Transacties met BTW

Documentatie •
In dit artikel

Houd de informatie op de pagina Transacties in gedachten bij het invoeren van transacties met BTW.

Een BTW boeking invoeren is erg gemakkelijk:

 • Voer de datum, het documentnummer en factuurnummer in de desbetreffende kolommen in
 • Voer de beschrijving, de debet- en de creditrekening in
 • Voer het bruto bedrag in (inclusief BTW)
 • Voer de BTW code in voor het soort transactie (inkopen, verkopen, ...), die aanwezig is in de BTW-codes tabel.

Voorbeeld transacties met BTW

Hoe BTW transacties te corrigeren

Wanneer u de vergissing meteen opmerkt kunt u de transactie aanpassen; dit is alleen mogelijk als u nog geen BTW aangifte gedaan heeft en de boekhouding nog niet geblokkeerd is.

Wanneer echter uw boekhoudbestand is geblokkeerd of als u al een BTW aangifte gedaan heeft kunt niet de foute transactie verwijderen, maar moet u enkele annuleringsboekingen doen en dan de goede transactie opnieuw invoeren.

Om de BTW boeking te corrigeren moet u:

 • Een nieuwe transactie aanmaken en daarbij de Debet en Credit rekeningen die gebruikt werden in de foute transactie omkeren
 • Hetzelfde bedrag invoeren
 • Dezelfde BTW code invoeren maar dan voorafgegaan door een minteken (bijvoorbeeld: -V81)
 • Een nieuwe transactie invoeren met de correcte rekeningen, bedrag en BTW code.

Afhankelijk van de ernst van de vergissing zou u kunnen overwegen uw lokale belastingkantoor te informeren; doorgaans zullen zij u vragen een specifiek formulier te downloaden om fouten in de vorige BTW periode te corrigeren.

Hoe alleen het BTW bedrag in te voeren

Er zijn gevallen waarbij alleen het BTW bedrag geboekt moet worden, bijvoorbeeld wanneer u een schadevergoeding ontvangt van de autoverzekering.

In deze gevallen kunt u als volgt te werk gaan:

 • Voer de datum en het documentnummer in de desbetreffende kolommen in
 • Voer in de Creditrekening kolom de rekening in die gebruikt wordt om het BTW bedrag te betalen (de Debetrekening kolom blijft leeg).
 • Voer in de kolom Bedrag het BTW bedrag dat betaald moet worden in.
 • Voer in de kolom BTW-code een BTW-code in die aangeeft dat dit bedrag alleen BTW is (BTW type is 2 in de BTW codes tabel).

How to only enter the VAT amount

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email