Bestandseigenschappen (BTW tab)

Documentatie •
In dit artikel

Dit tabblad verschijnt alleen als een boekhouding met BTW is gekozen.

Het tabblad voor het instellen van BTW rekeningen kan bereikt worden via menu BestandBestandseigenschappentabblad BTW.

Voorbeeld tabblad BTW

BTW-rekening

De automatische BTW-rekening, die aanwezig is in het rekeningschema, staat hier standaard ingesteld. In dit geval hoeft de BTW rekening niet toegevoegd te worden aan de BTW-codes tabel.

Door alleen de BTW-rekening met automatische uitsplitsing in te stellen, vloeien alle BTW-bedragen, zowel van de verkopen als van de aankopen, respectievelijk naar het credit en het debet van deze rekening en is het niet nodig de rekening voor terugvorderbare BTW in te stellen. Aan het einde van het kwartaal wordt het saldo van de BTW-rekening voor automatische uitsplitsing overgeboekt naar de rekening voor te betalen BTW (of de BTW-rekening van de belastingdienst).

BTW rekening verhaalbaar

Als de automatische BTW uitsplitsingsrekening niet ingesteld is als de enige BTW rekening wordt de rekening verhaalbare BTW ingesteld. In dat geval hoeft de BTW rekening niet toegevoegd te worden aan de BTW-codes tabel.

BTW-afronding

Hier voert u in hoe de BTW bedragen moeten worden afgerond; als u bijvoorbeeld 0.05 invoert worden de BTW bedragen afgerond naar veelvouden van 0.05.

Kostenplaats 1 (KP1), 2 (KP2), 3 (KP3)

Voor ieder Kostenplaats kunt u kiezen welk bedrag gebruikt moet worden voor de transactie in kostenplaats:

  • Transactiebedrag gebruiken
  • Bedrag met BTW gebruiken
    (Wanneer kostenplaatsen worden gebruikt voor Klanten/Leveranciers rekeningen)
  • Bedrag zonder BTW gebruiken
    (Wanneer kostenplaatsen worden gebruikt voor Inkomsten en Uitgaven)

Nota bene: Als één van deze parameters veranderd wordt moet de boekhouding opnieuw berekend worden.

Gerelateerde pagina's:

 

help_id
TabContBaseIva
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email