Verschillen in beginsaldi | Vreemde Valuta

Documentatie •
In dit artikel

Wanneer u rekeningen in vreemde valuta heeft moet u de wisselkoersverschillen boeken voordat u de boekhouding afsluit. Het programma signaleert een verschil in de beginsaldi in het nieuwe jaar wanneer in het vorige jaar de wisselkoersverschillen niet berekend zijn.

Voorbeeld wisselkoersverschillen

Er zijn twee mogelijkheden om dit probleem op te lossen:

Wanneer het vorige boekjaar nog niet is gecontroleerd en afgesloten bereken dan de wisselkoersverschillen in het vorige jaar,
Wanneer het vorige jaar al afgesloten is moet u een aanpassing doen van de beginsaldi van het nieuwe jaar:
  • Open het bestand van het nieuwe jaar
  • Voer in de Activa of de Passiva (Rekeningentabel), afhankelijk van de situatie, een nieuwe rekening Niet geboekte Wisselkoersverschillen in of boek het bedrag op de rekening 1090 Overdrachtrekening (zoals in het volgende voorbeeld).
  • Voer in de Opening Valuta kolom het bedrag overeenkomend met het wisselkoersverschil in.

Voorbeeld rekening wisselkoersverschillen

  • Op 1 januari wordt de wisselkoersverschillen rekening op nul gezet door middel van een transactie in de transactietabel (in dit geval is het een wisselkoersverlies), door de aangemaakte rekening of 1090 te gebruiken, waarbij de rekening die betrekking heeft op de wisselkoersafwijkingen (Wisselkoers winst/verlies) van de Winst & Verlies rekening als tegenrekening gebruikt wordt.

Voorbeeld wisselkoersverschil boeking

Nadat de transactie om het wisselkoersverschil te boeken gemaakt is moet de rekening die gebruikt is een saldo nul hebben of een saldo gelijk aan het bedrag overeenkomend met het saldo voor de transactie.

In het geval van een wisselkoerswinst moet het bedrag van het verschil worden ingevoerd in een passiva rekening, of in de activa maar dan met een minteken ervoor.

Voorbeeld afsluiten wisselkoersverschillen vorig jaar

 

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email