De BTW rekeningen configureren

Documentatie •
In dit artikel

Wat zijn BTW rekeningen?

De BTW rekeningen zijn de rekeningen waarop de BTW bedragen automatisch geboekt worden, gebaseerd op de BTW code instellingen in de BTW-codes tabel.

Als een BTW code wordt gebruikt berekent het programma automatisch de volgende gegevens gebaseerd op de gegevens die in de transactie worden ingevoerd:

 • Belastbaar bedrag en BTW-bedrag.
 • Het belastbare bedrag op de debetrekening.
 • Het belastbare bedrag op de creditrekening.
 • BTW-bedrag dat op de BTW-rekening moet worden geboekt.

Als u met de muis over de transactie in het informatiewindow beweegt ziet u welke bedragen worden geboekt op de verschillende rekeningen.

Algemene BTW rekening (automatisch)

Als er een standaard BTW rekening is ingesteld in Bestand → Bestandseigenschappen → BTW, wordt deze telkens gebruikt als een boeking wordt gedaan met een BTW code. In dat geval moeten er geen BTW rekeningen voor de diverse BTW codes in de BTW-codes tabel ingesteld worden.

Inbare en verschuldigde BTW-rekeningen

In de BTW-codes tabel, kunt u in de kolom BTW rekening de rekening voor inbare of verschuldigde BTW aangeven volgens de BTW code (actief of passief). Als in dit geval specifieke rekeningen zijn ingesteld in de BTW-codes tabel moet de standaard BTW rekening (Algemene BTW rekening - automatisch) niet worden ingesteld in het BTW tabblad van Bestandseigenschappen.

Een enkele of meerdere BTW rekeningen gebruiken?

In de boekhouding moet het actieve deel worden gescheiden van het passieve deel. Als de terugvorderbare BTW wordt verrekend met de verschuldigde BTW, moet alleen het werkelijk verschuldigde BTW-bedrag in de balans worden opgenomen.
Vanuit boekhoudkundig oogpunt is het in de meeste gevallen niet essentieel, sterker nog, het is beter om slechts één BTW-rekening te hebben.

Voor rapportagedoeleinden is het echter nuttig om de verschillende soorten BTW-transacties van elkaar te scheiden. In programma's die geen gebruik maken van BTW-codes is het noodzakelijk om elke verrichting te scheiden op aparte rekeningen. Met Banana Boekhouding is het dankzij de BTW-codes en het BTW-overzicht mogelijk om veel zinvollere details te verkrijgen, terwijl ook een enkele BTW-rekening wordt gebruikt:

 • Mutaties en totalen (belastbare BTW, BTW-bedrag, verantwoorde BTW) voor iedere BTW code.
 • Mutaties en totalen per BTW tarief.
 • Mutaties en totalen per BTW rekening.
 • Mutaties en totalen per  verschuldigd en invorderbaar BTW bedrag.

Het is niet nodig verschillende BTW rekeningen te gebruiken om BTW transacties te beheren.

Banana Boekhouding geeft u de keuze om een algemene BTW rekening te gebruiken, ingesteld in de Bestandseigenschappen, of verschillende BTW rekeningen, ingesteld in de BTW-codes tabel.

Voordelen van het gebruik van één enkele BTW rekening

Na meerdere jaren ontwikkeling hebben we ingezien dat het gebruik van een enkele BTW rekening intuïtiever is en daarom hebben we voor het Zwitserse rekeningschema gekozen voor een enkele BTW rekening (2201 BTW aangifte), daarbij uiteraard voor iedereen de mogelijkheid open latend om de instellingen te veranderen.

 • De balans en de resultatenrekening zijn beter leesbaar (er zijn niet veel BTW rekeningen).
 • De mogelijkheid om rekeningen te hebben (bijvoorbeeld van de opbrengsten) om transacties te boeken met verschillende BTW tarieven.
 • U weet meteen wat de verschuldigde BTW is zonder meerdere rekeningen op te hoeven tellen.
 • Directe weergave van alle BTW transacties.
  Alle BTW transacties in debet en credit worden in de BTW rekeningkaart weergegeven.

Voorbeeld automatische BTW rekening

Voordelen van het gebruik van meerdere BTW rekeningen

Wanneer u BTW codes gebruikt is de boeking op een specifieke BTW rekening een herhaling van informatie die u al heeft met de BTW code in de gedetailleerde beschrijving ervan.

In landen zoals Duitsland is het gewoon een verschillende BTW rekening te hebben voor iedere soort transactie zodat de BTW aangifte gedaan kan worden door de saldi van de individuele BTW rekeningkaarten te gebruiken.

Om in deze gevallen compatibiliteit met dit systeem te hebben is het nuttig verschillende BTW rekeningen te hebben voor ieder BTW tarief.

De BTW rekeningen afsluiten aan het eind van de periode

Aan het einde van de BTW berekeningsperiode is het nuttig de debet en credit BTW rekeningen af te sluiten en het saldo over te brengen naar één rekening. Dit maakt het mogelijk om:

 • Het exacte bedrag dat moet worden betaald of ingevorderd te boeken
 • Bij iedere nieuwe periode de rekening "2201 BTW aangifte" van nul te laten beginnen waardoor het makkelijker is om te controleren op verschillen of fouten.

Zie voor het periodiek afsluiten van rekening "2201 BTW aangifte" pagina Periodieke afsluiting en BTW betaling.

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email