Een BTW-code aan een rekening verbinden

Documentatie •
In dit artikel

In een boekhouding met BTW is het mogelijk in de Rekeningentabel een BTW code te koppelen aan inkomsten/uitgaven rekeningen. Daardoor kan het programma, tijdens het boeken van in- en verkopen, automatisch de BTW code invoeren en de kolommen aanvullen met BTW gegevens wanneer het rekening nummer ingevoerd wordt.

Om de codes te koppelen:

  • Klik in de rekeningentabel op weergave Andere. In deze weergave is de BTW code kolom standaard zichtbaar.
    Als u de BTW code kolom in de weergave Basis wilt tonen klikt u op het commando Gegevens → Kolommen instellen.
  • Voer de BTW codes in voor de inkomsten/uitgaven in de BTW code kolom.

Voorbeeld BTW code kolom in rekeningentabel
 

 

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email