanuit de transactietabel, via een transactie zonder regels door:
  • Menu ActiesTerugkerende transacties → Regel maken op basis van transactie
  • Met de rechtermuisknop te klikken en te kiezen Regel maken op basis van transactie.

De kolommen gebruikt door de regels

De tabel Terugkerende transacties definieert de regels voor het aanvullen van geïmporteerde transacties.

 • Overeenkomsten kolommen 
  Kolommen om overeenkomende geïmporteerd transacties te vinden in de dialoog Regels toepassen.
  • Doc kolom - Alle regels moeten het woord !Rule bevatten
  • Kolom Beschrijving
  • Kolom Bedrag
  • Debet of Credit Rekeningen kolommen die de bankrekening of de tijdelijke tegenrekening [CA] bevatten.
   In de Inkomsten/Uitgaven boekhouding zijn dit de kolommen Rekening en Categorie.
 • Vervangingskolommen 
  Wanneer u meer details wilt toevoegen aan een regel, die eerder was ingesteld door de dialoog Regels toepassen te gebruiken, kunnen deze kolommen gebruikt worden bij het vervangen van kolommen zoals  BTW Code, KP3 , notities.. .

Voorbeeld van regels en kolommen in de tabel Terugkerende transacties

Regels kunnen ook worden ingevoerd of aangepast via de Regels toevoegen/aanpassen dialoog. Nadat ze toegevoegd zijn worden ze opgeslagen in de Terugkerende transacties tabel.

 Overeenkomsten kolommen

In de tabel Terugkerende transacties zijn een aantal kolommen voor overeenkomsten met regels die door het programma gebruikt worden om te controleren of een regel toegepast moet worden op een transactie:

De Doc kolom

Om een regel te laten bestaan moet er een van de volgende teksten in de kolom Doc staan:

De kolom Beschrijving

De kolom Beschrijving moet de tekst bevatten waarnaar gezocht moet worden in de geïmporteerde rijen:

 • Het exacte woord of zin
  • Als u Best Insurance 982-948 gebruikt als een conditie van de regel worden alle transacties die precies deze zin bevatten als overeenkomend beschouwd.
  • Als u alleen Insurance gebruikt as een conditie van de regel worden alle transacties die precies dit woord bevatten als overeenkomend beschouwd.
 • Alle woorden (beginnend met een "+")
  Als u +Best Insurance 982-948 gebruikt als een condition van de regel, worden alle transacties die deze woorden bevatten, op elke positie, beschouwd als overeenkomend.
  • Alle woorden moeten aanwezig zijn in de beschrijving van de transactie.
  • De positie van de woorden in de zin is niet van belang.
  • Het '+' teken wordt niet meegenomen in het zoeken.
 • Hoofd en kleine letters
  Er wordt geen verschil gemaakt tussen hoofd en kleine letters bij het zoeken in de tekst.
  De tekst die u invoert wordt gebruikt in zowel hoofd als kleine letters.
 • [Regel naam]
  Wanneer een beschrijving begint met tekst in vierkante haken wordt deze gebruikt als de naam van de regel. Dit wordt gebruikt voor een betere herkenbaarheid van de regels.

De Debet en Credit rekening kolommen

Wanneer de regel werd aangemaakt bij het importeren van transacties (Het dialoogvenster Regels toepassen), bevatten de kolommen Debet of Credit gewoonlijk de rekening van de bank waarvan de transactie werd geïmporteerd. Deze conditie is optioneel.

 • Als de debet of credit rekening niet is gespecificeerd wordt de regel toegepast op alle geïmporteerde rijen die de aangegeven beschrijving of bedrag bevatten.
 • Als de regel wordt gevolgd door aanvullende rijen (split over multiple rows) voert u '[ ]' in om aan te geven dat de tijdelijke tegenrekening vervangen moet worden door een lege waarde.

De kolom Bedrag

De kolom Bedrag kan een exact bedrag bevatten waarnaar gezocht moet worden in de geïmporteerde transacties. Deze conditie is optioneel.

 Vervangingskolommen

Alle andere kolommen in de Terugkerende transacties tabel worden Vervangingskolommen genoemd. Als een van deze kolommen een waarde bevat, wordt deze door het programma gebruikt om de geïmporteerde transactie te voltooien, als die kolom leeg is.

 • Gebruik de kolom BTW Code om de BTW code aan te geven die aangevuld moet worden.
 • Gebruik de kolommen KP1, KP2 of KP3 om de vereiste kostenplaatsen aan te geven.
 • Gebruik de kolom DocLink om een notitie in te voeren om rijen aan te geven waarin een koppeling naar een document moet worden aangegeven.

 Regels om rijen te kleuren

Het is mogelijk om in de tabel Terugkerende Transacties de rijen van de regels een persoonlijke kleur te geven.
Iedere transactie die overeenkomt met een gekleurde regel krijgt dezelfde kleur in de transactietabel.

Voorbeeld van gekleurde regels

 Transacties over meerdere rijen

U kunt regels aanmaken die transacties toevoegen aan de rij die verwerkt wordt. Deze functionaliteit is handig voor het boeken van transacties op meerdere rekeningen, zoals bijvoorbeeld:

 • U krijgt regelmatig een betaling van 550 die geboekt moet worden op twee rekeningen en daarom drie rijen nodig heeft:
  • (550) incasso van de appartementskosten (geen tegenrekening omdat dit bedrag gesplitst moet worden over twee rekeningen)
  • (500) appartementshuur (tegenrekening huur)
  • (50) extra kosten (tegenrekening voor extra kosten).

U definieert de verdeling over meerdere rijen:

 • Extra rijen voor de regel moeten meteen volgen op de rij met !Rule.
  De extra rijen worden direct ingevoegd na de geïmporteerde transactie die overeenkomt met de regel.
 • De kolom Doc van de extra rijen moet de tekst !RuleSplit bevatten.
 • In de andere kolommen moet u de waarde aangeven die in de extra rijen aangevuld moeten worden. In dit voorbeeld hebben we tegenrekeningen "Rent" en "Admin" en de bedragen 500 en 50 toegevoegd.

Voorbeeld regels voor gesplitste transactie

Gepersonaliseerde kolommen toevoegen aan regels

Het is mogelijk in de tabel Terugkerende transacties gepersonaliseerde kolommen toe te voegen waarin een notitie of iets anders standaard weergegeven kan worden. Iedere transactie die overeenkomt met de regel wordt in de transactietabel getoond met dezelfde kenmerken.

Regels kopiëren van het ene naar het andere bestand

Het is mogelijk regels vanuit de tabel Terugkerende transacties te kopiëren naar een ander Banana Boekhouding bestand.

Bij het aanmaken van een nieuw jaar worden de regels automatisch overgenomen.
 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email