De kolommen van het Dubbel boekhouden

Documentatie •
In dit artikel

De rekeningentabel bestaat uit verschillende kolommen. Afhankelijk van de Weergaven worden kolommen gezamenlijk getoond. Iedere kolom heeft zijn eigen functie.

Hierna wordt voor de volgende kolommen uitgelegd welke gegevens moeten worden ingevoerd:

 • Secties
  Hier worden codes ingevoerd waarmee de gebruiker afgebakende delen van het Rekeningschema kan afdrukken als hij de Uitgebreide Balans op groepen afdrukt.
   
 • Groep
  Bevat de code die bepaald dat dit een rij met codes voor groepen is. De groepscode wordt dan gebruikt in de GR kolom om de optelling van rekening of een groep aan te geven.
   
 • Rekening
  Het rekeningnummer, de kostenplaats of het segment wordt hier ingevoerd.
   
 • Beschrijving
  Een tekst met de beschrijving van de rekening, groep of sectie.
   
 • Uitschakelen (alleen zichtbaar in de weergave Andere)
  Door een 1 in te voeren verschijnt de rekening niet in de auto-aanvullen lijst maar kan wel worden gebruikt in de transactietabel.
  Door een 2 in te voeren
  wordt de rekening uitgeschakeld en kan niet worden gebruikt.
   
 • Bklasse
  Dit geeft aan of de rekening thuishoort in 1 = Activa, 2 = Passiva, 3 = Uitgaven, 4 = Inkomsten, zie ook Rekeningen
   
 • Tel Op In (Gr)
  Dit geeft een groep aan zodat het programma deze regel op kan tellen in deze groep.
   
 • Gr1 en Gr2
  Extra groepscodes voor gebruik met extern boekhoudoverzicht bestanden.
   
 • Openingssaldo
  • Het rekeningsaldo wordt aan het begin van het jaar ingevoerd.
  • Creditbedragen moeten worden ingevoerd met een minteken ervoor.
  • Het totaal van alle bedragen, in debet (positief) en credit (negatief) van de rekeningen die behoren tot klasse 1,2,3 en 4 moet nul zijn. Wanneer de beginsaldi niet in evenwicht zijn wordt een verschil aangegeven in het informatievenster.
   Als er rekeningen toegevoegd zijn en er is een verschil laat dan de boekhouding opnieuw berekenen.
  • Het beginsaldo in de balansrekeningen wordt gebruikt om het huidige saldo te berekenen.
  • Als er bedragen zijn ingevoerd in de budgettabel wordt het beginsaldo door het programma gebruikt om de financiële planning mee te beginnen.
  • Zie voor meer informatie pagina Dubbel boekhouden beginsaldi.
    
 • Debet Mutaties en Credit Mutaties (Beveiligde kolommen)
  Het totaal van de debet en credit mutaties in de Transactietabel.
  • Als er geen fouten zijn, zijn de totalen van de twee kolommen in evenwicht, anders wordt er een verschil weergegeven in de kolom Saldo dat gecontroleerd en gecorrigeerd moet worden.
  • In de regel met Verschil moet nul zijn is het correct als er bedragen te zien zijn in deze twee kolommen. Het is belangrijk dat deze bedragen gelijk zijn. Zie ook de pagina Wiskundige basis van het boekhouden.
    
 • Saldo  (Beveiligde kolom)
  Het saldo van de rekening bestaat uit het beginsaldo samen met de mutaties in debet en credit.
  Het saldo in debet is positief terwijl een credit saldo negatief is (minteken).
   
 • Budget
  Hier voert u het budget bedrag in voor huidige periode.
  • Het budget bedrag voor Uitgaven (debet) moet worden ingevoerd als een positief bedrag, voor Inkomsten als negatief (credit).
  • Wanneer de Budgettabel is geactiveerd is de Budget kolom in de rekeningentabel beveiligd en worden de bedragen erin berekend op basis van de budget boekingen.
    
 • Budgetverschil (Beveiligde kolom)
  Het verschil tussen het Saldo en het Budget bedrag.
   
 • Vorige
  Het saldo van de rekening aan het eind van het voorafgaande jaar.
  Met het commando Nieuw jaar aanmaken of Beginsaldi bijwerken worden de waardes in de Saldo kolom van het bestand van het vorige jaar overgedragen.
  De bedragen van het voorafgaande jaar moeten handmatig worden ingevoerd wanneer een nieuwe boekhouding wordt aangemaakt en de gebruiker afdrukken wil hebben met de bedragen van dat jaar.
   
 • Verschil Vorig Jaar (Beveiligde kolom)
  Het verschil tussen het Saldo en het bedrag van het vorige jaar.
   
 • BTW-Nummer
 • Het BTW nummer in het geval dat deze rekening is verbonden aan een klant of leverancier.
   
 • BTW-code
  De BTW code die automatisch moet worden toegepast als deze rekening wordt ingevoerd in de Debetrekening- of Creditrekeningkolom van een Transactie.
   
 • Adres kolommen
  Het is mogelijk het programma adreskolommen toe te laten voegen om klant- en leveranciersgegevens te beheren.

Toevoegen of verplaatsen van kolommen

 • Als een kolom van het type Bedrag wordt toegevoegd in het Rekeningschema stelt het programma het totaalbedrag samen volgens het geselecteerde groepsschema
 • Toegevoegde kolommen van het type Getal daarentegen worden niet getotaliseerd.
 • Met het Kolommen instellen commando kunnen kolommen zichtbaar worden gemaakt, de volgorde kan worden veranderd en het is mogelijk andere kolommen toe te voegen.
 • Met het Pagina instelling commando kan men de opmaak van de afdruk (staand of liggend, vergroting, etc) instellen.

Rekeningen lijst gesorteerd op beschrijving of andere criteria

Om lijsten van rekeningen, gesorteerd op verschillende manieren, te krijgen gebruikt u het Rijen ophalen en sorteren  commando van het menu Gegevens. We raden u aan heel voorzichtig te zijn met het sorteren van rijen op verschillende criteria om geen verwarring te veroorzaken in de groepering en de totalen.

Weergaven

Het rekeningschema wordt aangemaakt met standaard weergaven.
 • Basis Weergegeven worden de belangrijke kolommen, de groeperingskolommen en de saldi.
 • Transacties Weergegeven worden de kolommen met de Debet en Credit transacties.
 • Budget Weergegeven worden de Budget en de Budget Verschil kolommen.
 • Vorige Weergegeven worden de Vorige en de Vorige Verschil kolommen die betrekking hebben op het vorige jaar.
 • Andere Weergegeven worden de Uitschakelen kolom en de kolommen voor het BTW-nummer en het Fiscale nummer..
 • Afdrukken Weergegeven worden alleen kolommen voor de Rekening, de Beschrijving en het Saldo.

De weergaven kunnen worden aangepast en nieuwe kunnen worden toegevoegd met de functie Weergaven instellen.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email