Rekeningen | Dubbel boekhouden

Documentatie •
In dit artikel

Rekeningen bepalen de hoofdstructuur waarop elke boekhouding berust. Als u één van de modellen van Banana Boekhouding, opent zijn de rekeningen al aanwezig in de rekeningentabel en bevatten alle instellingen die nodig zijn om direct transacties in te voeren in de transactietabel.

De rekeningen in de rekeningentabel zijn als volgt onderverdeeld:

 • Balans rekeningen - activa en passiva.
 • Winst- en verliesrekeningen - Inkomsten en uitgaven.
 • Klanten en leveranciers basisgegevens.
 • Rekeningen voor kostenplaatsen en winstcentra - voor het beheer van projecten of voor het klanten / leveranciers register.
 • Segment rekeningen - voor het beheer van bedrijfssectoren of -vestigingen.

De BKlasse

De BKlasse is essentieel voor correct totalen van bedragen en saldi. In de kolom BKlasse moet iedere rekening één van de volgende waardes krijgen, onafhankelijk van het rekeningnummer of groep waartoe deze behoort:

 • 1 - voor activa
 • 2 - voor passiva
 • 3 - voor uitgaven
 • 4 - voor inkomsten

Groepen en subgroepen hebben geen BKlasse, daarom blijft de cel in de betreffende kolom leeg.

BKlasse van niet in de balans opgenomen rekeningen

Niet in de balans opgenomen rekeningen zijn rekeningen waarvan de bedragen en saldi niet in de totalen van de balans en resultatenrekening worden opgenomen. Het zijn rekeningen voor bijvoorbeeld aanbetalingen en voorwaardelijke verplichtingen.
Buiten de balans rekeningen moeten de volgende BKlasse krijgen:

 • 5 voor Activa Buiten Balans
 • 6 voor Passiva Buiten Balans
 • 7 - 10 - voor andere rekeningen  Buiten Balans

Een nieuwe rekening of categorie toevoegen

U kunt in de rekeningentabel, weergave Basis, nieuwe rekeningen (of nieuwe categorieën in de inkomsten / uitgaven boekhouding) toevoegen.

Belangrijk om te weten voordat u een rekening of categorie toevoegt:

 • Het rekeningnummer kan samengesteld worden uit cijfers, letters en scheidingstekens.
 • Het is niet mogelijk meer dan één rekening met hetzelfde nummer te hebben.
 • Iedere rekening moet een BKlasse hebben en tot een groep horen.

Ga als volgt te werk om een rekening of categorie toe te voegen:

 • Ga naar de rij voor die waarin de nieuwe rekening of categorie wordt toegevoegd.
 • Voeg een rij toe met het commando Bewerken → Rijen invoegen.
 • Vul in de betreffende kolommen in: het rekening- of categorienummer, de beschrijving, de BKlasse (1 voor activa, 2 voor passiva, 3 voor uitgaven, 4 voor inkomsten - alleen voor dubbel boekhouden), het nummer voor Gr dat hetzelfde moet zijn als het nummer ingevoerd voor de rekeningen die bij dezelfde groep horen.

Waarschuwing: als u een transactie invoert met een rekeningnummer dat niet in het rekeningschema voorkomt krijgt u een foutmelding; om deze te verwijderen is het nodig de boekhouding opnieuw te berekenen met het commando Shift + F9 of via het menu Acties → Totalen opnieuw berekenen....

De naam van een rekening wijzigen

Dit is een erg nuttige functie omdat u hiermee de naam van een rekening kunt veranderen en deze verandering tegelijk door kunt laten voeren in de transactietabel. Hierdoor hoeft u niet de rekening in iedere transactie, die de vorige rekening bevat, te veranderen. Bovendien kunt u hiermee ook een groep of een BTW code veranderen.

 • Ga in de rekeningengabel naar de rekening / categorie of groep kolom, of naar de BTW code kolom van de BTW codes tabel.
 • Gebruik het commando Gegevens → Hernoemen.
 • Geef de nieuwe rekening, groep, categorie naam of BTW code.

Het programma werkt automatisch de transactietabel bij met de nieuw naam of BTW code.

Een rekening verwijderen

Wanneer een boekhouding reeds gestart is moet u er zeker van zijn dat een rekening nog niet gebruikt is in de transactietabel en dat deze nog geen beginsaldo heeft voordat u deze verwijdert.

Het wordt aangeraden na het verwijderen van een rekening of een categorie het commando Acties → Totalen opnieuw berekenen te gebruiken. Het programma geeft een foutmelding als de verwijderde rekening of categorie in gebruik is in transacties.

Beginsaldi

Het beginsaldo van iedere rekening wordt getoond in de Opening kolom.

 • De Activa saldi worden normaal, positief, weergegeven
 • De Passiva saldi worden ingevoerd met het minteken (negatief)
 • Doorgaans worden alleen de Activa en Passiva beginsaldi aangegeven.

Bekijk de Jaarafsluiting en nieuw jaar pagina om te zien hoe de beginsaldi automatisch naar het volgende jaar kunnen worden overgebracht.

Meer details over beginsaldi zijn te vinden op de pagina Begin saldi.

Verschillen in de Beginsaldi

In een correct boekhoudbestand moet het totaal van de beginsaldi van de Activa gelijk zijn aan het totaal van de beginsaldi van de Passiva, er worden dus geen verschillen getoond.
Als de totalen niet overeenkomen laat het programma een foutmelding zien met de melding dat er een beginsaldi verschil is (informatie venster).
Als u rekeningnummers veranderd heeft en u denkt dat de foutmelding niet correct is controleer de boekhouding opnieuw met het Boekhouding opnieuw controleren commando van het menu Rapporten, of gebruik Shift + F9.
Als u Banana Boekhouding voor de eerste keer gebruikt moet u de beginsaldi handmatig invoeren (kolom Opening). Zorg ervoor dat de saldi van de passiva worden ingevoerd met een minteken (-) voor het bedrag.

Meer details zijn beschikbaar op de pagina's:

Klanten en leveranciers rekeningen

Klanten en leveranciers rekeningen kunnen direct in de secties van de balans worden ingevoerd. Hiermee kunnen lijsten van klanten en leveranciers worden gemaakt met twee gescheiden groepen voor de totalen, een voor de activa voor klanten en de andere voor de passiva voor de leveranciers. Als de lijst van klanten en leveranciers erg lang is, is het mogelijk een klanten / leveranciers register te creëren aan het eind van het rekeningschema.

Er zijn verschillende mogelijkheden om dit op te zetten:

Rekeningen met addressen

In de weergave Adressen van de rekeningentabel zijn kolommen te vinden om de adressen van klanten, leveranciers of leden in te voeren. Wanneer de kolommen niet aanwezig zijn kunt u deze toevoegen met:

De adreskolommen zijn essentieel om facturering te doen, herinneringen te sturen en betalingen te doen.

Meer details zijn te vinden op de pagina Addresboek.

Voorbeeld adreskolommen

De rekeningen voor kostenplaatsen en winstcentra

Deze zijn ideaal voor projectmanagement, hebben details over specifieke gebeurtenissen, of voor andere behoeften.

 • Kostenplaatsen en winstcentra
  Dit zijn rekeningen met een punt ",", komma "," of puntkomma ";" voor het rekeningnummer. Ze worden gebruikt om de transactiebedragen op te tellen bij extra rekeningen als toevoeging op de basis rekeningen.
  Alle bedragen in de kostenplaatsen en winstcentra zijn gescheiden van de balans en resultatenrekening en zijn alleen bedoeld voor informatief gebruik.

De Segmentrekeningen

Deze zijn om jaarrekeningen voor verschillende sectoren of activiteiten waarin het bedrijf actief is op te maken.

 • Segmenten
  Zij zijn vergelijkbaar met sub-rekeningen, waarbij het nummer wordt voorafgegaan door een dubbele punt ":" en worden gebruikt om de boekhoudtransacties toe te schrijven aan sub-categorieën van rekeningen.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email